گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

نایاب ها را از ما بخواهید


رهاپروژه

مطالب

دانلود پایان نامه بررسی اثر تزریق ژله رویال زنبور عسل به رویان و عملکرد آن در جوجه های گوشتی

دانلود پایان نامه بررسی اثر تزریق ژله رویال زنبور عسل به رویان و عملکرد آن در جوجه های گوشتی


تعداد صفحات ۳۳ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک پرداخت کلیک کنید چکیده تزریق مواد مغذی به داخل تخم مرغ یک روش جدید به منظور تغذیه زود هنگام پرندگان می باشد. در این فرایند مواد مغذی مختلف به جنین داخل تخم در مرحله جنینی تلقیح می شود. هدف از این تحقیق تاثیر ژله رویال بر جوجه درا وری و وزن جوجه ها بود. ۳۰۰ عدد تخم مرغ برای این آزمایش انتخاب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 316    نویسنده : خانم شاکری
دانلود پایان نامه نقش فرهنگ سازمانی دراستقرار مدیریت کیفیت فراگیر در بانک ملی استان مازندران

دانلود پایان نامه نقش فرهنگ سازمانی دراستقرار مدیریت کیفیت فراگیر در بانک ملی استان مازندران


تعداد صفحات ۱۳۷ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی پرداخت انلاین کلیک کنید چکیده پژوهش حاضربا هدف شناخت وبررسی نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت کیفیت فراگیر ، در بانک ملی استان مازندران انجام گرفته است . با توجه به اهمیت و شناخت فرهنگ سازمانی حاکم بر بانک ملی استان مازندران و توجه خاص بانک ملی به موضوع کیفیت ،تحقیق حاضر به منظور پاسخ گویی به نوع فرهنگ سازمانی ونقش آن با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 409    نویسنده : خانم شاکری
دانلود پایان نامه بررسی اثر دوره های گرسنگی و رشد جبرانی بر شاخصهای رشد، بازماندگی و برخی از پارامترهای خونی سرم خون و کیفیت لاشه ماهی کپور(Cyprinus carpio)

دانلود پایان نامه بررسی اثر دوره های گرسنگی و رشد جبرانی بر شاخصهای رشد، بازماندگی و برخی از پارامترهای خونی سرم خون و کیفیت لاشه ماهی کپور(Cyprinus carpio)


تعداد صفحات ۶۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی پرداخت انلاین کلیک کنید فهرست مطالب عنوان                                                                                                                   صفحه چکیده مقدمه فصل اول: کلیات ۱-۱- شناخت کلی از دریای خزر........................................................................................................ ۱-۲-خانواده کپورماهیان (Cyprinidae)......................................................................................... ۱– ۳- زیست شناسی و پراکنش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) ................................. ۱–۳-۱- ماهی کپور .......................................................................................................................... ۱– ۳– ۲- رده بندی: ........................................................................................................................ ۱– ۳– ۳- ریخت شناسی: ............................................................................................................... ۱-۳-۴- پراکنش جغرافیایی: ............................................................................................. ۱-۳-۵- زیست شناسی: ............................................................................................... ۱– ۴- عوامل محیطی:........................................................................................................... فصل دوم: مواد و روش ها ۲-۱- محل اجرای طرح ............................................................................................. ۲– ۲- مواد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 304    نویسنده : خانم شاکری
دانلود پایان نامه بررسی وضعیت تعهد سازمانی ومیزان تاثیر ابعاد آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت تعهد سازمانی ومیزان تاثیر ابعاد آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان


تعداد صفحات ۱۴۹ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی پرداخت انلاین کلیک کنید فهرست مطالب                                                                       عنوان                                                                                                                                   صفحه                 چکیده                                                                                                                                     فصل اول :کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ..................................................................................................................   ۲       ۱-۲ بیان مسأله ..........................................................................................................   ۳      ۱-۳  اهمیت و ضرورت تحقیق ...................................................................................   ۴              ۱-۴ مدل مفهومی تحقیق .............................................................................................   ۴      ۱-۵ اهداف تحقیق .......................................................................................................  ۷      ۱-۶ سوال های تحقیق .................................................................................................   ۷      ۱-۷ فرضیه های تحقیق..................................................................................................  ۷     ۱-۸ تعاریف نظری تحقیق...............................................................................................  ۸    ۱-۹ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 349    نویسنده : خانم شاکری
دانلود پایان نامه بررسی اثرات آللوپاتی چند گونه علف هرز بر جوانه زنی بذور سویا وذرت

دانلود پایان نامه بررسی اثرات آللوپاتی چند گونه علف هرز بر جوانه زنی بذور سویا وذرت


بررسی اثرات آللوپاتی چند گونه علف هرز بر جوانه زنی بذور سویا وذرت تعداد صفحات ۵۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی پرداخت انلاین کلیک کنید «فهرست مطالب» عنوان صفحه فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- تاریخچه سویا...................................................................................................................................۳ ۱-۲- خصوصیات گیاه شناسی سوی.........................................................................................................۳ ۱-۳- سطح زیرکشت سویا در ایران..........................................................................................................۴ ۱-۴- مقایسه عملکرد تولید سویا در ایران با کشورهای عمده تولیدکننده ................................................۵ ۱-۵-شرایط لازم برای رشد سویا..............................................................................................................۶ ۱-۵-۱-نوع خاک......................................................................................................................................۶ ۱-۵-۲-تاریخ کاشت................................................................................................................................۶ ۱-۵-۳-انتخاب رقم..................................................................................................................................۶ ۱-۵-۴- روش کاشت...............................................................................................................................۷ ۱-۵-۵-آبیاری سویا.................................................................................................................................۷ ۱-۵-۶-کود دهی......................................................................................................................................۸ ۱-۶-علف های هرز سویا.........................................................................................................................۸ ۱-۷-تاریخچه ذرت...................................................................................................................................۹ ۱-۸-خصوصیات گیاهشناسی ذرت........................................................................................................۱۰ ۱-۹-وضعیت ذرت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 312    نویسنده : خانم شاکری
دانلود پایان نامه بررسی فرهنگ اساطیر در اثر جلال آل احمد

دانلود پایان نامه بررسی فرهنگ اساطیر در اثر جلال آل احمد


دانلود پایان نامه بررسی فرهنگ اساطیر در اثر جلال آل احمد تعداد صفحات ۱۰۷ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰تومان برای دانلود بر روی پرداخت انلاین کلیک کنید   فهرست مطالب عنوان                                                                                                       صفحه     چکیده .................................................................................................................................... ۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱مقدمه............................................................................................................................... ۳ ۱-۲بیان مساله......................................................................................................................... ۳ ۱-۳ هدف و ضرورت تحقیق................................................................................................... ۱۰ ۱-۴ فرضیه............................................................................................................................. ۱۰ ۱-۵تعریف اصطلاحات........................................................................................................... ۱۱ فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ۲-۱ ادبیات تحقیق.................................................................................................................. ۱۳ ۲-۲شرح احوال جلال.............................................................................................................. ۱۳ ۲-۲-۱ کودکی و نوجوانی جلال.............................................................................................. ۱۴ ۲-۲-۲ عضویت در حزب توده................................................................................................ ۱۴ ۲-۲-۳ کانون نویسندگان......................................................................................................... ۱۵ ۲-۲-۴ بررسی شخصیت مذهبی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 311    نویسنده : خانم شاکری
دانلود پایان نامه بررسی وسنجش ادراک از فضیلت سازمانی به عنوان پیش بینی کننده رفتارهای مدنی سازمانی

دانلود پایان نامه بررسی وسنجش ادراک از فضیلت سازمانی به عنوان پیش بینی کننده رفتارهای مدنی سازمانی


بررسی وسنجش ادراک از فضیلت سازمانی به عنوان پیش بینی کننده رفتارهای مدنی سازمانی تعداد صفحات  ۱۰۸صفحه قیمت ۲۰۰۰۰تومان برای دانلود بر رووی پرداخت انلاین کلیک کنید چکیده پژوهش حاضر، به بررسی ادراک از فضیلت سازمانی به عنوان پیش بینی کننده رفتارهای مدنی در سازمان صدا و سیمای مازندران پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارکنان صدا و سیمای مرکز مازندران می باشد که تعدادشان ۳۵۰ نفر می باشد روش نمونه گیری تصادفی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 396    نویسنده : خانم شاکری
دانلود پایان نامه بررسی عوامل ساختاری و عملکردی موثر بر رضایت کشاورزان از بیمه گندم

دانلود پایان نامه بررسی عوامل ساختاری و عملکردی موثر بر رضایت کشاورزان از بیمه گندم


دانلود پایان نامه بررسی عوامل ساختاری و عملکردی موثر بر رضایت کشاورزان از بیمه گندم تعداد صفحات۹۶ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی پرداخت انلاین کلیک کنید   فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: کلیات پژوهش چکیده ------------------------------------------------------------------------۱ مقدمه -------------------------------------------------------------------------۳ بیان مسئله-----------------------------------------------------------------------۴ اهمیت وضرورت پژوهش------------------------------------------------------------۵ اهداف پژوهش-------------------------------------------------------------------۸ سوال های پژوهش ----------------------------------------------------------------۸ فرضیات تحقیق---- --------------------------------------------------------------۸ تعریف عملیاتی-------------------------------------------------------------------۸ فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش الف : ادبیات پژوهش مقدمه-------------------------------------------------------------------------۱۱ تعریف واژه بیمه------------------------------------------------------------------۱۲ تعریف عقد بیمه------------------------------------------------------------------۱۳ شرایط اساسی صحت عقد بیمه -------------------------------------------------------۱۳ پیدایش بیمه در جهان و ایران --------------------------------------------------------۱۷ پیدایش بیمه در جهان --------------------------------------------------------------۱۷ پیدایش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 386    نویسنده : خانم شاکری
دانلود پایان نامه تجلّی اساطیر در دیوان ملک الشعرای بهار

دانلود پایان نامه تجلّی اساطیر در دیوان ملک الشعرای بهار


دانلود پایان نامه تجلّی اساطیر در دیوان ملک الشعرای بهار تعداد صفحات پایان نامه ۲۰۲ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان فایل کامل بصورت ورد می باشد . برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید چکیده: ملک الشعرای بهار شاعر، روزنامه نگار، عضو فرهنگستان ادب و چند دوره نماینده ی مجلس، یکی از چهره های مهم عصر مشروطه است که از طریق پایبندی به سنت های گذشتۀ شعر و سردادن شعارهای مورد نیاز جامعه، همگام با زمان پیش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 725    نویسنده : خانم شاکری
آپدیت
نمونه سوال رایگان استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

نمونه سوال رایگان استخدامی دستگاه های اجرایی کشور


نمونه سوال رایگان استخدامی دستگاه های اجرایی کشور مجموعه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی زیر شامل سوالات زیر است : ( تمامی سوالات دارای پاسخنامه میباشد) این سوالات برای رشته های کامپیوتر، حسابداری، مدیریت، بازرگانی، برنامه و بودجه، اقتصاد کشاورزی، امور اداری، حقوق، حسابرس، کارشناس مالیاتی، کارشناس مطالعات اقتصادی، کارشناس امور آموزش، مربی آموزش فنی و حرفه ای، فناوری اطلاعات و مشاغلی که با رشته های ذکر شده در ارتباط [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 404    نویسنده : admin
آپدیت
ترجمه مقاله Does corporate social responsibility impact on employee engagement? آیا مسئولیت اجتماعی شرکتها بر تعلق خاطر کاری کارکنان تاثیرمی گذارد؟

ترجمه مقاله Does corporate social responsibility impact on employee engagement? آیا مسئولیت اجتماعی شرکتها بر تعلق خاطر کاری کارکنان تاثیرمی گذارد؟


                ترجمه مقاله Does corporate social responsibility impact on employee engagement? آیا مسئولیت اجتماعی شرکتها بر تعلق خاطر کاری کارکنان تاثیرمی گذارد؟ مقاله لاتین را به صورت رایگان دانلود کنید . کلیک کنید. قیمت ترجمه ۱۶۰۰۰ تومان برای دانلود برروی پرداخت انلاین کلیک کنید مختصری از ترجمه آیا مسئولیت اجتماعی شرکتها بر تعلق خاطر کاری کارکنان تاثیرمی گذارد؟   چکیده هدف- علی رغم این ادعا که مسئولیت اجتماعی شرکتهای داخلی نقش مهمی ایفا می کند، شناخت این پدیده نادیده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / تیر / ۱۳۹۶   بازدید : 377    نویسنده : admin