گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

شیوه زندگی روستایی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

شیوه زندگی روستایی
1397-01-22
15 بازدید
گزارش نسخه جدید

شیوه زندگی روستایی


شیوه زندگی روستایی

تا آنجا که می دانم این نخستین بار است که در مطالعه روستاهای ایران به مقوله سبک زندگی روستایی توجه می شود زیرا مفهوم سبک زندگی برای فهم و توصیف زندگی مدرن شهری ابداع و بکار رفته است.

در مطالعات جامعه شناسی شهری کلاسیک زندگی شهری به مثابه ای از شیوه از زیستن در تقابل با شیوه زندگی روستایی تعریف می شود.

بخشی از این تقابل و تفاوت موضوع سبک مندی زندگی شهری و وضعیت یا حالت “بی سبکی” زندگی روستایی است. برپایه مفهوم یا نظریه سبک زندگی می توان گفت زندگی روستایی در معنای گذشته و سنتی آن از نظر ابعاد زیر با زندگی شهری متفاوت است:

زندگی روستایی بر پایه “تولید” سامان گرفته است. در حالیکه زندگی شهری برپایه “مصرف”.

 زندگی روستایی مبتنی بر مفهوم “کار” است و در آن فراغت به معنای دقیق کلمه معنا ندارد اما زندگی شهری مبتنی بر “کار و فراغت” است.

زندگی روستایی مبتنی بر “ارزش کاربردی” کالاهاست در حالیکه زندگی شهری مبتنی بر “ارزش های کاربردی و نمادین.

زندگی روستایی مبتنی تداوم و استمرار سنت ها و تکرار گذشته است در حالیکه زندگی شهری مبتنی بر “نوآوری فرهنگی” است.

روستاییان عمدتا از طریق ساختارهای خویشاوندی و سن و طایفگی به توزیع قدرت می پردازند اما در شهر توزیع قدرت عمدتا بر اساس تخصصی شدن تقسیم کار اجتماعی و ویژگی های طبقاتی است.

فرهنگ روستا

هر روستا دارای یک فرهنگ واحد و فرهنگآن یک کلیت یکپارچه ای را بوجود می آورد وین فرهنگ یکچارچه تعیین کننده تمام ویژگی های زندگی افراد است اما فرهنگ شهر ناهمگون است و دارای خرده فرهنگ های مختلف و تنوع فرهنگ های زبانی و نژادی و قومی است.

 

زندگی روستایی مبتنی بر الگوی سازگاری با الزامات “طبعت” است اما زندگی شهری مبتنی بر الگوی فرهنگ و ایجاد تغییر و دستکاری محیط و تسلط و بهره کشی از آن است.

این ویژگی ها و ویژگی های دیگر شیوه زندگی روستایی در دوره های گذشته اجازه نمی داد تا پدیده سبک زندگی به معنایی که در شهر دیده می شود بوجود آید. اما با رشد فرایند شهرنشینی و بهتر است دقیق تر بگویم “شهری شدن” در روستاها نیز سبک زندگی در حال شکل گیری است.

روستاهای ایران ایران طی نیم قرن گذشته از نظر شیوه زندگی و ارزش های بنیادی فرهنگی دستخوش تغییرات مهمی شده است. از اینرو دیگر نمی توان با رویکردهای کلاسیک که روستا را مقر سنت می دید و شهر را مقر مدرنیته فهم کرد. در روستاهای ایران به نوعی “مدرنیته روستایی ایرانی” بوجود آمده است.

 

برای مثال ارزش های مبتنی بر مصرف یا ارزش های نمادین کالاها در روستاها نیز دیده می شود. آن تلقی سنتی که روستا زادبوم و زیستگاه “فولکلور” یا “فرهنگ قومی” بود اکنون از میان رفته است و در روستاها نیز دیگر همانند شهرها بندرت می توان شعر و زبان و موسیقی فولکوریک را مشاهده کرد و بجای آن همان محصولات رسانه ای یا فرهنگ عامه پسند جایگزین شده است.

 

حتی صنایع دستی سنتی روستایی مانند قالیبافی و گلیم بافی و سفالگری و امثال اینها در حال از بین هستند و دختران جوان روستایی دیگر ترجیح می دهند به یادگیری مهارت نوین بپردازند.

در نتیجه رسانه ای شدن فرهنگ روستایی و تحولات ساختاری دیگر ارزش های اجتماع گرایانه رو به افول نهاده و ارزش های فردگرایانه در آن توسعه یافته است. این امر باعث تفاوت های اساسی بین نسل های بزرگسالان (پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها) با فرزندان و نوه های آنها شده است.

این امر بیش از هر چیز در شیوه لباس پوشیدن و آرایش و شیوه های گفتار و رفتار نسل جوان روستایی تجلی و عینیت یافته است. دیگر بسهولت نمی توان تفاوت فرهنگی بارز بین جوان روستایی و شهری مشاهده کرد اگرچه همچنان این دو در زمینه های خاصی متفاوت هستند.

 

 اقتصاد روستایی

اقتصاد روستایی با تولید انبوه و متنوع محصولات کشاورزی، باغی و دامی موجب تامین بخش مهمی از نیازهای اقتصادی مردم و ارتقای قدرت صادراتی جامعه می گردد. روستاها بخش وسیعی از عرصه کشور را تشکیل می دهند و توجه به جایگاه برجسته روستاها در عرصه اقتصادی، تولیدی، محیطی و اجتماعی موجب افزایش کارایی فعالیت های تولیدی و زراعی این مناطق می شود.

نگاهی به اقتصاد روستاهای کشور، بیانگر این مسئله است که کارکرد تولیدی، زارعی و دامی این روستاها از جنبه های مختلف، نقش مهم و برجسته ای در اقتصاد جامعه دارد. روستاهای کشورمان نیازها و احتیاجات مردم شهری و روستایی را تامین نموده و زمینه را برای تولید محصولات انبوه و تولیدات کشاورزی و باغی و صادراتی نمودن آنها فراهم می سازد.

ا قتصاد روستایی عبارت است از کلیه فعالیت های فردی و اجتماعی که در محیط روستا به منظور گذراندن زندگی و تامین رفاه مادی روستاییان انجام می گیرد. بدیهی است که به منظور تحقق یافتن معیشت و رفاه مادی روستاییان قوانینی ضرورت می یابد که نشان دهنده ی روش تولید، توزیع و مصرف در حد مطلوب و بهینه می باشد. بنابراین هر فعالیتی که در محیط روستا به منظور تامین رفاه و گذراندن زندگی روستاییان رخ دهد، تمام و یا قسمتی از اقتصاد روستا را تشکیل می دهد.

در کشور ایران به علت تنوع محیط های روستایی و تفاوت در توان های محیطی، فعالیت های اقتصادی روستاها یکسان نمی باشد و از روستایی به روستای دیگر تفاوت می پذیرد. به طور کلی فعالیت های اقتصادی روستاها در سه محور اصلی کشاورزی و دامداری، صنعت و خدمات قرار دارد و صورت گسترده آن به شکل زیر است:

 

فعالیت کشاورزی روستا:

این فعالیت که مهم ترین کارکرد مناطق روستایی است، زراعت، باغداری، بهره برداری از جنگل ها و علفزارها، دامداری، صید و شکار می باشد.

صنایع در روستا:

بسیاری از روستاها از لحاظ تولیدات صنعتی در خور اهمیت می باشند، مهم ترین آن شامل صنایع روستایی و صنایع دستی است.

 

 

خدمات روستا:

خدمات روستایی شامل عرضه و فروش محصولات و تولیدات، فروشندگی کالاها، حمل و نقل، اداری و… می باشد.

با توجه به کارکردهای سه گانه اقتصادی روستایی ارائه تعاریفی از مفاهیم فوق می تواند جنبه های پنهان مسئله را روشن سازد.

زراعت در روستا:

زراعت بخشی نسبتا مهم از فعالیت های اقتصادی روستایی را به خود اختصاص می دهد و به فعالیت هایی اطلاق می گردد که با هدف بهره برداری از کاشت گیاهان یک ساله صورت می گیرد. نوع کشت محصولات زراعی معمولاً به دو صورت آبی و دیم و باغات می باشد.

باغداری در روستا:

باغداری نیز یکی از مهم ترین فعالیت های زراعی در روستاها تلقی می شود که با تولید و عرضه محصولات و میوه های متنوع از رونق اقتصادی خوبی برخوردار می باشد. در بررسی باغات روستاها، به باغات مثمر، غیر مثمر و محصولات عمده آنها توجه می گردد.

دامداری در روستا :

دامداری نیز یکی از ارکان اقتصادی روستاهای ایران می باشد که بخشی از درآمد اهالی روستا را تامین می نماید که پرورش و نگهداری گاو و گوساله، گوسفند و بز در روستاها متداول می باشد، محصولات دامی آنها اعم از شیر، پشم و یا مو، گوشت نقش برجسته ای در اقتصاد جامعه دارد.

 

قالیبافی در روستا :

در روستای کشور قالیبافی و فرشبافی و گلیم بافی رواج زیادی دارد، به طوری که تعداد زیادی از خانوارها به کار قالیبافی مشغول می باشند. این خانواده ها یا به دلیل نداشتن زمین های کشاورزی یا در زمان بیکاری های فصلی حاصل از کار کشاورزی به کار قالیبافی می پردازند.

به طور کلی اقتصاد روستایی کشورمان، از تنوع و کارکردهای مختلفی برخوردار می باشد، این امر لزوم توجه بیشتر به این بخش از عرصه اقتصادی کشور را ایجاب می نماید، با توجه به حساس بودن مناطق روستایی و تاثیر پذیری آن از عوامل محیطی و طبیعی که خارج از کنترل برنامه ریزی های انسانی است، تدوین طرح و حمایت های مادی و معنوی از اقتصاد روستایی، می تواند این بخش از اقتصاد را در برابر عوامل مختلف مقاوم سازد.

 

توسعه روستایی

توسعه روستایی مفهومی جامع و چند بعدی بوده که در برگیرنده رشد کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن (صنایع دستی و صنایع روستایی)، زیربناهای اقتصادی ـ اجتماعی، خدمات اجتماعی و تسهیلات مربوطه و مهمتر از همه توسعه منابع انسانی در مناطق روستایی است.

استراتژیهای توسعه روستایی بر هفت هدف مشخص بنا نهاده شده اند که عبارتند از: رشد تولیدات کشاورزی، استفاده بهتر از منابع کمیاب، کاربرد بهینه سرمایه، ایجاد فرصتهای شغلی، توزیع مجدد درآمد، ارتقاء سطح زندگی و مشارکت جمعیت روستایی در تمشیت امور در جامعه. بدین ترتیب زنان روستایی با توجه به نقش و مسؤولیتهایی که در محیط مزرعه و منزل دارند عهده دار وظایف تولیدی و خدماتی مختلفی می باشند که مسلما در نیل به توسعه روستایی بسیار مؤثر می باشد.

آهنگ تند مهاجرت روستاییان به شهرها

برخی از روستاییان برای دسترسی به امکانات و رفاه بیشتر با توجه به وضع اقتصادی و درآمد بالایی که داشته اند به شهر مهاجرت کرده اند.دسته ای دیگر از روستانشینان هم به دلیل کمبود منابع آبی برای انجام فعالیت های کشاورزی به شهر آمده اند.وی اضافه کرد: برخی از کشاورزان به شکل حضوری به فرمانداری مراجعه کرده و گفته اند اگر ما را حمایت کنید به روستا برمی گردیم. زمانی می توانیم زمینه ماندگاری در روستاها را فراهم کنیم که برای رفع محرومیت ها کاری انجام داده باشیم.مسئولان و مدیران کلی که به نوعی با روستاییان سر و کار دارندبایدخدمات مورد نیاز این قشر را در اختیارشان قرار دهند تا مجبور نشوند برای انجام کاری جزئی از روستا به شهر بیایند و درگیرودار کارهای اداری از ادامه کار خسته شوند.با شرکت های آب و فاضلاب و آب منطقه ای و اداره های امور عشایر، جهاد کشاورزی، دام پزشکی و دیگر اداره هایی که بیشتر با روستاییان و کشاورزان در ارتباط هستند برای رفع مشکلات آن ها هماهنگی های لازم انجام شود.زمانی آهنگ مهاجرت کندتر می شود که شرایط برای زندگی آرام در روستاها فراهم شود. متأسفانه کشاورزی مانند گذشته رونق ندارد اما خوشبختانه هم چنان در این عرصه سخت کوشانی حضور دارند که تلاش می کنند و هرگز ناامید نشده اند.بایدبر توزیع اعتبارات از محل دهیاری ها نظارت بیشتری شود چرا که این موضوع تأثیر بسزایی در فعالیت های عمرانی روستاها دارد.


 موضوعات :
ترجمه

درباره نویسنده

admin 196 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *