بررسی اثرات استقرار نظام دور کاری در شهرداری¬های استان مازندران (مطالعه موردی شهرداری ساری)

دانلود پایان نامه بررسی اثرات استقرار نظام دور کاری در شهرداری ها

تعداد صفحات ۹۹ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده دورکارى یک انتخاب است راجع به روش انجام کار، که به کارکنان اجازه میدهد تمام یا قسمتى از کارشان را خارج از محیط کار انجام دهند، یعنى افراد میتوانند ...

دانلود پایان نامه بررسی اثرات استقرار نظام دور کاری در شهرداری¬های استان مازندران (مطالعه موردی شهرداری ساری)

تعداد صفحات ۱۴۶ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید   چکیده دورکارى یک انتخاب است راجع به روش انجام کار، که به کارکنان اجازه میدهد تمام یا قسمتى از کارشان را خارج از محیط کار انجام دهند، یعنى افراد میتوانند ...