گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه شناسایی راهبردهای ارتقای روحیه ی کارآفرینی در دانش آموزان فنی و حرفه ای- کار دانش استان مازندران


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه شناسایی راهبردهای ارتقای روحیه ی کارآفرینی در دانش آموزان فنی و حرفه ای- کار دانش استان مازندران
2017-09-02
453 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه شناسایی راهبردهای ارتقای روحیه ی کارآفرینی در دانش آموزان فنی و حرفه ای- کار دانش استان مازندران


تعداد صفحات ۹۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”302″]

چکیده

از آنجایی که جایگاه و اهمیت کارآفرینی برای توسعه کشور از طریق آموزش و پرورش یک ضرورت انکار ناپذیر است به همین دلیل اکثر سازمانهای دولتی و غیر دولتی به ضرورت آن پی برده اند و انتظار می رود که گسترش آن از طریق نظام آموزشی فراهم آید.

هدف پژوهش حاضر شناسائی راهبردهای ارتقا روحیه کارآفرینی در دانش آموزان فنی و حرفه ای و کارودانش و ترتیب اولویت اثرگذاری آن می باشد. که در این خصوص مبتنی بر مبانی نظری و ادبیات تحقیق با تعیین معیارهای ۵ گانه­ی برنامه ریزی، فرآیند تدریس، محتوای آموزش، مدیریت آموزشی و آموزش نیروی انسانی با زیر معیارهایی که هر یک از معیارهای مذکور احصاء شد و پرسش­نامه­های مقایسه­ای زوجی تدوین و انتخاب گردید و بین چهل نفر از مدیران، کارشناسان خبره آموزش و پرورش استان مازندران و شهرستان آمل توزیع گردید و جمع آوری اطلاعات شد. سپس با روش دلفی و با استفاده از تکنیک سلسه مراتب تحلیلی (AHP) نتیجه شد که معیارهای به ترتیب برنامه ریزی درسی، محتوای آموزش، فرآیند تدریس، مدیریت آموزشی و آموزش نیروی انسانی بیشترین وزن و مهم ترین معیار را در ارتقاء روحیه­ی کارآفرینی دانش آموزان فنی و حرفه ای، برنامه ریزی دارد.

کلید واژه­ها: کارآفرینی، برنامه ریزی آموزشی، محتوای آموزش، فرایند تدریس، مدیریت آموزشی و آموزش نیروی انسانی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۲- ۱ بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۳-۱ مدل تحلیلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۸

۴-۱ سوال تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۵-۱ فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۶ -۱ قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۷- ۱ تعریف واژه­ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………. ۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: مبانی نظری

۱-۲ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

نظام آموزش و پرورش در ایران ………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲ تعریف کارآفرینی، کارآفرین و رویکردهای اقتصادی آن………………………………………………….. ۲۰

۳-۲ وظیفه آموزش و پرورش در ارتباط با کارآفرینی…………………………………………………………….. ۲۲

۴-۲ نقش مراکز رشد و توسعه­ی کارآفرینی………………………………………………………………………….. ۲۸

۵- ۲ راهبردهای توسعه­ی کارآفرینی……………………………………………………………………………………. ۳۲

۶ – ۲ موانع حرکت کارآفرینی……………………………………………………………………………………………. ۳۴

۷-۲ موانع کارآفرینی در مرحله جهش…………………………………………………………………………………. ۳۶

۸-۲ فرهنگ کار در ایران و سایر کشورها…………………………………………………………………………….. ۳۷

بخش دوم: بررسی پیشینه­ی تحقیق

الف) تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

ب) تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

جمع بندی پیشینه­ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۵۲

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۳ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

۳-۳ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۴-۳روشها و ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………… ۵۵

۵-۳ روایی و پایایی پرسش­نامه…………………………………………………………………………………………… ۵۶

۶-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات……………………………………………………………………… ۵۷

۷-۳ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی…………………………………………………………………………………………..۵۸

فصل چهارم: تحلیل داده­ها

۱-۴ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۴ تدوین معیارهای ارزیابی…………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۳-۴ محاسبه وزن نهائی گزینه ها………………………………………………………………………………………… ۷۰

فصل پنجم: بحث نتیجه گیری و پیشنهاد ها

۱-۵ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۲-۵  نتایج تحلیل AHP………………………………………………………………………………………………………91

۳-۵محدودیتهای تحقیق:……………………………………………………………………………………………………. ۹۳

الف: محدودیتهای در اختیار محقق. ب: محدودیتهای خارج از اختیار محقق

۴-۵پیشنهادات پژوهش های آتی …………………………………………………………………………………………۹۴

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *