گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه محاسبه ارزش تولید نهایی آب و مقایسه آن با قیمت تمام شده آب در مزارع برنج شهرستان قائمشهر


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه محاسبه ارزش تولید نهایی آب و مقایسه آن با قیمت تمام شده آب در مزارع برنج شهرستان قائمشهر
2017-09-03
382 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه محاسبه ارزش تولید نهایی آب و مقایسه آن با قیمت تمام شده آب در مزارع برنج شهرستان قائمشهر


تعداد صفحات ۷۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”318″]

چکیده

ایران در منطقه خشک جهان قرار گرفته و ذخایر آبی آن روبه کاهش است. ازطرفی دیگر برنج گیاهی با نیاز آبی زیاد است. بنابراین برای در تولید برنج لازم است تخصیص بهینه منابع آب در تولید مور توجه قرار گیرد. نظر به اهمیت قیمت گذاری در تخصیص بهینه منابع، در این مطالعه به محاسبه قیمت برنج شهرستان قائم شهر پرداخته شد. بنابراین تخصیص بهینه منابع محدود آب هدف اصلی این مطالعه است. جهت دستیابی به اهداف تحقیق، آمار و اطلاعات مورد نیاز، به صورت میدانی و با استفاده از مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه گردآوری شده است. منطقه مورد مطالعه و شالیکاران آن در شهرستان قائم­شهر از توابع استان مازندران در سال ۱۳۹۰ بودند که از بین آنها تعداد ۱۵۰ نفر به صورت تصادفی از بخش های مختلف شهرستان انتخاب شدند. پس از بررسی توابع تولید مختلف، تابع کاب- داگلاس به دلیل نتایج بهتر نسبت به سایر توابع انتخاب گردید. مطابق نتایج بدست آمده قیمت برنج از روش اول، به طور متوسط برای هر هکتار ۲۶۱۰۰۹ تومان به دست آمد. همچنین قیمت برنج در هر متر مکعب معادل ۱۰۱٫۲ تومان شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که قیمت تولید نهایی محاسبه شده در هر دو روش بیشتر از قیمت پرداختی کشاورزان است. همچنین قیمت تولید نهایی آب برای ارقام مختلف برنج متفاوت است. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که دولت با سیاست گذاری های مناسب قیمتی، شکاف بین قیمت واقعی آب و قیمت بازاری را، البته به صورت تدریجی، از بین ببرد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….۲

۱-کلیات………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۱-اهمیت برنج در تولیدات کشاورزی………………………………………………………………………۵

۱-۲-تاریخچه و جایگاه برنج در جهان  و ایران………………………………………………………………۶

۱-۳-موارد مصرف برنج………………………………………………………………………………………..۹

۱-۴-چارچوب تحقیق………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۴-۱-  بیان مساله…………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۴-۲- ضرورت انجام تحقیق و اهداف پزوهش……………………………………………………………..۱۱

۱-۴-۳- سوالات و فرضیه ها…………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۵- تعریف واژه ها  ………………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۵-۱- قیمت تولید نهایی……………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۵-۲- قیمت گذاری آب …………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۵-۳- قیمت تمام شده آب: …………………………………………………………………………………۱۲

۱-۵-۴- ارزش تولید نهایی آب (vmpآب): ………………………………………………………………….۱۳

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-آشنایی با برنج………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۱-گیاه شناسی برنج………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۲-طبقه بندی جنس اوریزا ساتیوا  Oryza Sativ. .…………………………………………………………………..15

۲-۲-۱-برنج های گروه هندی Indica  ………………………………………………………………………۱۵

۲-۲-۲-گروه برنج های ژاپنی Japonica   ………………………………………………………………….۱۵

۲-۲-۳-گروه برنج های جاوه ای اندونزی Javonica ……………………………………………………….15

۲-۳-مشخصات رویشی برنج…………………………………………………………………………………..۱۵

۱-۴-سازگاری های اکوفیزیولوژیکی…………………………………………………………………………..۱۷

۱-۴-۱-حرارت…………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۴-۲-آب……………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۴-۳-نور……………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۴-۴-خاک……………………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۵-  ارزش غذایی برنج………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۶-  زراعت برنج …………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۶-۱-  عناصر مورد نیاز گیاه برنج……………………………………………………………………………۲۵

۲-۶-۲-  نیاز آبی……………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۶-۳-  روش های استفاده موثر از آب مصرفی……………………………………………………………..۲۶

۲-۶-۴-روش های آبیاری………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۷-  تولید برنج……………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۷-۱-  تولید برنج در کشور………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۷-۲-  تولید برنج در استان مازندران………………………………………………………………………..۳۰

۲-۷-۳-   تولید برنج در شهرستان قائم شهر ………………………………………………………………….۳۲

۲-۸-  تجارت برنج…………………………………………………………………………………………….۳۳

۲-۹-  مبانی تئوری……………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۹-۱-  تئوری تولید………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۹-۲ – تئوری بنگاه ………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۹-۳ –  محاسبه قیمت تولید نهایی آب………………………………………………………………………۳۵

۲-۱۰-   سوابق و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………..۳۵

فصل سوم: روش تحقیق

 

۳-۱- داده های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

۳-۲- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۳-۲-۱- استفاده از تابع تولید و محاسبه ی ارزش تولید نهایی ……………………………………………………………..۴۷

۳-۲-۲- استفاده از قیمت تمام شده هر متر مکعب ……………………………………………………………………………….۵۳

۳-۳ – آمار های مناسب برای آزمون فرضیات ……………………………………………………………………………………..۵۴

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۴-۲- وضعیت تولید و تولید کنندگان برنج قائم شهر…………………………………………………………………………….۵۶

۴-۳- برآورد قیمت تولید نهایی آب …………………………………………………………………………………………………..۶۳

۴-۳-۱- تابع تولید …………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

۴-۳-۲- قیمت تمام شده…………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

۴-۴ -آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۴-۵ -مقایسه نتایج تحقیق با مطالعات مشابه…………………………………………………………………………………………۷۱

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- جمع بندی نتایج   …………………………………………………………………………………………………………………..۷۴

۵-۲- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۷ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *