شناسایی موانع ارتقای شغلی کارکنان در بانک ملی استان گیلان

دانلود پایان نامه شناسایی موانع ارتقای شغلی کارکنان در بانک ملی

تعداد صفحات ۹۷ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: تحقیق حاضر با این هدف صورت پذیرفته است، که در راستای مبانی تئوریک مبحث رضایت شغلی به موضوع شناسائی موانع ارتقای شغلی کارکنان در بانک ملی استان گیلان بپردازد. ...

دانلود پایان نامه شناسایی موانع ارتقای شغلی کارکنان در بانک ملی استان گیلان

تعداد صفحات ۹۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: تحقیق حاضر با این  هدف صورت پذیرفته است، که در راستای مبانی تئوریک مبحث رضایت شغلی به موضوع شناسائی موانع ارتقای شغلی کارکنان در بانک ملی استان گیلان بپردازد ...