پایان نامه شیمی

دانلود پایان نامه تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با پلی (ارتو- آنیزیدین) و کاربرد آن برای احیای الکترو کاتالیزی نیتریت

تعداد صفحات ۸۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: در این کار، الکترود خمیرکربن اصلاح شده با پلی (ارتو- آنیزیدین) در حضور سورفکتانت‌های مختلف به کمک روش ولتامتری چرخه‌ای متوالی تهیه و سپس رفتار الکتروشیمیایی پلیمر تهیه شده ...

دانلود پایان نامه تهیه کامپوزیت میان حفره HMS/ پلی آنیلین جهت حذف رنگزای مستقیم از محیط های آبی

تعداد صفحات ۷۲ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده منابع آب در دنیا محدود می باشد و با رشد روزافزون صنعت در جهان این آلودگیها بیشتر و بیشتر می شوند. مهمترین مواد آلوده کننده آب فلزات سنگین مانند ...

دانلود پایان نامه تثبیت نانودی اکسید تیتانیم بر روی الیاف پنبه و بررسی خواص ساختاری و خودتمیز شوندگی آن

تعداد صفحات ۱۰۲ قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده عملیات پوشش دهی نانو تیتانیوم دی اکسید وثبات آن روی لیف سلولز  به دلیل ساختار لیف وجذب آن وهمچنین شستشوی مکرر منسوجات به عنوان یکی از ضروریات خاص آن­ به ...

دانلود پایان نامه تهیه نانوذرات پلی آنیلین/SiO2 و PAR/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز۱۲۰ و یون کادمیم در نمونه‌های حقیقی

تعداد صفحات ۸۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده تهیه نانو ذرات پلی آنیلین/SiO2  و  PAR/ Fe3O4  جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز۱۲۰ و یون کادمیم در نمونه های حقیقی       در این مطالعه سطح نانو ذرات مغناطیسی توسط سدیم ...

دانلود پایان نامه تهیه نانوذرات مغناطیسی پلی آنیلین Fe3O4/ و دی تیواکسامید/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۲۰و اندازه گیری یون کبالت در نمونه های حقیقی

تعداد صفحات ۸۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده مطالعات اولیه بر روی نانو ذرات مغناطیسی با سدیم دودسیل سولفات- دی تیوکسامید با کارایی بالا، به­عنوان یک جاذب جدید در استخراج فاز جامد، گزارش شده است. ذرات مغناطیسی اصلاح ...

دانلود پایان نامه اصلاح سطح ترکیب میان حفره HMS با پلی آنیلین جهت حذف رنگزای اسید از محیط های آبی

تعداد صفحات ۹۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده ترکیبات رنگزای مصنوعی یکی از ترکیبات آلاینده منابع آب می باشند.رنگ های اسیدی یکی از پرمصرف ترین مواد رنگزا در صنایع نساجی و یکی از مهمترین ترکیبات آلاینده هستند. ...

دانلود پایان نامه تهیه نانو کامپوزیت‌های پلی‌پیرول‌/SiO2 و پلی‌آنیلین/ SiO2جهت حذف رنگزا‌های دیسپرس آبی ۵۶ و راکتیو زرد ۵ از محیط آبی

تعداد صفحات ۸۹ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: در این مطالعه با سنتز نانو ذرات سیلیکا به روش sloe ber و پوشش دهی با پلی‌پیرول و پلی‌آنیلین به ترتیب جهت حذف رنگزای دیسپرس آبی ۵۶ و راکتیو ...

دانلود پایان نامه سنتز ترکیباتی با خواص آنتی اکسیدانی با استفاده از یوپارین استخراج شده از گیاه بابا آدم جنگلی

تعداد صفحات ۱۵۷ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده فلاونوئیدها ترکیباتی هستند که در طبیعت گسترش زیادی دارند. این ترکیبات در گیاهان یافت می­شوند. فلاونوییدها دارای ساختارهای متفاوتی بوده و اثرات درمانی زیادی دارا می باشند. در مراجع ...

دانلود پایان نامه تعیین اجزای متشکله اسانس گیاه پلم به روش ریز استخراج با فاز جامد و بررسی تاثیر روش های مختلف آماده سازی نمونه بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانلی میوه گیاه پلم

تعداد صفحات ۱۰۳ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده گونه‌های اکسیژن‌پذیر (ROS) نقش مهمی در پیشرفت بیماری‌هایی از جمله جراحت آماسی، سرطان و بیماری قلبی عروقی ایفا می‌کند. عملکرد مضر رادیکال‌های آزاد را می‌توان توسط مواد آنتی‌اکسیدان مسدود ...

دانلود پایان نامه سنتز ترکیبات هتروسیکل با استفاده از واکنشN-متیل ایمیدازول ومشتقات بنزیل آمین در شرایط بدون حلال

تعداد صفحات ۶۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده ۲-پیریدون ترکیب آلی است که در نقاط مختلف مولکول میتواند استخلاف دار شود.این کریستالهای بی رنگ در سنتز پپتیدها بسیار مورد استفاده قرار میگیردو در ساختار DNAوRNA  نیز دیده ...

دانلود پایان نامه تهیه نانوذرات پلی آنیلین SBA-15 و دی فنیل کاربازون/SBA-15 جهت حذف رنگزای راکتیو نارنجی ۱۶ و اندازه گیری یون کادمیم در نمونه های حقیقی

تعداد صفحات ۱۱۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده در این تحقیق نانوذرات SBA-15 به­عنوان جاذب برای جذب رنگزای راکتیو نارنجی ۱۶ از آب مورد استفاده قرار گرفتند. اندازه نانوذرات  SBA-15توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری مشخص شد.ساختار شیمیایی محصول ...

دانلود پایان نامه تهیه نانوجاذب SBA-15 اصلاح شده به عنوان جاذب استخراج فاز جامد، جهت پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر ناچیز رنگ غذاییسانست یلو در نمونه های حقیقی

تعداد صفحات ۹۱ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده یک روش ساده، سریع و با کارایی بالا برای استخراج و پیش­تغلیظ مقادیر کم رنگ خوراکی سانسِت یلو با استفاده از نانوجاذب SBA-15 است که سطح آن با ...

دانلود پایان نامه تهیه نانو جاذبFe3 O4 اصلاح شده جهت جدا سازی و پیش تغلیظ مقادیر ناچیز رنگ خوراکیBrown HT در نمونه های حقیقی قبل از اندازه گیری با اسپکتروفتومتری

تعداد صفحات ۵۷ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده در این تحقیق، کارایی بالای نانو ذرات Fe3O4 پوشش داده شده با ستیل تری متیل آمونیوم برومید به عنوان یک جاذب جدید در استخراج با فاز جامد (SPE) گزارش ...

دانلود پایان نامه تهیه نانو کامپوزیت پلی آنیلین/ SBA-15 بمنظور حذف رنگزای مستقیم از محیط های آبی

تعداد صفحات ۶۶ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده منابع آب در دنیا محدود می‌باشد و با رشد روزافزون صنعت در جهان این آلودگیها بیشتر  می‌شوند. مهمترین مواد آلوده کننده آب فلزات سنگین مانند جیوه، کبالت، کادمیم و ...

دانلود پایان نامه تهیه نانو کامپوزیت‌های مغناطیسی پلی پیرول Fe3O4/ و دی‌تیواکسامید/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ واندازه‌گیری یون نیکل در نمونه‌های حقیقی

تعداد صفحات ۱۱۸ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده یک جاذب جدید برای جداسازی، پیش تغلیظ و اندازه‌گیری یون‌های نیکل و حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ استفاده شد. این جاذب با تثبیت دی‌تیو‌اکسامید و پلی‌پیرول بر روی ...

دانلود پایان نامه بررسی میزان اپوکسیداسیون لیگنین بر روی درخت سوزنی برگ و پهن برگ

تعداد صفحات ۵۲ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده لیگنین یکی از فراوان‌ترین ترکیبات آلی در گیاهان بوده که در صنعت کاغذسازی جزء ضایعات محسوب می­شود. لیگنین یک پلی­فنل است که در دیواره سلولی گیاهان وجود داشته و ...

دانلود پایان نامه بررسی آزمایشگاهی امکان استفاده از زباله‌های شهری در سیستم تولید سیمان

تعداد صفحات ۸۳ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: با توجه به اهمیت بسیار زیاد سیمان پروژه‌ای تحت عنوان بررسی آزمایشگاهی امکان استفاده از زباله‌های شهری در سیستم تولید سیمان در آزمایشگاه کارخانه سیمان پیوند گلستان به مورد ...

دانلود پایان نامه بررسی مکانیسم تنزل فتوکاتالیستی مرکاپتان‌ها به وسیله تابش UV در حضور اکسید تیتانیوم

تعداد صفحات ۶۴ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید  چکیده مشکل انتشار بوی بد ناشی از فاضلابهای شهری و فاضلابهای صنعتی و عملکرد خودروها مورد توجه قرار دارد.زیرا این مسئله موجب بروز مشکلات زیست محیطی در هر منطقه می ...

دانلود پایان نامه تهیه نانوذرات مغناطیسی پلی آنیلین/Fe3O4 و دی فنیل کاربازون/Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ و اندازه گیری یون کادمیم در نمونه های حقیقی

تعداد صفحات ۱۱۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دنلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده در این تحقیق نانوذرات مغناطیسی پلی­آنیلین/Fe3O4 به­عنوان جاذب برای جذب رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ از آب مورد استفاده قرار گرفتند. میکروسکوپ الکترونی روبشی برای تعیین مورفولوژی و توزیع اندازه ...

دانلود پایان نامه مطالعه آغازینِ افزایش قدرت جذب لیتیوم بر روی گرافن آلاییده توسط آلومینیم، سیلیسیم و فسفر

تعداد صفحات ۸۷ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر جذب لیتیوم بر روی گرافن آلاییده با سیلیسیم، فسفر،آلومینیم و بور و گرافن پوشیده شده با سیلیسیم با استفاده از محاسبات اصول آغازین ...

دانلود پایان نامه تهیه و کاربرد الکترود اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره و مشتق فروسنی جهت آنالیز ترکیبات بیولوژیک در محیط های آبی به روش ولتامتری

تعداد صفحات ۵۶ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده:   یک الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانو لوله های کربنی و ونیل فروسن به کاربرده شده برای مطالعه     الکتروکاتالیز اکسایش هموسیستئین در محلولهای آبی با استفاده از روش های ...

دانلود پایان نامه تهیه،شناسایی ومعادلات تئوری ترکیبات بازشیف حاصل از۴،۲و۵،۲ دی کلروآنیلین با آلدهیدهای مختلف

تعداد صفحات ۶۶ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: مطالعه حاضر به منظور بررسی بازشیف های جدید با استفاده از آمین ها از آلدهیدهای مختلف انجام  گرفت.مقدارقابل توجهی از بازهای شیف به طور گسترده به عنوان لیگاندها در ...

دانلود پایان نامه سنتز ترکیبات هتروسیکل جدید با استفاده از واکنشهای چند‌جزئی ایزوکینولین

تعداد صفحات ۴۷ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده یک روش موثر و یک­مرحله­ای برای سنتز مشتقات دی‌آلکیل- ۲- - ۱(H2)- ایزوکینولینیل]-۲- بوتن‌دیوآت گزارش شده­است. این روش شامل یک واکنش ۳ جزئی بین ایزوکینولین، دی­آلکیل­استیلن­دی­کربوکسیلات و N- فنیل ...

دانلود پایان نامه آنالیز مواد استخراجی موجود در چوب تنه و ریشه درخت دیودال با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی

تعداد صفحات ۵۴ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده گونه آمودندرون با نام محلی دیودال، چوب­آتش، چراغ­چوب، شن­درخت، درخت شنی و خارگرگ از زیرتیره پروانه آساها و متعلق به تیره بقولات می‌باشد. رویشگاه آمودندرون در منطقه زیرکوه قائن ...

دانلود پایان نامه تهیه نانوکامپوزیت‌های مغناطیسی پلی پیرول Fe3O4/ و دی‌تیواکسامید/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو سیاه ۵ و اندازه‌گیری یون مس در نمونه‌های حقیقی

تعداد صفحات ۸۳ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده : در این پایان­ نامه، مطالعات اولیه بر روی کارایی بالای نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 که با دی‌تیو‌اکسامید و پلی‌پیرول پوشیده شده به عنوان یک جاذب برای حذف رنگزای ...

دانلود پایان نامه سنتز تک ظرف سه جزئی ترکیبات β-آمینوکربونیلی از طریق واکنش مانیخ با استفاده ازکاتالیزور نانوحفره آبگریز قابلی بازیافت SBA-15-Ph-PrSO3H در حلال آب

تعداد صفحات ۷۱ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده در این پایان نامه در راستای بسط مطالعاتمان در زمینه شیمی سبز،  روشی جدید، ساده، اقتصادی و عملی جهت سنتز β–آمینوکتون­ها از آلدهیدها، آمین­ها و کتون­ها با استفاده از ...

دانلود پایان نامه سنتز ترکیبات جدید آلی با استفاده از واکنشهای ترکیباتNH -اسید

تعداد صفحات ۶۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: یک روش موثر و آسان برای سنتز مشتقات ١،۳- دی­هیدرو-H ۲–ایندول-۲-اون، با استفاده از واکنش ایساتین یا N-آلکیل ایساتین با متیل کتونﻫﺎ در مجاورت تریﺍﺗﻴﻞﺁﻣﻴﻦ تحت شرایط بدون حلال ...

دانلود پایان نامه سنتز ترکیبات هتروسیکل با استفاده از واکنش مشتقات آلکیل برمید و ترکیبات کم الکترون در شرایط بدون حلال

تعداد صفحات ۳۶ صفحه قیمت ۱۶۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده سنتز اکسازول‌ها با استفاده از ترکیبات گوناگون و تحت شرایط مختلفی مانند استفاده از کاتالیزورهای مختلف و.. بررسی شده است. در این پایان نامه، واکنش بین فناسیل برمید ویا ...

دانلود پایان نامه ساخت کاتالسیت های وانادیوم پیروفسفات ( VPO ) بر پایه مزوپوریHMS و بررسی فعالیت آن در واکنش اکسیداسیون سیکلوهگزان

تعداد صفحات ۶۷ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید   در این پایان نامه، پیش کاتالیست اکسید وانادیوم فسفر تشکیل شدو از طریق استفاده از مخلوطی ایزوبوتیل / بنزیل الکل در فاز آلی تهیه شد.همچنان که  VOHPO4.0/5H2Oاز V2O5 و ...

دانلود پایان نامه تهیه نانو کامپوزیت پلی آنیلین/ Fe3O4جهت حذف رنگزاهای راکتیو زرد ۱۵ ومشکی ۵ ازمحیط های آبی

تعداد صفحات قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده یکی از جاذبهای موثر درحذف رنگزاها از پسابها ،نانوکامپوزیت ها می باشند. در این تحقیق جهت حذف رنگزاهای راکتیو مشکی ۵ و زرد ۱۵از محلولهای آبی ، ابتدا نانوذرات مغناطیسی ...