پایان نامه مکانیک

دانلود پایان نامه گیربکس های اتوماتیک

تعداد صفحات ۱۰۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید   چکیده در این تحقیق بـه بررسـی اثـر اسـتراتژی تعـویض دنـده در گیربکسـهای اتوماتیک به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر مصرف سوخت خودرو پرداختـه شده است. در مرحله اول چگونگی ...