پروپزال رشته ادبیات

پروپزال ادبیات واژگان متقابل و متناظر در غزلیات سعدی

تعداد صفحات ۱۷ صفحه قیمت ۱۶۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید - بیان مسأله شعر محل اجتماع اندیشه ها، عقاید و عواطف است که در یک قالب موزون بیان می شود یک شاعر در پی آن است که حالات درونی، روحی ...