گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه مقایسه و اولویت بندی توسعه یافتگی بخش‌های مختلف اقتصادی استان‌های ایران در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۹ به روش آنالیز تاکسونومی عددی


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه مقایسه و اولویت بندی توسعه یافتگی بخش‌های مختلف اقتصادی استان‌های ایران در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۹ به روش آنالیز تاکسونومی عددی
2017-09-03
494 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه مقایسه و اولویت بندی توسعه یافتگی بخش‌های مختلف اقتصادی استان‌های ایران در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۹ به روش آنالیز تاکسونومی عددی


تعداد صفحات ۵۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”335″]

چکیده

برای سنجش و رتبه بندی توسعه اقتصادی مناطق، شاخص‌ها و روش‌های زیادی وجود دارد این تحقیق با استفاده از ۵۴ شاخص اقتصادی و با استفاده از روش آنالیز تا کسونومی عددی به دنبال رتبه بندی و سنجش درجه توسعه یافتگی استانهای کشور ایران می‌باشد. مطابق درجه توسعه یافتگی بدست آمده از استان‌ها در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۹ میانگین و انحراف معیار درجه توسعه یافتگی استان‌های کشور محاسبه شد. در مباحث آماری، برای مقایسه دو جامعه آماری، جامعه‌ای مطلوبتر می‌باشد که دارای میانگین بالاتر و پراکندگی و انحراف معیار کمتری باشد. از آنجا که متوسط درجه توسعه یافتگی استان‌های کشور در سال ۱۳۸۹ نسبت به ۱۳۷۹ افزایش یافته و پراکندگی درجه توسعه یافتگی کشور در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۷۹ کاهش یافته است، لذا وضعیت توسعه یافتگی جامعه در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۷۹ بهبود یافته است. اما زمانی که بخش کشاورزی استان‌ها به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته عکس نتایج بدست آمده مشاهده شد یعنی وضعیت توسعه یافتگی جامعه در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۷۹ بدتر شده و پیشنهاد می‌شود که در بودجه سالانه کشور مبالغی را برای عمران و آبادانی استان‌هایی که از لحاظ شاخص‌های توسعه یافتگی زیر متوسط توسعه یافتگی کشور هستند قرار داد تا از این طریق بتوان به بهبود وضعیت توسعه مناطق کمک کرد.

واژگان کلیدی: توسعه‌ی اقتصادی، تکنیک تاکسونومی عددی، رتبه بندی، درجه توسعه یافتگی، مقایسه استان‌های کشور.

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………… ..۱

۱-فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………..۲

۱-۱-مقدمه …………………………………………………………………………. ..۳

۱-۲-بیان مسئله ……………………………………………………………………. ..۴

۱-۳-اهداف تحقیق ………………………………………………………………. ..۵

۱-۴-فرضیات تحقیق …………………………………………………………….. ..۶

۱-۵-ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………….. ..۶

۱-۶-محدوده پژوهش ……………………………………………………………. ..۶

۲-فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………….۸

۲-۱-مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………… ..۹

۲-۲-تعریف مفاهیم …………………………………………………………۱۰

۲-۲-۱-ماهیت علم اقتصاد توسعه ……………………………………….۱۰

۲-۲-۲-مفهوم توسعه ………………………………………………………۱۱

۲-۲-۳-رشد و توسعه چیست …………………………………………………. ۱۲

۲-۲-۴-مفهوم توسعه جدید ……………………………………………………. ۱۳

۲-۲-۵-توسعه و عدالت اجتماعی …………………………………………… ۱۴

۲-۳-پیشینه تحقیق ………………………………………………………………… ۱۷

۳-فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………………۱۸

۳-۱-مقدمه …………………………………………………………………………. ۲۳

۳-۲-تاکسونومی چیست؟ ………………………………………………………. ۲۴

۳-۳-مزایای تاکسونومی ………………………………………………………… ۲۵

۳-۴-انواع تاکسونومی …………………………………………………………… ۲۵

۳-۵-معرفی روش تاکسونومی عددی ……………………………………….. ۲۶

۳-۶-مراحل تکنیک تاکسونومی عددی …………………………………….. ۲۷

۳-۷-معرفی شاخصهای مورد مطالعه…………………………………………. ۳۲

۴-فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………..۳۴

۴-۱-مقدمه …………………………………………………………………………. ۳۵

۵- فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات ………………………………………….۴۴

۵-۱-نتایج …………………………………………………………………………… ۴۵

۵-۲-پیشنهادات …………………………………………………………………… ۵۲

منابع …………………………………………………………………………………… ۵۴

چکیده لاتین…………………………………………………………………………. ۵۷

عنوان لاتین…………………………………………………………………………… ۵۸

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *