شناسایی عوامل فرار مالیاتی در بخش مشاغل استان کهگیلویه و بویراحمد

دانلود پایان نامه شناسایی عوامل فرار مالیاتی در بخش مشاغل

تعداد صفحات ۹۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده : در تمام کشور های جهان درحال حضار چاره ای جز وصول مالیات سالمی نمی باشد ، نهاییت اینکه کشورهایی در این زمینه موفق بوده اند که قانون مدون ...

دانلود پایان نامه شناسایی عوامل فرار مالیاتی در بخش مشاغل

تعداد صفحات ۱۰۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید   چکیده : مالیات منطقی ترین منبع تامین اعتباردر بودجه کل کشور وایجاد کننده ی اقتصاد سالم است که واریز آن از سوی اشخاص حقوقی وحقیقی می تواند ضمن کاهش فاصله ...

دانلود پایان نامه شناسایی عوامل فرار مالیاتی در بخش مشاغل استان کهگیلویه و بویراحمد

تعداد صفحات ۱۰۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده : مالیات منطقی ترین منبع تامین اعتباردر بودجه کل کشور وایجاد کننده ی اقتصاد سالم است که واریز آن از سوی اشخاص حقوقی وحقیقی می تواند ضمن کاهش فاصله ...