گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه سیمای پیامبران در هفت اورنگ جامی


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه سیمای پیامبران در هفت اورنگ جامی
2017-11-04
338 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه سیمای پیامبران در هفت اورنگ جامی


تعداد صفحات ۱۲۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”604″]

چکیده:

پیامبران الهی انسانهای پاک و برگزیده ای بودند که خداوند متعال با توجه به شایستگی آنها،این مقام بزرگ را به آنها ارزانی داشته است وهمواره مسئولیت هدایت بشر را به عهده داشته اند .

زندگی وشخصیت پیامبران الهی،یکی از غنی ترین منابع الهام شاعران ونویسندگان زبان فارسی است.داستان ها وسرگذ شت انبیای الهی ، از جمله موضوعاتی است که از نگاه نافذ شعرا و نویسندگان دور نمانده وهر کدام سعی کرده اند  تا سیمای این انسانهای بزرگ  وبرگزیده خداوند را در اشعار و نوشته های خود  نشان دهند .

عبدالرحمن جامی شاعر،نویسنده و عارف نام آور قرن نهم است .جامی فنون ادب و دانشهای شرعی و دینی را در شهر هرات فرا گرفت و سپس به حکمت روی آورد .هفت اورنگ از مهم ترین آثار جامی می باشد که شامل مثنوی های سلسله الذهب ، سلامان وابسال ، تحفه الاحرار ، سبحه الابرار ،یوسف و زلیخا ، لیلی و مجنون و خردنامه اسکندری می باشد .

شیخ جام در این منظومه  به اقتضای عصر خود،برای بیان مفاهیم دینی ،عرفانی و اخلاقی از داستان پیامبران بهره گرفته است .جامی در سراسر این منظومه به داستان پیامبران توجه داشته است ونام بیش از هفده پیامبر الهی را به همراه ویژگی ها وشاخص های زندگی هریک بیان کرده است .شاعر به برخی از انبیاءالهی مانند حضرت محمد(ص)وحضرت یوسف(ع)بیشتر وبه برخی کمتر و حتی در حد یک یا چند بیت توجه کرده است .نام پیامبرانی که در این اثر ذکر شده است بر اساس بسامد این گونه می باشد:

حضرت محمد(ص) ،حضرت یوسف ،حضرت آدم ،حضرت ابراهیم ،حضرت عیسی ،حضرت موسی ،حضرت یعقوب ،حضرت نوح ،حضرت سلیمان ،حضرت خضر ،حضرت ادریس ،حضرت اسحاق ،حضرت ایوب ،حضرت داود ،حضرت صالح وحضرت شیث .

واژه های کلیدی:پیامبران ،معجزه،کرامت،پیامبران اولوالعزم،عصمت انبیاء،حضرت محمد(ص)،حضرت یوسف (ع)و…

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول: کلیّات

۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۲-بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………۴

۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۴-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۵-پرسش های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۶- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۵

فصل دوم:ادبّیات وپیشینه ی تحقیق

۲-۱-پیامبران در قرآن………………………………………………………………………………………………………………………۷

۲-۲- فلسفه ظهور انبیاء……………………………………………………………………………………………………………………۷

۲-۳-فرق نبی و رسول………………………………………………………………………………………………………………………۸

۲-۴- پیامبران اولوالعزم…………………………………………………………………………………………………………………….۸

۲-۵-شمار انبیای الهی: …………………………………………………………………………………………………………………….۹

۲-۶- کتب انبیای الهی……………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۲-۷-عصمت انبیاء…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۸- معجزه انبیاء…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۹- لزوم معجزه……………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۱۰-کرامت و فرق آن با معجزه…………………………………………………………………………………………………..۱۲

۲-۱۱-قصه در قرآن………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۱۲-تلمیح……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۱۳- داستان پیامبران در ادب فارسی…………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۱۴-شرح حال نورالدین عبدالرحمان جامی………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۱۴-۱- نام لقب……………………………………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۱۴-۲- ولادت………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۱۴-۳-استادان وتحصیلات جامی………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۱۴-۴-مذهب جامی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

۲-۱۴-۵- سفر های جامی………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۱۴-۶-وفات ومرقد جامی…………………………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۱۴-۷- طریقت نقشبندیه وتصوّف جامی …………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۱۴-۸- آثار جامی……………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۱۵-ویژگی اشعار جامی……………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۲- پیشینیه ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- معرفی روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۳-۲-روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….۳۰

۳-۳- روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………….۳۰

۳-۴-بیان قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۳۱

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱-حضرت آدم………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲

۴-۱-۱-  حضرت آدم در قرآن…………………………………………………………………………………………………………۳۲

۴-۱-۲-سیمای حضرت آدم (ع) در هفت اورنگ…………………………………………………………………………….۳۲

۴-۱-۲-۱–خلقت آدم……………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۴-۱-۲-۲- تعلیم اسماء الهی…………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۴-۱-۲-۳- وجه تسمیۀ آدم……………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۴-۱-۲-۴-خوردن میوه ممنوعه………………………………………………………………………………………………………۳۶

۴-۱-۲-۵-سجده بر آدم …………………………………………………………………………………………………………………۳۸

۴-۱-۲-۶-حضرت آدم وپیامبر…………………………………………………………………………………………………………۴۰

۴-۱-۲-۷-حضرت آدم وخلقت حضرت یوسف……………………………………………………………………………….۴۰

۴-۲- حضرت ابراهیم (ع ) ………………………………………………………………………………………………………………۴۱

۴-۲-۱- ابراهیم (ع ) در قرآن…………………………………………………………………………………………………………..۴۲

۴-۲-۲- سیمای حضرت ابراهیم (ع) در هفت اورنگ………………………………………………………………………۴۲

۴-۲-۲-۱- ابراهیم خلیل الله…………………………………………………………………………………………………………….۴۲

۴-۲-۲-۲- حضرت ابراهیم (ع) و افول خورشید و ماه……………………………………………………………………..۴۴

۴-۲-۲-۳- ابراهیم بت شکن…………………………………………………………………………………………………………….۴۵

۴-۲-۲-۴- در آتش افکندن ابراهیم (ع) …………………………………………………………………………………………۴۶

۴-۲-۲-۵- مهمان نوازی حضرت ابراهیم (ع) …………………………………………………………………………………۴۸

۴-۲-۲-۶- حضرت ابراهیم (ع)وتوصیف بهشت  …………………………………………………………………………….۴۹

۴-۳- حضرت ادریس (ع ) ……………………………………………………………………………………………………………….۵۰

۴-۳-۱- حضرت ادریس(ع) در قرآن…………………………………………………………………………………………………۵۰

۴-۳-۲- سیمای حضرت ادریس(ع) درهفت اورنگ………………………………………………………………………….۵۱

۴-۴- حضرت اسحاق (ع) …………………………………………………………………………………………………………………۵۲

۴-۴-۱- حضرت اسحاق (ع) در قرآن……………………………………………………………………………………………….۵۲

۴-۴-۲- سیمای حضرت اسحاق (ع) درهفت اورنگ…………………………………………………………………………۵۳

۴-۵- حضرت الیاس (ع ) ………………………………………………………………………………………………………………….۵۳

۴-۵-۱- حضرت الیاس (ع )در قرآن…………………………………………………………………………………………………۵۳

۴-۵-۲- حضرت الیاس (ع ) و حضرت خضر (ع) …………………………………………………………………………….۵۴

۴-۵-۳- سیمای حضرت الیاس در هفت اورنگ……………………………………………………………………………….۵۵

۴-۶- حضرت ایّوب (ع) …………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

۴-۶-۱- حضرت ایّوب (ع)در قرآن…………………………………………………………………………………………………….۵۶

۴-۶-۲- سیمای حضرت ایّوب (ع) در هفت اورنگ…………………………………………………………………………..۵۶

۴-۷- حضرت خضر (ع ) …………………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۴-۷-۱- حضرت خضر (ع )درقرآن……………………………………………………………………………………………………۵۷

۴-۷-۲- سیمای حضرت خضر در هفت اورنگ…………………………………………………………………………………۵۸

۴-۷-۲-۱- چشمۀ آب حیات…………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۴-۷-۲-۲- وجه تسمیۀ خضر (ع) ……………………………………………………………………………………………………۵۹

۴-۷-۲-۳- خضر و اسکندر(ذوالقرنین) ……………………………………………………………………………………………۵۹

۴-۸- حضرت داوود (ع)…………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۴-۸-۱- حضرت داوود (ع) در قرآن………………………………………………………………………………………………….۶۰

۴-۸-۲- حضرت داوود (ع) در هفت اورنگ……………………………………………………………………………………….۶۱

۴-۹- حضرت سلیمان (ع) ……………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۴-۹-۱- حضرت سلیمان (ع) در قرآن……………………………………………………………………………………………..۶۲

۴-۹-۲- سیمای حضرت سلیمان در هفت اورنگ……………………………………………………………………………۶۲

۴-۹-۲-۱- سلیمان (ع)  وبلقیس  ………………………………………………………………………………………………….۶۳

۴-۹-۲-۲- حضرت سلیمان (ع)وزبان پرندگان………………………………………………………………………………..۶۴

۴-۹-۲-۳- تخت حضرت سلیمان (ع) …………………………………………………………………………………………….۶۵

۴-۱۰- حضرت شیث(ع) ………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

۴-۱۰-۱- حضرت شیث(ع) در قرآن ……………………………………………………………………………………………….۶۶

۴-۱۰-۲- حضرت شیث(ع)در هفت اورنگ………………………………………………………………………………………۶۷

۴-۱۱- حضرت صالح (ع)……………………………………………………………………………………………………………………۶۷

۴-۱۱-۱- حضرت صالح (ع)در قرآن……………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۴-۱۱-۲- حضرت صالح (ع)درهفت اورنگ……………………………………………………………………………………….۶۸

۴-۱۲- حضرت عیسی(ع) ………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۴-۱۲-۱- حضرت عیسی(ع)درقرآن………………………………………………………………………………………………….۶۹

۴-۱۲-۲- حضرت عیسی(ع)درهفت اورنگ……………………………………………………………………………………..۷۰

۴-۱۲-۲-۱- دم حضرت عیسی (ع) ………………………………………………………………………………………………..۷۰

۴-۱۲-۲-۲- عروج عیسی (ع) برآسمان چهارم………………………………………………………………………………..۷۲

۴-۱۲-۲-۳- زهد وتجرد عیسی (ع) ……………………………………………………………………………………………….۷۳

۴-۱۲-۲-۴- حضرت عیسی و پیامبر (ع) ………………………………………………………………………………………..۷۵

۴-۱۲-۲-۵- عقیدۀنصاری دربارۀ عیسی (ع) …………………………………………………………………………………..۷۵

۴-۱۳- حضرت محمد (ص) ……………………………………………………………………………………………………………..۷۶

۴-۱۳-۱- حضرت محمد (ص) در قرآن……………………………………………………………………………………………۷۷

۴-۱۳-۲- حضرت محمد (ص) در هفت اورنگ………………………………………………………………………………..۷۷

۴-۱۳-۲-۱- تجلیل و ستایش حضرت محمد (ص) ………………………………………………………………………..۷۷

۴-۱۳-۲-۲- معجزات حضرت محمد(ص) ……………………………………………………………………………………..۸۰

۴-۱۳-۲-۳- معراج حضرت محمد (ص) …………………………………………………………………………………………۸۳

۴-۱۳-۲-۴- شفاعت حضرت محمد(ص) ………………………………………………………………………………………..۸۷

۴-۱۳-۲-۵- امّی بودن حضرت محمد (ص) …………………………………………………………………………………..۸۹

۴-۱۳-۲-۶- آفرینش ونور وجود حضرت محمد (ص) …………………………………………………………………..۹۰

۴-۱۳-۲-۷- نام ها و القاب حضرت محمد (ص) …………………………………………………………………………..۹۰

۴-۱۳-۲-۸- برتری مقام حضرت محمد (ص) ………………………………………………………………………………..۹۲

۴-۱۳-۲-۹- تلمیحات وتوصیف حضرت محمد (ص)در هفت اورنگ………………………………………………۹۴

۴-۱۴- حضرت موسی(ع) …………………………………………………………………………………………………………………۹۵

۴-۱۴-۱ حضرت موسی(ع) در قرآن…………………………………………………………………………………………………۹۵

۴-۱۴-۲- حضرت موسی(ع) درهفت اورنگ……………………………………………………………………………………..۹۶

۴-۱۴-۲-۱- بعثت و رسالت حضرت موسی (ع) ……………………………………………………………………………..۹۶

۴-۱۴-۲-۲- درخت موسی(ع)(آتش موسی) …………………………………………………………………………………..۹۷

۴-۱۴-۲-۳- حضرت موسی وپیامبر (ص) ………………………………………………………………………………………۹۸

۴-۱۴-۲-۴- حکایت مناجات حضرت موسی (ع)با خدا…………………………………………………………………..۹۸

۴-۱۵- سیمای حضرت نوح …………………………………………………………………………………………………………….۹۸

۴-۱۵-۱- سیمای حضرت نوح در قرآن……………………………………………………………………………………………۹۹

۴-۱۵-۲- سیمای حضرت نوح در هفت اورنگ………………………………………………………………………………۱۰۰

۴-۱۵-۲-۱- عمر نوح (ع) ……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

۴-۱۵-۲-۲- فرزند ناخلف حضرت نوح (ع) …………………………………………………………………………………..۱۰۰

۴-۱۵-۲-۳- صبر حضرت نوح(ع) وجانشینی ادریس (ع) ……………………………………………………………۱۰۱

۴-۱۶- حضرت یعقوب (ع) …………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

۴-۱۶-۱- حضرت یعقوب (ع)در قرآن…………………………………………………………………………………………….۱۰۲

۴-۱۶-۲- سیمای حضرت یعقوب (ع)در هفت اورنگ…………………………………………………………………….۱۰۲

۴-۱۷- حضرت یوسف (ع) …………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

۴-۱۷-۱- حضرت یوسف (ع) در قرآن……………………………………………………………………………………………۱۰۴

۴-۱۷-۲- سیمای حضرت یوسف (ع) در هفت اورنگ………………………………………………………………….۱۰۴

۴-۱۷-۲-۱- برتری داستان حضرت یوسف(ع): …………………………………………………………………………….۱۰۴

۴-۱۷-۲-۲- زیبایی حضرت یوسف (ع) ………………………………………………………………………………………..۱۰۵

۴-۱۷-۲-۳- حضرت یوسف (ع) مرگ مادر وکمر بند اسحاق(ع) ………………………………………………..۱۰۵

۴-۱۷-۲-۴- خواب یوسف (ع) وآغاز حسادت برادران……………………………………………………………………۱۰۶

۴-۱۷-۲-۵- به چاه انداختن یوسف……………………………………………………………………………………………….۱۰۷

۴-۱۷-۲-۶- ورود یوسف به مصر : ………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۱۷-۲-۷- حضرت یوسف (ع) وزلیخا………………………………………………………………………………………….۱۰۸

۴-۱۷-۲-۸- یوسف (ع) در زندان ………………………………………………………………………………………………….۱۱۰

۴-۱۷-۲-۹- تعبیر خواب وآزادی یوسف(ع):   ………………………………………………………………………………۱۱۱

۴-۱۷-۲-۱۰- ازدواج حضرت یوسف (ع) با زلیخا: ……. ………………………………………………………………..۱۱۲

۴-۱۷-۲-۱۱- مرگ حضرت یوسف (ع) ……………………………………………………………………………………….۱۱۳

نصیحت پایانی جامی به انسانها در بی وفایی دنیا ……………………………………………………………………….۱۱۴

فصل پنجم: نتیجه گیری وارائه پیشنهاد

۵-۱- بیان خلاصه ای از مسأله……………………………………………………………………………………………………….۱۱۶

۵-۲-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶

۵-۳- ارائه پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۰

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *