گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه شکست آسیلال ها به آلدهید‌ها با استفاده از کاتالیزورهای آبگریز سیلیکایی SBA-15-Ph-Pr-SO3H و کربنی CMK-5-SO3H


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه شکست آسیلال ها به آلدهید‌ها با استفاده از کاتالیزورهای آبگریز سیلیکایی SBA-15-Ph-Pr-SO3H و کربنی CMK-5-SO3H
2017-09-26
372 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه شکست آسیلال ها به آلدهید‌ها با استفاده از کاتالیزورهای آبگریز سیلیکایی SBA-15-Ph-Pr-SO3H و کربنی CMK-5-SO3H


تعداد صفحات ۶۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

[zarinpalpaiddownloads id=”371″]

فهرست مطالب

چکیده فارسی۱
فصل اول: کلیات تحقیق۲
۱-۱- مقدمه۳
۱-۲- بیان مسئله۳
۱-۳- اهداف تحقیق۴
۱-۳-۱- اهداف علمی۴
۱-۳-۲- اهداف کاربردی۴
۱-۳-۳- ضرورت‌های خاص انجام تحقیق۴
۱-۴- فرضیه‌ها۵
۱-۵- تعریف اصطلاحات و متغیرها۵
فصل دوم: پیشینه تحقیق۷
۲-۱- شیمی سبز۸
۲-۲- طبقه‌بندی کاتالیزور‌ها۹
۲-۳- کاتالیزورهای هیبریدی آلی- معدنی۱۰
۲-۴- کاتالیزور‌های اسیدی جامد۱۱
۲-۵- اسیدهای سولفونیک بر پایه بسترهای سیلیکایی۱۴
۲-۶- اسید‌ها۱ی سولفونیک بر پایه بستر‌های کربنی۱۶
۲-۷- سنتز بستر‌های کربنی بی‌شکل۱۷
۲-۸- قالب‌گیری در ابعاد نانو۱۹
۲-۹- سنتز بسترهای کربنی منظم۲۰
۲-۱۰- عامل‌دار کردن بستر‌های کربنی۲۳
۲-۱۱- آسیلال‌ها۲۷
۲-۱۲- مروری بر واکنش‌های محافظت‌زدایی از آسیلال‌ها۲۷
فصل سوم: روش تحقیق۳۱
۳-۱- اطلاعات عمومی۳۲
۳-۲- سنتز کاتالیزور SBA-15-Ph-PrSO3H۳۲
۳-۲-۱- تهیه SBA-15-Pr-SH۳۲
۳-۲-۲- تهیه SBA-15-Ph-Pr-SH۳۳
۳-۲-۳- تهیه SBA-15-Ph-Pr-SO3H۳۳
۳-۳- سنتز کاتالیزور CMK-5-SO3H۳۳
۳-۳-۱- تهیه قالب سیلیکایی مزوحفره منظم شش‌وجهی SBA-15۳۳
۳-۳-۲- سنتز قالب Al-SBA-15۳۴
۳-۳-۳- تهیه بستر کربن CMK-5۳۴
۳-۳-۴- سنتز نمک ۴-بنزن‌دیازونیوم‌سولفونات۳۵
۳-۳-۵- بارگذاری گروه عاملی اسیدی فنیل سولفونیک اسید بر‌ روی بستر کربنی CMK-5۳۵
۳-۴- محافظت‌زدایی از آسیلال‌ها با استفاده از کاتالیزورهای SBA-15-Ph-Pr-SO3H و CMK-5-SO3H۳۵
۳-۴-۱- تهیه بنزآلدهید از بنزیل‌دی‌استات در حضور کاتالیزور SBA-15-Ph-Pr-SO3H در حلال آب۳۶
۳-۴-۲- تهیه آسیلال‌ها ومحافظت‌زدایی از آن‌ها در حضور کاتالیزور SBA-15-Ph-Pr-SO3H۳۶
۳-۴-۳- تهیه ۴- کلرو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنزیل‌دی‌استات و محافظت‌زدایی  از آن  در حضور کاتالیزور SBA-15-Ph-Pr-SO3H۳۷
۳-۴-۴- تهیه بنزآلدهید از بنزیل‌دی‌استات در حضور کاتالیزور CMK-5-SO3H در حلال آب۳۷
۳-۴-۵- تهیه آسیلال‌ها و محافظت‌زدایی از آن‌ها در حضور کاتالیزور CMK-5-SO3H۳۸
۳- ۴-۶- تهیه ۴-کلرو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنزیل‌دی‌استات و محافظت‌زدایی  از آن  در حضور CMK-5-SO3H۳۸
فصل چهارم: نتایج و داده‌ها۴۰
۴-۱- آنالیزهای وزن‌سنجی حرارتی، جذب-واجذب نیتروژن و BJH گونه SBA-15-Pr-SH۴۱
۴-۲- آنالیزهای وزن‌سنجی حرارتی، جذب-واجذب نیتروژن و BJH گونه SBA-15-Ph-Pr-SH۴۲
۴-۳- آنالیزهای وزن‌سنجی حرارتی، جذب-واجذب نیتروژن و BJH  گونه SO3H SBA-15-Ph-Pr-SO3H۴۴
۴-۴-  آنالیزهای بستر CMK-5 و CMK-5-SO3H۴۵
۴-۴-۱-  آنالیز‌های وزن سنجی حرارتی  CMK-5۴۵
۴-۴-۲- آنالیز وزن سنجی حرارتی  CMK-5-SO3H۴۶
۴-۴-۳-آنالیزهای  تخلخل‌سنجی نمونه   CMK-5۴۶
۴-۴-۴- آنالیزهای تخلخل‌سنجی نمونه  CMK-5-SO3H۴۸
۴-۵- نتایج واکنش محافظت‌زدایی از آسیلال‌ها  با استفاده از کاتالیزور SBA-15-Ph-Pr-SO3H۵۰
۴-۶- نتایج  واکنش  محافظت‌زدایی  آ سیلال‌ها  با استفاده از کاتالیزور  CMK-5-SO3H۵۱
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری۵۴
۵-۱- شناسایی کاتالیزور SBA-15-Ph-Pr-SO3HH۵۷
۵-۱-۱- آنالیز‌های وزن سنجی حرارتی۵۷
۵-۱-۲- آنالیزهای تخلخل‌سنجی۵۷
۵-۲- شناسایی کاتالیزور CMK-5-SO3H۵۹
۵-۲-۱- آنالیزهای وزن سنجی حرارتی۵۹
۵-۲-۲- آنالیزهای تخلخل سنجی۵۹
۵-۳- استفاده از کاتالیزورهای  SBA-15-Ph-Pr-SO3H و CMK-5-SO3H  در واکنش  محافظت‌زدایی ازآسیلال ها۶۰
۵-۴- تهیه آلدهید از آسیلال در حضور کاتالیزور SBA-15-Ph-Pr-SO3H در حلال آب۶۰
۵-۵- تهیه آلدهید از آسیلال در حضور کاتالیزور CMK-5-SO3H در حلال آب۶۳
۵-۶- نتیجه‌گیری نهایی۶۵
منابع۶۶ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *