بررسی و تحلیل مفهوم غم و شادی در سه دفتر دوم مثنوی مولوی

دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل مفهوم غم و شادی در سه دفتر اوّل مثنوی مولانا

تعداد صفحات ۸۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید   فهرست مطالب عنوان                                                                                                     صفحه چکیده  ...................................................................................................................................... ۱ فصل اوّل «کلیات تحقیق» مقدّمه .......................................................................................................................... ۲ ۱-۱- بیان مسئله و ضرورت تحقیق................................................................................ ۴ ۱-۲- اهداف تحقیق...................................................................................................... ۴ ۱-۳- فرضیّه‌ی تحقیق.................................................................................................... ۴ ۱-۴- پرسش اصلی تحقیق............................................................................................. ...

دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل مفهوم غم و شادی در سه دفتر دوم مثنوی مولوی

تعداد صفحات ۱۱۸ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده همان طور که اساس عالم بر مبنای عناصر چهارگانه و متضاد بنا شده است وجود آدمی نیز از ابتدای هستی اش تا انتهای آن، با دو عنصر متقابلی غم ...