گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه مقایسه رابطه حمایت اجتماعی و جهت گیری مذهبی بر میزان ترس از مرگ در سالمندان مستقل و مقیم خانه سالمندان * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه مقایسه رابطه حمایت اجتماعی و جهت گیری مذهبی بر میزان ترس از مرگ در سالمندان مستقل و مقیم خانه سالمندان
۱۳۹۶-۰۹-۰۱
228 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه مقایسه رابطه حمایت اجتماعی و جهت گیری مذهبی بر میزان ترس از مرگ در سالمندان مستقل و مقیم خانه سالمندان


تعداد صفحات ۸۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

جدایی ناپذیری مرگ و زندگی به مثابه یک اصل بنیادین هستی است. ما دراین پژوهش به ضرورت شناخت مرگ  در سالمندی سخن می گوئیم. در میان سالمندان تفکر در باره مرگ امری بدیهی است و سالمندان توسط متغیرهایی واکنش های متفاوتی به این موضوع نشان می دهند. عواملی از قبیل حضور این افراد در کنار کسانی که به آنها تعلق خاطر دارند و از آنها حمایت می کنند و هم چنین عرفان و باورهای مذهبی که نقش بسیار مهمی در این شرایط ایفا می کند.

ترس از مرگ، ترس آگاهانه یا ناخودآگاه از مرگ است که متغیر های زیادی را می توان با آن مرتبط دانست. در این پژوهش بررسی رابطه متغیرهای جهت گیری مذهبی و حمایت اجتماعی را با ترس از مرگ دربین سالمندان مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش مطالعه همبستگی است از که ابزار گرد آوری داده ها از سه پرسشنامه دو قسمتی که قسمت اول اطلاعات توپوگرافی و قسمت دوم شامل پرسشنامه ها در مقیاس های جهت گیری مذهبی الپورت راس، پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده و پرسشنامه ترس از مرگ کالت – لستر استفاده شده است. آزمودنی ها در این پژوهش، ۱۲۰ نفر از سالمندان زن ومرد بالای ۷۰ سال که مقیم خانه های عادی و خانه ها سالمندان هستند و بصورت تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده ها با بکارگیری شاخص های آماری توصیفی، آزمون های آماری همبستگی پیرسون و t مستقل آنالیز شده اند. نتایج حاصل شده نشان داد که میزان ترس از مرگ در سالمندانی که از  اعتقادات مذهبی ضعیف وحمایت اجتماعی کمتری برخوردار بوده اند بیشتر است. سالمندانی که مقیم خانه های سالمندان هستند، نسبت به سالمندانی که با خانواده های خود زندگی می کنند به مراتب نمرات بالایی در مقیاس ترس از مرگ در یافت کرده اند ودر اعتقادات مذهبی و حمایت اجتماعی، نمرات کمتری دریافت کرده اند.

کلمات کلیدی:  جهت گیری مذهبی، حمایت اجتماعی، ترس از مرگ، سالمندان، خانه سالمندان

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        شماره صفحه

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲- ضرورت واهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۳- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۴- متغییرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۵- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۶- تعریف واژه ها واصطلاحات فنی وتخصصی …………………………………………………………………………۹

فصل دوم: پیشنه و مبانی پژوهش

۲-۱- مبانی نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۲- مروری بر پیشینه پژوهش های انجام شده  ………………………………………………………………………….۴۵

پژوهش های انجام شده در کشور ………………………………………………………………………………………۴۵

پژوهش های انجام شده در خارج از کشور  …………………………………………………………………………۴۷

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۳-۲- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………۵۰

۳-۳- جامعه آماری  ………………………………………………………………………………………………………………….۵۰

۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری  ………………………………………………………………………………………۵۰

۳-۵- روش های گرد آوری داده ها …………………………………………………………………………………………….۵۱

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها  ……………………………………………………………………………………………۵۲

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها

۴-۱- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۴-۲- یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………۵۵

۴-۳- آزمون نرمالیتی…………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۴-۴- یافته های استنباطی  ………………………………………………………………………………………………………….۵۹

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها

۵-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶

۵-۲- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………۶۷

۵-۳- نتایج توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………۶۷

۵-۴- نتایج استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

۵-۵- بحث و تفسیر  …………………………………………………………………………………………………………………۶۸

۵-۶- محدودیت های پژوهش  …………………………………………………………………………………………………..۷۱

۵-۶-۱- محدودیت های در کنترل پژوهشگر  ………………………………………………………………………۷۱

۵-۶-۲- محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر  ………………………………………………………………۷۱

۵-۷- پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….۷۲

۵-۷-۱- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش……………………………………………………………………………۷۲

۵-۷-۲- پیشنهادهایی برای مطالعات آتی پژوهش…………………………………………………………………..۷۲

۵-۶- خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *