گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه محاسبه و تحلیل خط فقر نسبی و مطلق در مناطق شهری و روستایی (مطالعه موردی استان گلستان) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه محاسبه و تحلیل خط فقر نسبی و مطلق در مناطق شهری و روستایی (مطالعه موردی استان گلستان)
۱۳۹۶-۰۸-۰۸
173 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه محاسبه و تحلیل خط فقر نسبی و مطلق در مناطق شهری و روستایی (مطالعه موردی استان گلستان)


تعداد صفحات ۷۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

استان گلستان با دارا بودن ۱۶۱۷۰۸۷ نفر جمعیت که ۲/۴۹ درصد در مناطق شهری و ۸/۵۰ درصد در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، اختصاص ۳/۲ درصد کل جمعیت کشور، وسعت جغرافیایی قابل‌توجه و امکانات و قابلیت‌های مناسب اقتصادیاجتماعی، همواره با کاستی‌ها و محرومیت‌هایی روبه‌رو بوده است. بنابراین آگاهی از وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی استان می‌تواند زمینه‌ساز مناسبی به‌منظور سیاستگزاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در امر توسعه استان باشد. با در نظر گرفتن این موضوع در مطالعه حاضر، وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی استان گلستان طی سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۷۷ بررسی شده است. بدین‌منظور پس از ارائه تعاریف و انواع فقر، علل فقر در ایران در دوره قبل و پس از انقلاب و مروری بر ادبیات تحقیق، خط فقر مطلق بر مبنای ۵۰ و ۶۶ درصد میانه مخارج خانوارها، سهم هر گروه از هزینه‌ها از کل بودجه خانوار، رتبه‌بندی سهم مخارج، متوسط بُعد خانوار، خط فقر سرانه و شکاف طبقاتی معرفی و برای مناطق شهری و روستایی استان گلستان محاسبه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد میزان خط فقر مطلق سالانه خانوارها در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی بوده و بیشترین سهم مخارج از کل بودجه خانوار به تفکیک هفت گروه کالایی در مناطق شهری و روستایی استان مربوط به «خوراکی و دخانی» و «مسکن» و کمترین سهم مربوط به «تفریحات و سرگرمی» بوده است و بر اساس هشت گروه هزینه‌ای، بیشترین سهم مربوط به کالاهای بادوام منزل و کمترین سهم مربوط به تفریحات و سرگرمی، و در مناطق شهری، فقر مربوط به خانواری با متوسط بُعد ۳ نفره و در مناطق شهری مربوط به خانواری با متوسط بُعد ۴ نفره بوده و خط فقر سرانه خانوارها بر اساس ۵۰ و ۶۶ درصد میانه مخارج در مناطق شهری استان بیش از مناطق روستایی و شکاف طبقاتی بر حسب ۱۰ و ۳۰ درصد در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است.

کلید واژه: فقر، خط فقر، فقر سرانه، شکاف طبقاتی، شهر، روستا، گلستان.

فهرست مطالب

عنــــــــوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلّیات تحقیق

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۲-۱- هدف کلّی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۲-۲- اهداف جزیی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۳- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مفاهیم مختلف فقر……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۲-۱- فقر مطلق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۲-۲- فقر نسبی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۲-۳- فقر ذهنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۲- خط فقر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۳- علل فقر و نابرابری در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۳-۱- علل فقر در ایران پس از انقلاب……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۵- مطالعات انجام شده در داخل و خارج ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

۳-۱- روش‌های محاسبه خط فقر …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۲- مبانی نظری شاخص‌های اندازه‌گیری فقر ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۱-۳-۲- شاخص نسبت سرشمار …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۳-۲- شاخص شکاف فقر ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۳-۳-۲- شاخص نسبت شکاف درآمد ………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۴-۳-۲- شاخص سن ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۵-۳-۲- شاخص کاکوانی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۶-۳-۲- شاخص فقر فاستر، گریر، توربک ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۷-۳-۲- شکاف طبقاتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۸-۳-۲- سهم هزینه‌ها از کل بودجه خانوار …………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

۹-۳-۲- رتبه‌بندی سهم مخارج خانوارها …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۱۰-۳-۲- متوسط بُعد خانوار …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۱۱-۳-۲- خط فقر سرانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

 

 

فهرست مطالب

عنــــــــوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- محاسبه خط فقر در مناطق شهری و روستایی استان گلستان …………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۴-۲- سهم هزینه‌ها از کل بودجه خانوار ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۴-۳- رتبه‌بندی سهم مخارج خانوارها …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۴-۴- متوسط بُعد خانوار …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۴-۵- خط فقر سرانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۴-۶- شکاف طبقاتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۵-۲- پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *