پایان نامه روانشناسی

دانلود پایان نامه مقایسه رابطه حمایت اجتماعی و جهت گیری مذهبی بر میزان ترس از مرگ در سالمندان مستقل و مقیم خانه سالمندان

تعداد صفحات ۸۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده جدایی ناپذیری مرگ و زندگی به مثابه یک اصل بنیادین هستی است. ما دراین پژوهش به ضرورت شناخت مرگ  در سالمندی سخن می گوئیم. در میان سالمندان تفکر در ...

دانلود پایان نامه مقایسه ی انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متوسطه شهرستان بابل با معلمان بر حسب وضعیت تدریس خلاقانه در سال تحصیلی ۹۳ – ۱۳۹۲

تعداد صفحات ۱۳۹ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده در عصر حاضر، فرایند یاددهی - یادگیری با روش ها و رویکرد های متفاوتی صورت می پذیرد و یا بهتر بگویم تدریس با روش های مختلفی صورت می گیرد. ...