پایان نامه مدیریت

دانلود پروژه بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی

تعداد صفحات ۱۴۶ قیمت ۲۰۰۰۰تومان برای دانلود لینک زیر را کلیک کنید چکیده پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ی میان ابعاداعتمادکارکنان و مولفه‎ها‎ی تعهد سازمانی انجام شده است. جهت بررسی (تعهد سازمانی( از مدل آلن و می یر و برای بررسی ( اعتماد ...

دانلود پایان نامه بررسی میزان رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی کارکنان تامین اجتماعی

تعداد صفحات ۱۶۹ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده هوش هیجانی از عناصر مهم صفات شخصیتی است که به طریق آموختن در افراد حاصل و توسعه می‌یابد که مدیریت بهره گیری از آن طبق نظریه دانیل گلمن (۱۹۹۹-۱۹۹۷) ...

دانلود پایان نامه ارزیابی ویژگی های کارآفرینی مدیران شرکت های تعاونی استان گلستان بر اساس مدل سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ایرانی

تعداد صفحات ۱۲۹ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ویژگی­های کارآفرینی مدیران شرکتهای تعاونی استان گلستان و بررسی رابطه میان ویژگی­های کارآفرینی و متغیرهای جمعیت شناختی آنان می­باشد. جامعه آماری تحقیق را ۵۹۰۳ ...

دانلود پایان نامه بررسی نقش سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در بهسازی منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش

تعداد صفحات ۹۸ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل در پیشبرد اهداف و ارتقای بهره وری سازمان ها محسوب    می شود. بهبود عملکرد و بهسازی نیروی انسانی نیاز انکارناپذیری برای ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عوامل انگیزشی و بهره وری کارکنان اداری در اداره کل اموزش و پرورش

تعداد صفحات ۱۰۹ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده : هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه عوامل انگیزشی و بهره وری کارکنان اداری در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران بوده است. بهره وری در اغلب سازمانها ...

دانلود پایان نامه بررسی مهارت‌های مدیریت مزرعه در صنعت پرورش طیور گوشتی

تعداد صفحات ۱۲۳ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده پرورش طیور یک صنعت کشاورزی مهم و همواره رو به گسترش در کشور و جهان است. در ایران این شاخه از دامپروری به دلایلی همچون بهره‌وری پایین تولید، ضعف ...

دانلود پایان نامه سنجش عملکرد بانک مسکن درخصوص اعطای تسهیلات مسکن مهر بااستفاده ازمدل کارت امتیاز متوازن (BSC)

تعداد صفحات ۱۶۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده : محدودیتهای موجود در روشهای سنتی سنجش عملکرد از یک سو ونگرانی جدید نسبت به سازمان یا بنگاه اقتصادی از سوی دیگر در تقویت تغییر نگرش در خصوص سنجش ...

دانلود پایان نامه اعتبارسنجی شاخص های انتخاب مدیران در سازمان های پولی و مالی

تعداد صفحات ۹۸ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده تحقیق حاضر پیرامون اعتبارسنجی شاخص‌های انتخاب مدیران در سازمان‌های پولی و مالی در استان مازندران صورت گرفته‌است. در این راستا جامعه آماری کلیه مدیران سازمان‌های پولی و ملی که ...

دانلود پایان نامه ارزیابی میزان کیفیت آموزش نیروی انسانی در شرکت توزیع برق مازندران و اثرات آن بر بهره وری کارکنان (با استفاده از الگوی کرک پاتریک)

تعداد صفحات ۱۴۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: موضوع تحقیق بر ارزیابی دوره های آموزشی شرکت توزیع برق استان مازندران با استفاده از مدل ارزشیابی چهارسطحی کرک پاتریک بر روی سه سطح از چهار سطح آن مدل ...

دانلود پایان نامه بررسی و تبیین عوامل موثر بر بهره وری سازمان نظام مهندسی ساختمان

تعداد صفحات ۸۷ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده      بهره‌وری موضوعی است که در هر سازمان و مؤسسه، مورد بحث سمینارها و سخنرانی هاست. ازآغاز بحث های بهره وری، همواره مسئله سنجش بهره وری در ایران و ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی

تعداد صفحات ۹۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان در سازمان بیمه تأمین اجتماعی می‎پردازد. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد سازمان و توصیف متغیرهای ...

دانلود پایان نامه نقش سیستم های اطلاعات مدیریت در پشتیبانی عملکرد سازمان آموزش و پرورش

تعداد صفحات ۱۱۴ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده : از آن جایی که تمامی عملیات سازمان و مدیریت از طریق تصمیم گیری انجام می‌شود، برای اتخاذ تصمیمی عقلایی، اطلاعات مناسب لازم است؛ که از طریق یک روش ...

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در میزان مشارکت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

تعداد صفحات ۱۳۴ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید   چکیده در این تحقیق که به بررسی عوامل مؤثر در میزان مشارکت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران پرداخته شد از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش یک ...

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کار کنان و مدیران و تعیین تاثیر آن بر عملکرد سازمانی می باشد

تعداد صفحات ۲۱۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: عنوان تحقیق در پژوهش حاضر سنجش سواد اطلاعاتی کار کنان و مدیران  و تعیین تاثیرآن بر عملکرد سازمانی  شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی می باشد.در قرن حاضر ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان

تعداد صفحات ۱۳۲ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده درک عدالت سازمانی، به منظور اثربخشی عملکرد سازمان‌ها و رضایت افراد در سازمان یک ضرورت اساسی به شمار می‌آید و سازمان باید در جهت تحقق این مهم، نهایت تلاش ...

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت فرآیند مشارکتی در سازمان بازرگانی

تعداد صفحات ۱۲۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید   چکیده   در دهه­های اخیر، با تلاش سازمان­ها برای کسب مزیت رقابتی، توجه به مشارکت کارکنان نیز افزایش یافته است. بحث مشارکت و بیان شیوه­های مختلف اجرایی آن، موضوعی نیست که ...

دانلود پایان نامه بررسی عوامل انگیزشی مؤثر کار در کارکنان سرپرستی بانک کشاورزی

تعداد صفحات ۹۲ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده نیروی انسانی هر سازمان به عنوان یکی از مولفه­های استراتژیک به حساب می آید  که در اثربخشی و کارآیی سازمان بسیار مؤثر است و ضرورت ایجاب می‏نماید که در ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین استراتژی و ساختار سازمانی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

تعداد صفحات ۱۴۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده امروزه با توجه به محیط پویایی که سازمان­ها و شرکت­ها با آن مواجه هستند نیاز به باز نگری و بررسی موضوعات تغییر از قبیل ساختار، تکنولوژی، استراتژی، فرهنگ و ...

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت مولفه ها وشاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل دارایی استان مازندران و اولویت بندی آنها با استفاده از روش آنتروپی

تعداد صفحات ۱۳۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده در بسیاری از سازمان ها عملکرد کارکنان به شیوه های مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرند. ارزیابی و اندازه گیری عملکرد سازمان ها جهت تطبیق عملکرد واقعی با اهداف ...

دانلود پایان نامه شناسایی عوامل فرار مالیاتی در بخش مشاغل

تعداد صفحات ۹۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده : در تمام کشور های جهان درحال حضار چاره ای جز وصول مالیات سالمی نمی باشد ، نهاییت اینکه کشورهایی در این زمینه موفق بوده اند که قانون مدون ...

دانلود پایان نامه بررسی موانع ارتباطات اثربخش در شرکت آب و فاضلاب

تعداد صفحات ۱۲۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده ارتباطات بسترمبادله اطلاعات است وبدون برقراری ارتباط اثربخش،مبادله اطلاعات ممکن نیست. سازمان‌ها بدون ارتباطات قادر به ادامه حیات نیستند و ارتباطات موثر یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمان‌ها می‌باشد. ...

دانلود پایان نامه بررسی عملکرد حوزه HSE (مدیریت ایمنی، بهداشت، زیست محیطی) در شرکت برق منطقه‌ای

تعداد صفحات ۱۶۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده امروزه استقرار مدیریت HSE در سازمانها و صنایع بزرگ، در ایران و جهان در حال افزایش است بنابراین به منظور مدیریت صحیح و سیستمهای شایسته این نظام تمامی شرکتها ...

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر نقش های مدیران بر افزایش بهره وری کارمندان بانک مسکن استان گلستان

تعداد صفحات ۱۰۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر نقش های مدیران بر افزایش بهره وری کارمندان بانک مسکن استان گلستان می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران، معاونان ارشد ...

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط و هماهنگی بین سازمانهای حمایتی

تعداد صفحات ۱۲۶ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیکک کنید چکیده در محیط­های اجتماعی و سیاسی کشورها و از جمله ایران، همکاری­های بین سازمانی می­توانند فرصت لازم را برای همکاری بین افراد و سازمانها در مورد مسائل و چالش­های بزرگ ...

دانلود پایان نامه شناسایی موانع ارتقای شغلی کارکنان در بانک ملی

تعداد صفحات ۹۷ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: تحقیق حاضر با این هدف صورت پذیرفته است، که در راستای مبانی تئوریک مبحث رضایت شغلی به موضوع شناسائی موانع ارتقای شغلی کارکنان در بانک ملی استان گیلان بپردازد. ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی شرکت بهره برداری و توزیع آب مازندران

تعداد صفحات قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده تحقیق حاضر  با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و  بهره‌وری نیروی انسانی شرکت بهره برداری و توزیع آب مازندران انجام پذیرفت. روش تحقیق توصیفی پیمایشی از نوع زمینه‌یابی و از ...

دانلود پایان نامه مقایسه میزان خلاقیت دانش‌آموزان مدارس هوشمند و عادی مقطع متوسطه شهری

تعداد صفحات ۱۳۸ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی  مقایسه خلاقیت دانش آموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی مقطع متوسطه شهری ناحیه دوشهرستان ساری می باشد. خلاقیت دراغلب سازمانها به عنوان یکی ازکلیدی ...

دانلود پایان نامه شناسایی عوامل فرار مالیاتی در بخش مشاغل

تعداد صفحات ۱۰۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید   چکیده : مالیات منطقی ترین منبع تامین اعتباردر بودجه کل کشور وایجاد کننده ی اقتصاد سالم است که واریز آن از سوی اشخاص حقوقی وحقیقی می تواند ضمن کاهش فاصله ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و بهره وری نیروی کار در شعب درجه یک بانک کشاورزی استان مازندران

تعداد صفحات ۹۹ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: اخیراً سرمایه اجتماعی باعث ایجاد تئوری هایی شده که پایه ای برای سایر مطالعات مدیریت می باشد. این سرمایه از مفاهیم نوینی است که نقشی بسیار مهم تر از ...

دانلود پایان نامه بررسی رایطه بین ویژگی های شخصیتی کارکنان و تعارض سارمانی (بین فردی) در ادارات امور مالیاتی

تعداد صفحات ۸۷ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید   چکیده تحقیق: تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارکنان و تعارض سازمانی(بین فردی) در ادارات امور مالیاتی استان مازندران می باشد. دراین تحقیق، سعی بر فهم این مطلب ...