پایان نامه شیلات

دانلود پایان نامه بررسی اثرات ضد قارچی نانو ذرات مس بر روی بازماندگی تخم ماهی سفید (Rutilus frissi kutum)

تعداد صفحات صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: ­این پژوهش به بررسی اثرات ضد قارچی نانو ذرات مس بر بازماندگی تخم ماهی سفید پرداخته است. از آنجا که عامل اصلی کاهش بازماندگی تخم ماهی در دوران هچری آلودگی ...

دانلود پایان نامه بررسی اثرپروبیوتیک اکوآلاز برروی خصوصیات رشد ، ایمنی و پارامترهای بیوشیمیای بچه ماهی سفید دریای مازندران (Rutilus frissi kutum

تعداد صفحات ۶۸ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: پروبیوتیک­ها میکروارگانیسم­های مفیدی هستند که در دستگاه گوارش حیوانات بصورت کلونی در آمده و اثرات مفیدی بر سلامتی و رشد موجود میزبان دارند. به منظور استفاده بهینه از این ...

دانلود پایان نامه بررسی تنوع ژنتیک کپور معمولی دریای خزر (Cyprinus carpio carpio) با استفاده از روش‌های ژنتیک مولکولی

تعداد صفحات ۷۲ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت‌های کپور ماهی دریای خزردر سه منطقه(مازندران گیلان گلستان)با استفاده از روش سکوئنسینگ انجام شد. حدود ۵-۳ گرم بافت نرم قسمت انتهایی باله سینه‌ای و باله ...

دانلود پایان نامه اثرات ضد اکسیداسیونی و ضد باکتریایی پوشش آلژینات سدیم با عصاره جلبک Entromorpha بر فیله ماهی کپور معمولی نگهداری شده در یخچال

تعداد صفحات ۵۱ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده اثر پوشش های آلژینات سدیم غنی شده با عصاره جلبک آنترومورفا بر فیله کپور معمولی در یک دوره ۱۶ روزه نگهداری در یخچال (۱±۴) بررسی شد. محلول ۳ ...

دانلود پایان نامه اثرات رژیم غذایی حاوی ۱۷- بتا استرادیول روی رشد، تغییر جنسیت و کیفیت گناد در ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus)

تعداد صفحات ۷۶ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: در این تحقیق اثرات ر‍‍‍‍‍ژیم غذایی حاوی ۱۷-بتا استرادیول روی رشد، تغییر جنسیت و کیفیت گناد در ماهی گورامی سه خال (  Trichogaster trichopterus) مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین ...

دانلود پایان نامه بررسی انگلی سیاه ماهی Capoeta capoeta، ماهی سفید رودخانه ای Leuciscus cephalus و ماهی خیاطه Alburnoides bipunctatus رودخانه بابلرود

تعداد صفحات ۶۸ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: رودخانه بابل­رود واقع در حوزه جنوبی دریای­خزر از دامنه­های شمالی­البرز سرچشمه گرفته و غالب  ماهیان این رودخانه گونه­هایی نظیر مارماهی، اردک­ماهی و ماهیان­­استخوانی: ماهی­آزاد ، ماهی­سفید رودخانه­ای، ماهی کلمه، ...

دانلود پایان نامه اثر گیاهان حاشیه‌ای آبندان روستاها بر رشد جلبکهای کلرلاو دونالیه لا

تعداد صفحات ۷۹ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: این تحقیق با هدف اثر گیاهان آبزی بر روی رشد جلبکهای دونالیه لا و کلرلا انجام شد. فعالیت آللوپاتیک دوگونه گیاه آبزی شال نعنا (Epilobiumpaluster ) و گیاه لیله پَر(نیلوفر ...

دانلود پایان نامه تعیین سموم ارگانوکلره در رسوبات و بررسی اثر آن بروی ماهی سفید (سواحل استان مازندران- دریای خزر)

تعداد صفحات ۳۸ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده تعیین و اندازه گیری آفت کشهای ارگانوکلره در رسوبات مناطق جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران) طی چهار فصل (بمدت یکسال) در اعماق ۱۰ متری نیم خط های عمود برساحل ...

دانلود پایان نامه بررسی برخی خصوصیات ساختار جمعیتی ماهی کپور پوزه دراز Chondrostoma regium در رودخانه گاماسیاب (استان همدان)

تعداد صفحات ۵۸ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده : مطالعه حاضر به منظور، بررسی برخی خصوصیات ساختار جمعیتی ماهی‌کپورپوزه‌دراز Chondrostoma regium در رودخانه گاماسیاب استان همدان صورت گرفته است. در این مطالعه با انتخاب ۲ ایستگاه برروی ...

دانلود پایان نامه اثر گیاهان حاشیه‌ای آبندان روستاهای بابلسر بر رشد جلبکهای کلرلاو دونالیه لا

تعداد صفحات ۷۹ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: این تحقیق با هدف اثر گیاهان آبزی بر روی رشد جلبکهای دونالیه لا و کلرلا انجام شد. فعالیت آللوپاتیک دوگونه گیاه آبزی شال نعنا (Epilobiumpaluster ) و گیاه لیله پَر(نیلوفر ...

دانلود پایان نامه بررسی انگلی در ماهیان غالب رودخانه راستوپی شهر زیراب

تعداد صفحات ۹۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده  در این تحقیق،بررسی درصد و شدت آلودگی انگلی ۱۰ گونه از ماهیان غالب رودخانه راستوپی واقع در استان مازندران،شهرستان سوادکوه صورت گرفت. در این بررسی در فصول زمستان ...

دانلود پایان نامه تأثیر جیره غذایی بر ناهنجاری اسکلتی در دانیوی گورخری ( Brachydanio rerio )

تعداد صفحات ۴۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: ناهنجاری های اسکلتی از مشکلات رایج در پرورش ماهیان هستند که ارزش تجاری آن ها را کاهش می دهند. این پژوهش برای بررسی تاثیر جیره بر ناهنجاری اسکلتی ...

دانلود پایان نامه رشد میکروجلبک سندسموس sp.Scenedesmus در محیط کشتTMRL تغییریافته با محیط پایه حاوی پپتون

تعداد صفحات ۶۹ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده هدف از این مطالعه بررسی اثر ضایعات سر ماهی تن زرد باله بر روند رشد و بیوماس جلبک سندسموس طی بازه‌های زمانی صفر تا ۱۴۴ ساعت است. دراین روش ...

دانلودایان نامه بررسی حد کشندگی قارچ کش ادیفنفوس و تأثیرات آن بر روی فاکتورهای هماتولوژیک و هیستوپاتولوژیک بافت آبشش ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus

تعداد صفحات ۸۴ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده   بهم ریختن شرایط اکولوژیک دریای خزر در اثر آلودگی­های صنعتی، کشاورزی و فاضلاب­های شهری، تولید نفت و گاز در سواحل و در اعماق دورتر از ساحل، فعالیت شرکت­های حمل و ...

دانلود پایان نامه اثر مکمل غذایی سین بیوتیک (بایومین ایمبو) بر شاخص رشد، بازماندگی و مقاومت در برابر برخی از عوامل محیطی (دما و شوری) در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

تعداد صفحات ۶۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده به منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف سین بیوتیک (بایومین ایمبو) بر شاخص های رشد، بازماندگی و مقاومت بچه ماهی کپور معمولی  (Cyprinus carpio)در برابر برخی از عوامل محیطی ...

دانلود پایان نامه تاثیر غلظت های مختلف گل آلودگی برروی بچه ماهی سفید کمتر از یک گرم باتاکید بر تست زیستی(بازماندگی)وبافت شناسی

تعداد صفحات ۴۶ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده بررسی تاثیر گل آلودگی بر روی بچه ماهی سفید با هدف سنجش مقاومت و تغییرات بافت آبششی انجام گرفت. بچه ماهیان از مرکز تکثیر پرورش شهید رجایی تهیه شد. ...

دانلود پایان نامه بررسی فاکتورهای متابولیکی همولنف خرچنگ دراز آب شیرین Astacus Leptodactylus رودخانه سیاه‌رود

تعداد صفحات ۷۳ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید   چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی فاکتورهای متابولیکی همولنف و تعیین فلزات سنگین (روی، مس، سرب، جیوه، کادمیوم) عضله خرچنگ دراز آب شیرین Astacus Leptodactylus رودخانه سیاهرود می‌باشد، در ...

دانلود پایان نامه بررسی تنوع جمعیتی ماهی شاه‌کولی Alburnus mossulensis در برخی رودخانه های حوزه دجله و فرات ایران( رازآور، گلدارخوش، ده نو، سراب ماران)

تعداد صفحات ۵۶ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر ری لینک کلیک کنید   عنوان                                                                                                                                         صفحه   چکیده: مطالعه حاضر به منظور شناسایی و بررسی تنوع زیستی ماهی شاه کولی در رودخانه‌های دهنو، سراب ماران، رازآور و گدارخوش واقع در استان ایلام صورت گرفته است. در ...

دانلود پایان نامه اثرات ضد اکسیداسیونی و ضد باکتریایی پوشش آلژینات سدیم با عصاره جلبک Entromorpha بر فیله ماهی کپور معمولی نگهداری شده در یخچال

تعداد صفحات ۵۱ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده اثر پوشش های آلژینات سدیم غنی شده با عصاره جلبک آنترومورفا بر فیله کپور معمولی در یک دوره ۱۶ روزه نگهداری در یخچال (۱±۴) بررسی شد. محلول ۳ ...

دانلود پایان نامه بررسی انگلی ماهیان غالب رودخانه ولوپی شهرستان سوادکوه

تعداد صفحات ۱۰۹ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: در این تحقیق، بررسی انگلی ۵ گونه از ماهیان غالب رودخانه ولوپی سوادکوه صورت گرفت. در این بررسی از ۳ ایستگاه منطقه بالادست جاده آلاشت، منطقه آزادمهر و منطقه ...

دانلود پایان نامه نقاط ثابت دوتایی روی فضاهای G – متریک با رابطه جزیی مرتب

تعداد صفحات ۶۸ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید   چکیده: در این پایان نامه، ابتدا فضای متریک را یادآور می شویم، سپس فضای G-متریک جزیی مرتب را مطرح می کنیم، تا بتوانیم ارتباط آنها را با هم، و توسعه ...

دانلود پایان نامه بررسی اثرپروبیوتیک اکوآلاز برروی خصوصیات رشد ، ایمنی و پارامترهای بیوشیمیای بچه ماهی سفید دریای مازندران (Rutilus frissi kutum)

تعداد صفحات ۶۸ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: پروبیوتیک­ها میکروارگانیسم­های مفیدی هستند که در دستگاه گوارش حیوانات بصورت کلونی در آمده و اثرات مفیدی بر سلامتی و رشد موجود میزبان دارند. به منظور استفاده بهینه از این ...

دانلود پایان نامه بررسی میزان فلزات سنگین (Cu-Zn) در آبشش ماهی خیاطه (Alburnoides bipunctatus ) و سفیدماهی رودخانه ای ( Squalius cephalus) با نمای هیستوپاتولوژی آبشش های آسیب دیده در رودخانه سیاهرود

تعداد صفحات ۷۹ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: فلزات سنگین به گروهی از فلزات اطلاق می‌گردد که دارای وزن مخصوص بیشتر از ۶ گرم بر متر مکعب ویا جرم اتمی بیشتر از ۵۰ باشند. حضور و تجمع ...

دانلود پایان نامه تأثیرات ضد قارچی عصاره گیاه زنجبیل (Zingiber officinale) بر روی قارچ ساپرولگنیا جدا شده از مراحل انکوباسیون تخم ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

تعداد صفحات ۱۲۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده استفاده از گیاهان دارویی جهت پیشگیری و کنترل آلودگی های قارچی در مراکز تکثیر ماهیان قزل­آلای رنگین کمان به عنوان جایگزین مالاشیت گرین و دیگر ضدعفونی کننده های شیمیایی ...

دانلود پایان نامه اثرویتامین C برروی فاکتورهای رشد وبقای ماهی انگشت قد کپور پرورشی( Cyprinus carpio)

تعداد صفحات ۱۰۹ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده وجود ویتامین ها در جیره غذایی برای بقاء ، رشد و تولید مثل طبیعی ماهیان ضروری است. نیاز های مربوط به ویتامین ها در جیره تحت تاثیر اندازه،سن، ...

دانلود پایان نامه تاثیر نایسین انکپسوله با نانو لیپوزوم بر رفتار لیستریا مونوسیتوژنز در فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix

تعداد صفحات ۹۱ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: عفونت غذایی ناشی از لیستریا در۳۰ % افراد مبتلا منجر به مرگ و میر می شود. با توجه به احتمال بالای آلودگی ماهیان پرورشی به باکتری لیستریا مونوسیتوژنز، هدف ...

دانلود پایان نامه استفاده از غذای دستی جهت بازماندگی در دوران لاروی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio

تعداد صفحات ۳۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: پرورش کپورماهیان یکی از گسترده‌ترین پرورش ماهیان در دنیا می‌باشد و در این بین، پرورش دوران لاروی و تغذیه آنها بسیار مهم می‌باشد. این آزمایش به منظور استفاده از ...

دانلود پایان نامه بررسی اثر دوره های گرسنگی و رشد جبرانی بر شاخصهای رشد، بازماندگی و برخی از پارامترهای خونی سرم خون و کیفیت لاشه ماهی کپور(Cyprinus carpio)

تعداد صفحات ۶۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی پرداخت انلاین کلیک کنید فهرست مطالب عنوان                                                                                                                   صفحه چکیده مقدمه فصل اول: کلیات ۱-۱- شناخت کلی از دریای خزر........................................................................................................ ۱-۲-خانواده کپورماهیان (Cyprinidae)......................................................................................... ۱– ۳- زیست شناسی و پراکنش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) ................................. ۱–۳-۱- ماهی کپور .......................................................................................................................... ۱– ...