گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه عشق های نامتعارف در ادبیات فارسی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه عشق های نامتعارف در ادبیات فارسی
۱۳۹۶-۰۹-۰۱
445 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه عشق های نامتعارف در ادبیات فارسی


تعداد صفحات ۱۴۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

این رساله در مورد عشق های نا متعارف در ادبیات فارسی است.با تعریفی از عشق و انواع و اقسام و شکلها و جنبه های گوناگون آن آغاز شده و متعاقب آن دیدگاه بزرگان صوفی و عارف را آورده و در ادامه تعریفی از عشق نا متعارف خواهد شد.یعنی عشقی که از نظر زمان،  مکان،  نوع ارتباط،  جنس، سن، دین، طبقه اجتماعی مطابق طبع همگان قرار نمی گیرد و به همین خاطر همیشه با مخالفت هایی همراه می شود. قصد نگارنده این است با بیان مختصری از داستان های گوناگون عشقی که با دارا بودن ویژگی های خاص مانند رسوایی، گناه، خواب، زیبایی، قضا و قدر و وفاداری در رده عشق های نامتعارف قرار می گیرند به تحلیل این داستانها وجایگاه این ویژگی ها در آن بپردازد و نشان دهد آیا این عشق ها مجازی و زمینی است یا حقیقی و الهی .

 

کلید واژه : عشق ، عشق نا متعارف، رسوایی، گناه،  قضا و قدر، خواب،…

فهرست

عنوان                                                                                      صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول :کلیات تحقیق………………………………………………………………………………… ۲

۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳ سوالهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۴  اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۵ فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

فصل دوم : ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق………………………………………………… ۶

۲-۱ ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۲-۱-۱ واژه‌ی عشق ……………………………………………………………………… ۷

۲-۱-۲ عشق یا حب……………………………………………………………………………………………………………………… ۸

۲-۱-۳ مفهوم عشق………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۲-۱-۴ عشق از دیدگاه عرفا و صوفیان ………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۱-۴-۱ عشق از دیدگاه عطار …………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۴-۲ عشق از دیدگاه روزبهان بقلی ……………………………………………………………………………………..

۲-۱-۴-۳ عشق از دیدگاه مولانا ………………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۴-۴ عشق از دیدگاه ابن سینا …………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۵ دیدگاه نظریه افلاطونی راجع به عشق ………………………………………………………………………….. ۹

۲-۱-۶دیدگاه دیدتیما……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۱-۷ درجات عشق…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۱-۸ درجات عشق از نگاه ابوالحسن دیلمی…………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۱-۹ عشق حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۱-۱۰ عشق مجازی…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۱-۱۱  قدرت عشق ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۱-۱۲ عشق راه سعادت …………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۱-۱۳ عشق و زیبایی ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱-۱۳-۱ نظر افلاطون راجع به زیبایی …………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۱-۱۳-۲ نظریه افلاطونیان ………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۱۳-۳ نظریه دیگر نظریه پردازان…………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۱۴ عشق و درد…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۱-۱۵ عشق  و  زن ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۱-۱۶ معنای لغوی عرف …………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۱-۱۷ عشق نامتعارف ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۱-۱۸ عوامل موثر در  عشقهای نامتعارف  …………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۱۸-۱  زمان…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۱-۲۲-۱ مکان……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۱-۱۸-۳ طبقه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۱-۱۸-۳-۱ ثروت………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۱۸-۳-۲  علم……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۱۸-۳-۳ مقام………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۱-۱۸-۴ عشق دو همجنس ……………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۱۸-۵ دین ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱-۱۸-۶ سن……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۱۸-۷ متاهل بودن ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱-۱۸-۸ هوس…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۱۸-۹ پاکدامنی و وفاداری…………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۱۸-۱۰ کردار غریب……………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۱۹ ویژگیهای عشقهای نامتعارف…………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱-۱۹-۱ رسوایی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱-۱۹-۲ گناه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱-۱۹-۳ قضا و قدر ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱-۱۹-۴ خواب ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۱-۱۹-۵ زیبایی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۲ پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۲-۱ یوسف و زلیخا……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۲-۱-۱ تاریخ قرآنی این داستان …………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲-۱-۲ جامی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲-۱-۳ آثار جامی……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۲-۱-۳-۱ آثار منظوم……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۲-۱-۳-۲ هفت اورنگ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۲-۱-۳-۳ آثار منثور  جامی ……………………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۲-۱-۴  مثنوی سرایان یوسف و زلیخا …………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۲-۲ لیلی و مجنون ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۲-۲-۱ سرایندگان…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۲-۳ منظومه سرایان زندگی رابعه……………………………………………………………………………………………. ۲۶

-۲-۳-۱ رابعه قزداری ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۲-۴ خسرو و شیرین…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۲-۴-۱ سرایندگان خسرو و شیرین ……………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۲-۴-۲ نظامی گنجه ای……………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۲-۴-۲-۱ آثار نظامی………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۲-۴-۲-۲ سبک نظامی…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۲-۵ سیاوش و سودابه ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۲-۵-۱ سراینده سیاوش و سودابه ………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۲-۵-۱-۱ اثر فردوسی ……………………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۶ شیخ صنعان ………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۶-۱ تاریخ شیخ صنعان………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۲-۶-۲ راجع به عطار ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۲-۶-۲-۱ سبک عطار……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۲-۶-۲-۲ آثار عطار…………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۲-۶-۲-۳ ویژگیهای پرداخت صوفیانه عطار ………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۲-۷ ورقه و گلشاه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۲-۸ ویس و رامین…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۲-۸-۱ فخرالدین اسعد گرگانی……………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۲-۸-۲ مثنوی ویس و رامین…………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۲-۹ محمود و ایاز …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۲-۱۰ فرهاد و شیرین ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۲-۱۱ ناظر و منظور…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

فصل سوم :روش تحقیق……………………………………………………………….. ۴۵

۳-۱ روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۲ محدوده‌ی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۳ روش و ابزار گردآوری داده‌های تحقیق ………………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۴ روش تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق…………………………………………………………………………………. ۴۷

۳-۵ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………… ۴۸

۴-۱ داستان شیخ صنعان …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۴-۱-۱ دلایل نامتعارف بودن این عشق ……………………………………………………………………………………… ۵۱

۴-۱-۱-۱ سن………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۴-۱-۱-۲ طبقه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۴-۱-۱-۲-۳ دین…………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۴-۱-۲ ویژگیهای عشق شیخ صنعان…………………………………………………………………………………………… ۵۲

۴-۱-۲-۱ خواب …………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۴-۱-۲-۱-۱ خواب شیخ………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۴-۱-۲-۱-۲ خواب دیدن مرید…………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۴-۱-۲-۱-۳ خواب دیدن دختر ترسا………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۴-۱-۲-۲ زیبایی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۴-۱-۲-۳ قضا و قدر……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

۴-۱-۲-۴ رسوایی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۴-۱-۲-۵ گناه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۴-۱-۳ تحلیل ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۴-۲-۱ دیدار مولانا و شمس:………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۴-۲-۲-۱ عشق از دیدگاه مولانا…………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۴-۲-۴ شمس تبریزی…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۴-۲-۵ ویژگی این عشق……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۴-۲-۵-۱ رسوایی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۴-۲-۶ دلایل نا متعارف بودن ……………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۴-۲-۶-۱ عشق دو همجنس………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۴-۲-۷ تحلیل این عشق……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۴-۳-۲  داستان یوسف و زلیخا جامی………………………………………………………………………………………….. ۷۱

۴-۳-۳ دلایل نامتعارف بودن………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

۴-۳-۳-۱ شوهردار بودن زلیخا…………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۴-۳-۳-۲ سن………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۳-۳-۳  طبقه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۴-۳-۳-۴- هوس……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۴-۳-۴ ویژگی های عشق های این عشق……………………………………………………………………………………. ۷۴

۴-۳-۴-۱ خواب …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۴-۳-۲-۴ قضا و قدر……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

۴-۳-۴-۳ گناه ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۳-۴-۴ رسوایی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۳-۴-۵ وفاداری………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۴-۳-۴-۶ زیبایی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

۴-۳-۵ تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

۴-۴-۱ داستان محمود و ایاز…………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۴-۲ علاقه محمود به ایاز………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۴-۴-۳ دلائل نامتعارف بودن این عشق……………………………………………………………………………………….. ۸۵

۴-۴-۴ علت نگاه عارفانه به این عشق ………………………………………………………………………………………… ۸۷

۴-۵-۱ لیلی و مجنون………………………………………………………………………………………………………………… ۹۳

۴-۵-۲ دلایل نامتعارف بودن این عشق……………………………………………………………………………………….. ۹۵

۴-۵-۲-۱ کردار غریب  ورسوایی…………………………………………………………………………………………………. ۹۵

۴-۵-۲-۲ زمان و مکان………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

۴-۵-۳ ویژگیهای این عشق………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

۴-۵-۳-۱ رسوایی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

۴-۵-۴ تحلیل ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۴-۶-۱ ویس و رامین…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

۴-۶-۲ دلائل نامتعارف بودن این عشق……………………………………………………………………………………….. ۹۹

۴-۶-۲-۱ متاهل بودن ویس…………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

۴-۶-۲-۲ زمان ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹

۴-۶-۲-۳ کردار غریب …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۴-۶-۳ ویژگیهای این عشق………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۴-۶-۳-۱ رسوایی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۴-۶-۳-۲ وفاداری………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۴-۶-۳-۳ زیبایی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

۴-۶-۳-۴ قضا و قدر………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

۴-۶-۳-۵ گناه………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

۴-۶-۴ تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۴-۷-۲ دلائل نا متعارف بودن ……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۴-۷-۲-۱ طبقه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۴-۷-۲-۱-۱ تعصبات قبیله ایی…………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۴-۷-۳ تحلیل این عشق……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۴-۸-۱ سیاوش و سودابه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

۴-۸-۲ دلائل نامتعارف بودن…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۴-۸-۲-۱ متاهل بودن سودابه………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۴-۸-۲-۲  سودابه مادر سیاوش……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۴-۸-۳ ویژگیهای این عشق………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۸-۳-۱ گناه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۸-۳-۲ رسوایی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۸-۴ تحلیل این عشق ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۴-۹-۱ ورقه و گلشاه……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

۴-۹-۲ دلیل نامتعارف بودن عشق……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۴-۹-۲-۱ کردار غریب …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

۴-۹-۳ ویژگیهای این عشق ………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

۴-۹-۳-۱ زیبایی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

۴-۹-۳-۲وفاداری…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

۴-۱۰-۱ خسرو و شیرین………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۴-۱۰-۲ ویژگیهای این عشق……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

۴-۱۰-۲-۱ نقش خواب………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۴-۱۰-۲-۲ زیبایی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

۴-۱۰-۳ دلایل نامتعارف بودن……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

۴-۱۱-۱ فرهاد و شیرین……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

۴-۱۱-۲ دلائل نامتعارف بودن این عشق…………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

۴-۱۱-۳ تحلیل این عشق…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

۴-۱۲-۱ ناظرومنظور……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

۴-۱۲-۲ دلائل نامتعارف بودن این عشق…………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۴-۱۲-۳ ویژگیهای این عشق……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱

۴-۱۲-۳-۱ خواب های ناظر…………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱

۴-۱۲-۳-۲ زیبایی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲

۴-۱۲-۳-۳ رسوایی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

۴-۱۲-۴ تحلیل این عشق…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

۴-۱۳-۱ نوبت عاشقی……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴

۴-۱۳-۱-۱ دلائل نامتعارف بودن…………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴

۴-۱۳-۱-۲ تحلیل این عشق………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۴

۴-۱۴-۱ رویای تبت………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

۴-۱۵-۱ فروغ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۵

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………….. ۱۳۶

۵-۱ نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷

۵-۲ پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۹

منابع و مأخذ    ۱۴۰ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *