بررسی رابطه‌ی عوامل استرس‌زای سازمانی با عملکرد پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) آمل

دانلود پایان نامه بررسی رابطه‌ی عوامل استرس‌زای سازمانی با عملکرد پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) آمل

تعداد صفحات ۹۴ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه­ی عوامل استرس­زای سازمانی با عملکرد پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) آمل می­باشد. جامعه آماری این تحقیق ۲۴۰ نفر است که از بین این تعداد، ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه‌ی عوامل استرس‌زای سازمانی با عملکرد پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) آمل

تعداد صفحات ۹۰ صفحه قیمت۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه­ی عوامل استرس­زای سازمانی با عملکرد پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) آمل می­باشد. جامعه آماری این تحقیق ۲۴۰ نفر است که از بین این تعداد، با ...