گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه مفهوم ریاضت در مثنوی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه مفهوم ریاضت در مثنوی
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
206 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه مفهوم ریاضت در مثنوی


تعداد صفحات ۹۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

این پژوهش به بررسی مفهوم ریاضت در مثنوی مولوی می پردازد که در پنج فصل تنظیم گردیده است که به ترتیب زیر است:

فصل اول: کلیات و مقدمه و بیان مسئله و سؤالات و اهداف و فرضیه پژوهش.

فصل دوم: بخش اول به بررسی ریاضت و انواع آن که از آیات و احادیث مختلف استعانت گرفته شده است و بخش دوم از فصل دوم، معرفی مولانا و اتفاقات مهم پیرامون زندگی وی و ویژگی های شش دفتر مورد تحلیل قرار گرفته است و در آخر به بررسی سوابق مطالعاتی موضوع پرداخته است.

فصل سوم: روش تحقیق و محدوده زمانی و مکانی پایان نامه را بررسی کرده است.

فصل چهارم: به بررسی و تحلیل ریاضت در مثنوی معنوی که ابیات مربوط به آن استخراج و شماره ی بیت در قسمت چپ ممیز و شماره ی دفتر در قسمت راست ممیز ذکر گردید. لذا بعد از استخراج ابیات، آنها را از نظر موضوعی و مفهوم دسته بندی و در مورد هر چند بیتی که  باسوال تحقیق با عنوان (وجوه ریاضت در مثنوی چگونه است ) هماهنگی مفهوم و موضوع داشته اند، توضیح داده شد و دیدگاه صاحبنظران در مورد آن بیان شده است. باید توجه داشت که در تمام فصل ها و بخش های این پژوهش نیز، روش کار به این ترتیب صورت گرفته است، از این جهت نیاز به تکرار این توضیحات نمی باشد. بررسی و تحلیل شکل های تأثیرگذاری داستان ها و حکایات مثنوی در این گفتار به این صورت است:

این داستان ها و حکایات به صورت شاهد با ذکر شماره ی بیت و دفتر در میان توضیحات آورده شد و این پژوهش با نتیجه خاتمه یافته است.

کلیدواژه : ریاضت، تزکیه­ی نفس، آتش، گداختن، صیقلی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱

مقدمه: ۲

بیان مسئله: ۳

اهداف پژوهش: ۴

هدف جزیی: ۴

سوال تحقیق: ۴

فرضیه پژوهش: ۴

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه ی تحقیق.. ۵

کلیات… ۶

۲ـ۱ـ۱ـ معنای لغوی ریاضت در لغت نامه ها ۷

۲ـ۱ـ۲ـ ریاضت در اصطلاح.. ۸

۲ـ۱ـ۳ـ ریاضت در قرآن. ۹

۲ـ۱ـ۴ـ جایگاه ریاضت در احادیث نبوی و نهج البلاغه. ۱۱

۲ـ۱ـ۵ـ جایگاه ریاضت در عرفان. ۱۴

۲ـ۱ـ۵ـ۱ـ درجات ریاضت در عرفان. ۱۵

۲ـ۱ـ۵ـ۲ـ سفر صوفی: ۱۶

۲ـ۱ـ۶ـ مفهوم ریاضت در کتب عرفانی.. ۱۶

۲ـ۱ـ۶ـ۱ـ ترجمه کتاب اشارات و تنبیهات: ۱۶

۲ـ۱ـ۶ـ۲ـ احیاء علوم الدین: ۱۷

۲ـ۱ـ۶ـ۳ـ الانسان کامل: ۱۸

۲ـ۱ـ۶ـ۴: انسان کامل: ۱۹

۲ـ۱ـ۶ـ۵ـ سلک السلوک.. ۱۹

۲-۱-۷-۱-انواع ریاضت… ۲۲

۲-۱-۷-۲- ریاضت شرعی.. ۲۲

۲-۱-۷-۳- ریاضت نا مشروع یا غیر شرعی.. ۲۳

۲-۱-۷-۴- رهبانیت… ۲۳

۲-۱-۷-۵- تفاوت ریاضت های مشروع و نامشروع. ۲۴

۲-۱-۷-۵-۱- انگیزه الهی.. ۲۵

۲-۱-۷-۵-۲- محدوده ی تصرف… ۲۶

۲-۱-۷-۵-۳- به کارگیری ریاضت… ۲۶

۲-۱-۷-۵-۴- غفلت از اجتماع. ۲۶

۲-۱-۸- درجات و مراتب ریاضت… ۲۶

۲-۱-۸-۱- تهذیب اخلاق.. ۲۷

۲-۱-۸-۲- تصفیه اعمال. ۲۷

۲ـ۱ـ۸ـ۳ـ  ادای حقوق.. ۲۹

۲ـ ۱ـ۸ـ۴ـ خشکاندن ریشه تشتت… ۲۹

۲ـ۱ـ۸ـ۵ـ قطع التفات از مقامات پیشین.. ۲۹

۲ـ۱ـ۸ـ۶ـ  راز داری: ۳۰

۲ـ۱ـ۸ـ۷ـ   ارتقای به مقام جمع. ۳۰

۲ـ۱ـ۸ـ۸ـ رفع تعارض ها ۳۰

۲ـ۱ـ۸ـ۸ـ قطع معارضات و نفی سوداگری.. ۳۱

بخش دوم. ۳۲

۲ـ۲ـ۱ـ ویژگی های مثنوی معنوی.. ۳۲

۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ حکایات مثنوی و ساختار ادبی.. ۳۲

۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ مثنوی و کتب آسمانی.. ۳۳

۲ـ۲ـ۱ـ۳ـ طبقه بندی سبک گفتار. ۳۳

۲ـ۲ـ۲ـ زندگی نامه مولوی.. ۳۴

۲ـ۲ـ۲ـ۱ـ مولوی و شمس تبریزی: ۳۸

۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ مولوی و حسام الدین چلپی.. ۴۱

۲ـ۲ـ۳ـ دفاتر شش گانه ی مثنوی.. ۴۱

۲ـ۲ـ۴ـ پیشینه ی مطالعاتی موضوع (تحقیق) ۴۳

فصل سوم: روش تحقیق.. ۴۵

۳ـ۱ـ روش تحقیق.. ۴۶

۳ـ۲ـ محدوده ی پژوهش… ۴۶

۳ـ۳ـ روش و ابزار گردآوری داده های تحقیق.. ۴۶

۳ـ۴ـ روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. ۴۶

۳ـ۵ـ قلمرو تحقیق.. ۴۶

فصل چهارم: مفهوم ریاضت در مثنوی.. ۴۷

مقدمه. ۴۸

۴ـ۱ ارکان ریاضت در مثنوی.. ۴۹

۴ـ۱ـ۱ـ جوع و گرسنگی: ۵۰

۴ـ۱ـ۲ـ عزلت و خلوت: ۵۱

۴ـ۱ـ۳ـ صمت و سکوت: ۵۶

۴ـ۱ـ۴ـ سهر و شب زنده داری: ۶۱

۴ـ۲ـ۱ـ اهداف ریاضت در مثنوی.. ۶۳

۴ـ۲ـ۲ـ دور کردن ماسوی الله از سر راه: ۶۴

۴ـ۲ـ۳ـ رام ساختن نفس اماره برای نفس مطمئنه: ۶۴

۴ـ۲ـ۴ـ تلطیف درون و شفاف کردن آیینه دل. ۶۵

۴ـ۲ـ۵ـ: معین هایی که به اهداف ریاضت کمک می رساند. ۶۶

۴ـ۲ـ۵ـ۱ـ زهد: ۶۶

۴ـ۲ـ۵ـ۲ـ مراتب زهد. ۶۸

۴ـ۲ـ۵ـ۳ـ فرق زاهد عارف با غیر عارف… ۶۸

۴ـ۲ـ۶ـ عبادت همراه با تفکر. ۶۹

۴ـ۲ـ۷ـ الحان و آواز خوش: ۷۱

۴ـ۲ـ۷ـ۱ـ فرق موسیقی با غِنا ۷۲

۴ـ۲ـ۷ـ۲ـ ویژگی موسیقی مؤثر در تمرکز. ۷۲

۴ـ۲ـ۷ـ۳ـ موسیقی دانی و رقص و سماع مولوی.. ۷۳

۴ـ۲ـ۷ـ۲ـ کلام واعظ: ۷۵

۴ـ۲ـ۷ـ۵ـ فکر لطیف… ۷۵

۴ـ۲ـ۷ـ۶ـ عشق عفیف… ۷۷

۴ـ۳ـ۱ـ شرایط ریاضت: ۷۸

۴ـ۳ـ۱ـ۱ـ : پایبندی به شریعت… ۷۹

۴ـ۳ـ۱ـ۲ـ هوشیاری: ۸۰

۴ـ۳ـ۱ـ۳ـ پرهیز از غرور و ادعا: ۸۱

۴ـ۴ـ ثمرات ریاضت در مثنوی.. ۸۱

۴ـ۴ـ۱ـ پالایش نفس و تحول و دگرگونی در روح و جسم. ۸۱

۴ـ۴ـ۲ـ ریاضت شرط کمال و بلوغ روحانی است… ۸۴

۴ـ۴ـ۳ـ ریاضت انسان را به قربه الی الله می رساند. ۸۵

۴ـ۴ـ۵ـ ایجاد ملکات فاضله. ۸۶

۴ـ۴ـ۶ـ ریاضت یعنی پیروزی در جهاد اکبر. ۸۷

۴ـ۴ـ۷ـ با ریاضت سرور جهان شدن. ۸۸

۴ـ۴ـ۸: رهایی از گناه و گرفتاری ها ۸۹

۴ـ۴ـ۹ـ ریاضت راه ورود به ملکوت… ۸۹

۴ـ۴ـ۹ـ ریاضت خوان گسترده ی الهی است… ۹۰

۴ـ۴ـ۱۰ـ ریاضت جذبه و کشش الهی است… ۹۱

۴ـ۴ـ۱۱ـ ریاضت پیامبران. ۹۳

۴ـ۴ـ۱۱ـ۱ـ پیامبران در مرکز زلزله ی شداید. ۹۳

۴ـ۴ـ۱۱ـ۲ـ ریاضت اجباری پیامبران. ۹۳

۴ـ۴ـ۱۱ـ۳ـ ریاضت اختیاری پیامبران. ۹۴

نتیجه گیری.. ۹۶

مـنابـع.. ۹۹ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *