شناسایی وبررسی موانع ترفیع کارکنان خلاق در بانک اقتصاد نوین استان مازندران

دانلود پایان نامه شناسایی وبررسی موانع ترفیع کارکنان خلاق در بانک اقتصاد نوین استان مازندران

تعداد صفحات ۱۱۴ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده تحقیق حاضر، موانع ارتقاء کارکنان خلاق در بانک اقتصاد نوین استان مازندران و اولویت بندی این عوامل را مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری، کارکنان بانک اقتصاد نوین ...

دانلود پایان نامه شناسایی وبررسی موانع ترفیع کارکنان خلاق در بانک اقتصاد نوین استان مازندران

تعداد صفحات ۱۰۹ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده تحقیق حاضر،موانع ارتقا کارکنان خلاق در بانک اقتصاد نوین استان مازندران و اولویت بندی این عوامل را  مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری، کارکنان بانک اقتصاد نوین استان مازندران ...