سنتز ترکیبات جدید آلی با استفاده از واکنشهای چند¬جزئی کینولین

دانلود پایان نامه سنتز ترکیبات جدید آلی با استفاده از واکنشهای ترکیباتNH -اسید

تعداد صفحات ۶۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: یک روش موثر و آسان برای سنتز مشتقات ١،۳- دی­هیدرو-H ۲–ایندول-۲-اون، با استفاده از واکنش ایساتین یا N-آلکیل ایساتین با متیل کتونﻫﺎ در مجاورت تریﺍﺗﻴﻞﺁﻣﻴﻦ تحت شرایط بدون حلال ...

دانلود پایان نامه سنتز ترکیبات جدید آلی با استفاده از واکنشهای چند جزئی کینولین

تعداد صفحات ۸۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید یک روش موثر و یک مرحله­ای برای سنتز مشتقات دی آلکیل ۲- -۲(H1)-کینولینیل)(پیریدینیل)]-۲- بوتن دیوات گزارش شده­است. این روش شامل یک واکنش ۳ جزئی بین کینولین یا پیریدین، دی ...