گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه شناسایی چالش ها و تنگناههای استقرار مدیریت دانش در سازمان همیاری شهرداری ها ودهیاری ها بااستفاده ازتکنیک AHP-FUZZY


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه شناسایی چالش ها و تنگناههای استقرار مدیریت دانش در سازمان همیاری شهرداری ها ودهیاری ها بااستفاده ازتکنیک AHP-FUZZY
2017-11-07
318 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه شناسایی چالش ها و تنگناههای استقرار مدیریت دانش در سازمان همیاری شهرداری ها ودهیاری ها بااستفاده ازتکنیک AHP-FUZZY


تعداد صفحات ۱۰۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”633″]

چکیده

مدیریت دانش یک مدل کسب و کار نظام یافته داخلی است که به تازگی‏ در حیطه علوم و سازمانها پدیدار شده و یک طیف وسیع علمی را با تمام‏ منظرهای آن مورد رسیدگی قرار می‏دهد.این طیف وسیع می‏تواند،تولید دانش،تدوین قوانین علمی،و مشارکت علمی را شامل شده و نهایتا منجر به‏ ارتقا فراگیری و نوآوری شود.

بنابراین شناسایی چالشها و تنگناههای استقرار مدیریت دانش هدف اصلی این تحقیق بوده است.و با طرح این سوال که مهمترین چالشها و تنگناههای استقرار مدیریت دانش در سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران کدامند و الویت آنها چگونه است ؟ ادامه یافته است. نوع پژوهش از نوع توصیفی ، پیمایشی است جامعه آماری تحقیق تعداد ۲۰ نفر از خبرگان و متخصصان سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران بوده که پرسشنامه تکمیل شده  کلیه این افراد جهت تجزیه و تحلیل ها استفاده گردید. با مطالعات کتابخانه ای مهمترین چالشهای مدیریت دانش شناسایی و سپس با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی AHP فازی این عوامل و چالشها رتبه بندی شد، نتایج حاصل نشان داد که الویت چالش ها به ترتیب  شامل عوامل انسانی ، عوامل ساختار سازمانی ،عوامل فرهنگ سازمانی و عوامل فن آوری اطلاعات می باشد و بنابراین سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران در جهت رفع چالشهای موجود می بایست توجه بیشتری به این عوامل داشته و سعی در مرتفع ساختن چالشهای فوق نماید.

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                     شماره صفحه

 فصل اول ;کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲ – بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳-  مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۴-  اهمیت وضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۵ – هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۶-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۷-قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۸- تعریف واژه ها………………………………………………………………………………………………………… ۷

 

فصل دوم; ادبیات وپیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۲-مفاهیم پایه در مدیریت دانش …………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۳- دانش……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۴- انواع دانش…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۵- روابط داده، اطلاعات و دانش……………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۶- مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۷- منشأ مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۸- اجزاء مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۹- اجزای سازمانی تشکیل دهنده مدیریت دانش………………………………………………………………….. ۱۸

 

 

۲-۱۰- فرآیند مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱۱- ویژگی ها و فواید مدیریت دانش………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱۲ الزامات سیستم‌های مدیریت دانش……………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱۳- مدل عمومی دانش در سازمان……………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱۴- مدل هاى ارزیابى مدیریت دانش………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱۵- انواع استراتژی‏ها در مدیریت دانش…………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۱۶- مدیریت دانش سازمانى……………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۱۷- عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمانها……………………………………………………………………. ۳۰

۲-۱۸- مقایسه مدیریت دانش در بخش خصوصى و دولتى………………………………………………………… ۳۵

۲-۱۹-  اهمیت نیاز به مدیریت دانش برای دولت……………………………………………………………………. ۳۵

۲-۲۰- دامهای مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۲۱- چالش های فرا روی مدیریت دانش……………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۲۲- آینده مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۲۳-بخش دوم پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۴۴

الف-پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

ب-پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۳۲- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

 

فصل سوم  ؛ روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۲-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۳- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۴- حجم نمونه وروش تعیین آن………………………………………………………………………………………. ۵۱

۳-۵- ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………… ۵۲

۳-۵-۱- اعتبار یا روایی پرسشنا مه………………………………………………………………………………………. ۵۲

۳-۵-۲-پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۳-۶- روش تجزیه وتحلیل………………………………………………………………………………………………… ۵۳

 

 

فصل چهار;تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۴-۲- بررسی متغیر های جمعیت شاختی……………………………………………………………………………………. ۶۱

۴-۳- بررسی سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………. ۶۳

 

فصل پنجم; نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

۵-۲-خطوط کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۵-۲- نتیجه گیری ازسوالات تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۵-۳-بحث و مقایسه ……………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۵-۴-محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۵-۵-پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………… ۹۳

۵-۶-توصیه برای پژوهشهای آتی…………………………………………………………………………………………….. ۹۵

منابع و پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶

چکیده پایان نامه به زبان انگلیسی…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *