گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پروژه بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و کیفیت ارتباطات (RQ) بر ارزش چرخه عمر مشتری (CLV) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و کیفیت ارتباطات (RQ) بر ارزش چرخه عمر مشتری (CLV)
۱۳۹۶-۱۲-۰۵
206 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پروژه بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و کیفیت ارتباطات (RQ) بر ارزش چرخه عمر مشتری (CLV)


تعداد صفحات : ۱۱۰
قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان
برای دانلود لینک زیر را کلیک کنید


چکیده

در محیط تجاری امروز، مشتریان بیش از پیش اهمیت یافته¬اند و بسیاری از شرکت¬ها برای افزایش سهم بازار خود، بر مفهوم وفاداری و سودآوری مشتری تمرکز کرده¬اند. در این راستا، مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی راهبردی برای کسب و حفظ مشتریان محسوب می¬شود. هدف اصلی مدیریت ارتباط با مشتری، ایجاد روابط بلندمدت و سودآور با مشتریان است. اما همه مشتریان مانند هم نیستند؛ همان¬طور که رقابت در بازارها سخت¬تر می¬شود، حفظ مشتریان با ارزش نیز برای شرکت¬ها اهمیت بیشتری پیدا می¬کند. بنابراین تعیین اینکه چگونه شرکت می¬تواند مشتریان با ارزش را حفظ کند و ارزش دوره عمر آن-ها را محاسبه نماید، موضوعی بسیار مهم است. بدین منظور در این تحقیق تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت ارتباطات بر ارزش چرخه عمر مشتری بررسی شد.
برای بررسی این تأثیر ۴۱۰ نفر از مشتریان شرکت¬ بیمه البرز به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه¬گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت و با استفاده از یک پرسشنامه طراحی شده، به جمع¬آوری داده¬ها اقدام بعمل آمد. روایی پرسشنامه¬ها با استفاده از روش روایی محتوایی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت، پایایی آن¬ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار بدست آمده، قابل اتکا بود. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها، از روش¬های آماری توصیفی جهت تلخیص و طبقه¬بندی اطلاعات جمع¬آوری شده و از روش تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل معادلات ساختاری (SEM) بر پایه نرم-افزار لیزرل برای ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد.
یافته¬ها حاکی از آن بود که مدیریت ارتباط با مشتری بر کیفیت ارتباطات و ارزش چرخه عمر مشتری تأثیر مثبتی دارد. کیفیت ارتباطات نیز بر ارزش چرخه عمر مشتری تأثیر مثبتی دارد و در رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و ارزش چرخه عمر مشتری نقش میانجی را ایفا می¬کند. مدل ارزیابی شده تحقیق نیز از شاخص¬های برازندگی خوبی برخوردار است.

واژگان کلیدی:
مدیریت ارتباط با مشتری، کیفیت ارتباطات، ارزش چرخه عمر مشتری، بیمه البرزموضوعات :
ترجمه
ads

درباره نویسنده

admin 162 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *