پایان نامه کشاورزی

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر ساختمان سایه انداز چند رقم ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در کنترل علف هرز تاج‌خروس(Amarannthus retroflexus L.)

تعداد صفحات ۵۱ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده به علت اختلاف موجود در خصوصیات کانوپی ارقام ذرت (Zea mays L.)، قابلیت توقف رشد علف‌های هرز در بین آنها یکسان نیست. این فرض به وسیله کاربرد تراکم‌های مختلف تاج ...

دانلود پایان نامه تاثیر تراکم کاشت بر عملکرد کمی و کیفی سه رقم از ارقام کنجد

تعداد صفحات ۷۸ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید  چکیده به منظور بررسی تاثیر تراکم کاشت بر عملکرد کمی و کیفی سه رقم از ارقام کنجد در مازندران آزمایشی دربهار سال زراعی ۱۳۹۰ در مزرعه آموزشی هنرستان کشاورزی ساری ...

دانلود پایان نامه ارزیابی مقایسه‌ای صفات مورفوفیزیولوژیک لاین‌های اصلاح شده امید بخش برنج و ارقام رایج

تعداد صفحات ۵۷ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده از آن جا که برنج جز یکی از مهم‌ترین محصولات غذایی در ایران و دومین محصول کشور پس از گندم است، در نتیجه به منظور دستیابی به یک یا ...

دانلود پایان نامه بررسی اقتصادی و مالی واحد های مرغداری های گوشتی در بخش تعاون استان مازندران

تعداد صفحات ۸۳ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده از آنجا که صنعت مرغداری یکی از مهم ترین زیر بخش های کشاورزی در تامین نیاز های غذایی جمعیت کشور است، آگاهی از سود آوری فعالیت مرغداری های گوشتی ...

دانلود پایان نامه تعیین صفات فیزیکوشیمیایی دانه لاین‌های اصلاح شده جدید برنج و مقایسه آن با ارقام متداول تحت کشت

تعداد صفحات ۴۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده با توجه به اینکه رقم‌های مورد کشت و کار در ایران به خصوص در استان‌های شمالی ارقامی بومی می‌باشند که دارای متوسط عملکرد پایین اما از لحاظ کیفیت بسیار ...

دانلود پایان نامه بررسی تقسیط و محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد و کیفیت گندم رقم N- 80-19

تعداد صفحات ۶۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده آزمایش مزرعه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و دوازده تیمار بر روی محصول گندم رقم N-80-19 در ایستگاه تحقیقات زراعی ...

دانلود پایان نامه بررسی اثرات آرایش کاشت در کشت خالص و مخلوط ذرت با شبدر برسیم در کشت دوگانه

تعداد صفحات ۷۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده به منظور بررسی تراکم کاشت بر عملکرد سیلویی ذرت در کشت خالص و مخلوط با شبدر برسیم در کشت تاخیری تابستانه (۲۵مرداد) بعد از برداشت برنج، آزمایشی در مزرعه ...

دانلود پایان نامه بررسی کشت گیاهان پوششی پاییزه بر صفات شیمایی و فیزیکی خاک در باغات مرکبات

تعداد صفحات ۱۵۳ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده به منظور بررسی کشت گیاهان گرامینه ولگومینوز پائیزه بر خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک در بین مرکبات،آزمایشی در شهرستان ساری بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا ...

دانلود پایان نامه بررسی اثر باکتری های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم به عنوان باکتری های غیر همزیست تثبیت کننده نیتروژن روی صفات زراعی و عملکرد برنج

تعداد صفحات ۵۸ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده به منظور بررسی اثر باکتری های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم به عنوان باکتری های غیر همزیست تثبیت کننده نیتروژن روی صفات زراعی و عملکرد برنج ، آزمایشی به صورت کرتهای ...

دانلود پایان نامه رتبه بندی توسعه یافتگی استان های کشور به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

تعداد صفحات ۹۷ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده یکی از ویژگی‌های کشورهای جهان سوم، تمرکز شدید و عدم تعادل است، این ویژگی معلول نتایج سیاست‌های رشد قطبی به شمار می‌آید که در نتیجه این سیاست، تمام امکانات ...

دانلود پایان نامه بررسی آثار رفاهی هدفمندسازی یارانه ها بر تولید کنندگان برنج در استان مازندران

تعداد صفحات ۷۹ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده : با توجه به اهمیت اثر حذف یارانه ی نهاده های کشاورزی بر هزینه ی تولید برنج،  این مطالعه با هدف ارزیابی آثار رفاهی کاهش یارانه ی نهاده های ...

دانلود پایان نامه اثرات فلزات سنگین سولفات روی و سولفات کادمیوم بر روی خواص کمی و کیفی توتون رقم بارلی

تعداد صفحات ۸۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید فهرست:                                                                                                                               صفحه فصل اول: کلیات...............................................................................................................................۸ کادمیوم ............................................................................................................................................۸ روی................................................................................................................................................۱۱ مقدمه : ............................................................................................................................۱۶ مکانیسم جذب کادمیوم......................................................................................................۱۶ مکانیسم جذب روی.........................................................................................................۲۲ فصل دوم: پیشینه تحقیق.....................................................................................................۲۶ ۲_۱تاریخچه توتون :  .................................................................................................۲۶ ۲-۲ مبدأ جغرافیایی و انتشار: .......................................................................................۲۷ ۲-۳- سطح زیر کشت و مقدار تولید توتون ...

دانلود پایان نامه بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی استان گلستان

تعداد صفحات ۷۲ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده کشت محصولات زراعی در چند سال اخیر در کشور به منظور رسیدن به اهداف خودکفایی، از اهمیت بالایی برخوردار شده است. توجه به توسعه کشت محصولات زراعی به همراه ...

دانلود پایان نامه محاسبه ارزش تولید نهایی آب و مقایسه آن با قیمت تمام شده آب در مزارع برنج شهرستان قائم شهر

تعداد صفحات ۷۷ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده ایران در منطقه خشک جهان قرار گرفته و ذخایر آبی آن روبه کاهش است. ازطرفی دیگر برنج گیاهی با نیاز آبی زیاد است. بنابراین برای در تولید برنج لازم ...

دانلود پایان نامه محاسبه و تحلیل خط فقر نسبی و مطلق در مناطق شهری و روستایی (مطالعه موردی استان گلستان)

تعداد صفحات ۷۴ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده استان گلستان با دارا بودن ۱۶۱۷۰۸۷ نفر جمعیت که ۲/۴۹ درصد در مناطق شهری و ۸/۵۰ درصد در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، اختصاص ۳/۲ درصد کل جمعیت کشور، وسعت ...

دانلود پایان نامه مقایسه واکنش بذرهای ذرت و سورگوم به تیمارهای مختلف پرایمینگ

تعداد صفحات ۷۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: به منظور بررسی اثرات تیمارهای مختلف پرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی بذور گیاه ذرت و سورگوم دو آزمایش مجزا به صورت طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در سال ...

دانلود پایان نامه بررسی اثر زمان های مختلف مصرف علف کش آتلانتیس بر مهار علف های هرز گندم ( Triticum Durum L.) در شرایط آب و هوایی شهرستان گتوند

تعداد صفحات ۸۸ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده به منظور بررسی اثر زمان های مختلف مصرف علف کش آتلانتیس بر مهار علف های هرز و   رقم دوروم، مطالعه حاضر در پاییز۱۳۹۰در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی ...

دانلود پایان نامه بررسی اثرات الگوی کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزاءعملکرد ارقام ذرت سیلوئی

تعداد صفحات ۱۳۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: این آزمایش به منظوربررسی اثرات فاصله ردیف های کاشت( الگوی کشت) و مقادیر نیتروژن و ارقام سینگل کراس ۷۰۴و۷۷۰ بر عملکرد ذرت علوفه ای بعد از ، در ایستگاه ...

دانلود پایان نامه بررسی اثر ورمی کمپوست، کمپوست و کودهای شیمیایی N.P.K در زراعت باقلا (رقم برکت)

تعداد صفحات ۹۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده به منظور بررسی مطالعه اثر کاربرد کودهای شیمیایی N.P.K و کودهای آلی کمپوست و ورمی­کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا، آزمایشی به صورت  فاکتوریل در قالب طرح ...

دانلود پایان نامه تأثیر مقادیر نیتروژن بر عملکرد دانه، راندمان مصرف و بهره وری نیتروژن ارقام برنج در شرایط آب و هوایی ساری

تعداد صفحات ۱۰۶ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کنید چکیده به منظور بررسی تأثیر مقادیر نیتروژن بر عملکرد دانه، راندمان مصرف و بهره وری نیتروژن ارقام برنج در شرایط آب و هوایی ساری آزمایشی به صورت کرت های خرد شده ...

دانلود پایان نامه بررسی روابط خصوصیات زراعی و عملکرد دانه لاین های اصلاح شده سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L.) در شرایط اقلیمی ا ستان مازندران

تعداد صفحات ۴۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده افزایش روزافزون جمعیت و نیاز به تامین مواد غذایی و محدودیت های عملکرد گیاهان زراعی در شرایطی که رطوبت، درجه حرارت و مواد غذایی محدود کننده رشد محصولات ...

دانلود پایان نامه مقایسه صفات زراعی و خواص فیزیکوشیمیایی لاین های خارجی با دو رقم شاهد طارم محلّی و شیرودی

تعداد صفحات ۹۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده *با توجّه به افزایش بی رویه جمعیّت و کمبود مواد غذایی، افزایش عملکرد در واحد سطح با بهره­گیری از روش های به زراعی و به نژادی و حصول دست ...

دانلود پایان نامه اثرمقادیر مختلف بذر و سطوح مختلف نیتروژن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم پاییزه(Triticum aestivum L.)

تعداد صفحات ۱۰۱ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده به منظور بررسی اثرات میزان بذر و سطوح مختلف نیتروژن در عملکرد دانه و اجزای عملکرد گندم لاین N 8019  آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های ...

دانلود پایان نامه بررسی کارآیی برخی گیاهان پوششی در مدیریت علفها و خصوصیات کمی و کیفی میوه در باغ هلو در مازندران

تعداد صفحات ۸۸ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده در پاییز سال ۱۳۸۹ آزمایشی با ۳ تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دشت ناز در شهرستان ساری با آرایش تیمار کرتهای خرد شده ...

دانلود پایان نامه مطالعه اثر منبع و روش مصرف کود پتاسیم بر عملکرد دانه و اجزای وابسته به آن در دو ژنوتیپ پابلند و پاکوتاه برنج

تعداد صفحات ۷۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده به منظور مطالعه اثر منبع و روش مصرف کود پتاسیم بر عملکرد دانه و اجزای وابسته به آن در دو ژنوتیپ پابلند و پاکوتاه برنج، آزمایشی به صورت کرت‌های‌ ...

دانلود پایان نامه تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد ذرت سیلویی بعد از برداشت گندم(Zea mays L. Cul. Sc 704)

تعداد صفحات ۵۹ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و تاریخ­های کاشت بر عملکرد ذرت سیلویی بعد از برداشت گندم آزمایشی به صورت اسپیلت­پلات در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار ...

دانلود پایان نامه بررسی اثرات آرایش کاشت بر کنترل علف های هرز در ارقام سویا

تعداد صفحات ۱۳۷ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده به منظور بررسی اثرات آرایش کاشت در کنترل علف هرز ارقام سویا، آزمایشی در تابستان سال ۱۳۹۰ در شهرستان قائم شهر بصورت طرح آزمایشی اسپلیت اسپلیت پلات (دو بار ...

دانلود پایان نامه بررسی اثرات تناوب زراعی و گیاه پوششی بر بانک بذر علف¬های هرز و عملکرد چند محصول زراعی

تعداد صفحات ۴۳ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده به منظور بررسی اثر گیاه پوششی بر بانک بذر و تراکم جمعیت علف­های هرز، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات زراعی بایع­کلا وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی استان مازندران، طی دو ...

دانلود پایان نامه تأثیر کود کمپوست گرانوله گوگردی و کود نیتروژن بر جذب عناصر غذایی و فلزات سنگین در دو رقم گندم

تعداد صفحات ۸۲ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: مصرف انواع مواد آلی و کمپوست­ها به دلایل اقتصادی و زیست محیطی جایگاه ویژه­ای در عرصه کشاورزی پیدا کرده است. اما استفاده از آنها باید با بررسی و مطالعه ...

دانلود پایان نامه بررسی اثر ورمی کمپوست، کمپوست و کودهای شیمیایی N.P.K در زراعت باقلا (رقم برکت)

تعداد صفحات ۸۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده به منظور بررسی مطالعه اثر کاربرد کودهای شیمیایی N.P.K و کودهای آلی کمپوست و ورمی­کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا، آزمایشی به صورت  فاکتوریل در قالب طرح ...