گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه سیر تحول اندیشه در غزل بعد از نیما تا امروز


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه سیر تحول اندیشه در غزل بعد از نیما تا امروز
2017-11-07
306 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه سیر تحول اندیشه در غزل بعد از نیما تا امروز


تعداد صفحات ۱۶۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”613″]

چکیده:

این پژوهش با به کارگیری شیوه‌ی توصیفی- تحلیلی محتوا، به دنبال پاسخ به پرسش اصلی خود، نگارش یافته است سوال اصلی این پژوهش این است که:

اندیشه در غزل بعد از نیما دستخوش چه تغییراتی شده است؟

در هر دوره از ادوار تاریخی هر جامعه به ازای تغییرات در ساختار اندیشه اجتماعی با تغییرات محسوس در ماهیت ادبیات همان دوره روبه‌رو هستیم. غزل نیز به واسطه‌ی همگامی با تغییرات جامعه دستخوش تحولات بسیاری شده است. وقتی تاریخچه غزل فارسی را از ابتدا تا امروز مرور می‌کنیم تغییر کارکرد آن قابل مشاهده است. از زمانی که به عنوان اشعار ملحون با موسیقی و مفاهیم غنایی، تا آن زمان که مرز معاشقه ها را شکسته و با اندیشه‌های متعالی بشری همنشین می‌شود.

غزل در دوران معاصر، از مشروطه تا عهد حاضربا توجه به فضای سیاسی و اجتماعی متفاوت و حضور تاثیر گذار نیما با دایره‌ای از اندیشه‌های متنوع روبه‌رو بوده است. مضامین که یا مغفول بوده و یا کمتر موردتوجه قرار گرفته است. مضامین وطنی و آزاد اندیشی و ضد استبدادی،از این دست مفاهیم هستند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی مفاهیمی با محوریت دفاع مقدس وارد حوزه اندیشه غزل شد که با مفاهیم ارزشی و آیینی بیگانه نبود. که جغرافیای جدید واژگان و اندیشه‌های تجربه نشده‌ای را به غزل هدیه کرد.غزلهایی با اندیشه های زنانه وتصویری، تجربه تازه ای است که قبل از نیما مسبوق به سابقه نیست. در مجموع امروزبا اندیشه های عاشقانه‌ی محض، سیاسی اجتماعی، اندیشه‌های زنانه و انواع دیگر اندیشه مواجه هستیم که در آینده چشم به هر چه پر رونق تر شدن آن دوخته‌ایم.

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول (کلیات تحقیق)………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳- فرضیه های تحقیق:………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۴- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۴-۱- هدف اصلی……………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۴-۲-۱- اهداف فرعی ………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۵- تعریف اصطلاحات ………………………………………………………………………………………. ۵

فصل دوم (پیشه و ادبیات تحقیق)……………………………………………………………………………………. ۶

۲-۱- مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………. ۷

۲-۲پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۷

۲-۳- فرق میان غزل و تغزل قصیده ………………………………………………………………………….. ۸

۲-۴- غزل به معنای نسیب یا تشبیب و تغزل……………………………………………………………….. ۸

۲-۵- مضمون عمومی غزل ابتدایی…………………………………………………………………………….. ۸

۲-۵-۱- انواع معشوق تغزل……………………………………………………………………………….. ۹

۲-۵-۲- فرق معشوق در غزل و تغزل………………………………………………………………….. ۹

۲-۶- غزل سرایان نخستین ……………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۶-۱- رودکی……………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۷- دوران رواج غزل ( از آغاز قرن ششم تا پایان قرن نهم)………………………………………… ۱۱

۲-۷-۱- علت رواج غزل…………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۷-۲- مضامین غزل‌ (از آغاز قرن ششم تا پایان قرن نهم)……………………………………… ۱۲

۲-۷-۳- شاخص ترین شاعران (قرن ششم تا نهم)…………………………………………………. ۱۲

۲-۷-۳-۱- سنایی، آغاز عرفان در غزل……………………………………………………………….. ۱۲

۲-۷-۳-۲- سعدی، اوج عاشقانه‌ها……………………………………………………………………… ۱۳

۲-۷-۳-۳- عطار (عاف قلندر)………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۷-۳-۴- مولوی اوج تکامل غزل عارفانه…………………………………………………………… ۱۴

۲-۷-۳-۵- خواجو، شاعر عاشقانه‌ها و عارفانه‌ها …………………………………………………… ۱۴

۲-۷-۳-۶- حافظ، پیوند دهنده مضامین عارفانه و عاشقانه……………………………………….. ۱۵

۲-۸- غزل بعد از حافظ………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۹- مکتب وقوع……………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۱۰- سبک هندی یا اصفهانی(ربع اول قرن دوازدهم)…………………………………………………. ۱۶

۲-۱۰-۱- شاعران بزرگ سبک هندی………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۱۰-۲- مضمون غزل هندی…………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱۱- دوره بازگشت (از اواسط قرن دوازدهم تا دوران مشروطیت)………………………….. ۱۷

۲-۱۱-۱- مضامین غزلیات دوره بازگشت……………………………………………………………. ۱۸

۲-۱۱-۲- شاعران دوره بازگشت ……………………………………………………………………… ۱۸

۲-۱۱-۱- غزل دوران مشروطیت………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۱۲ تاثیر نیما……………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱۲-۱ ویژگی‌های شخصیت ادبی نیما……………………………………………………………… ۱۹

۲-۱۲-۲- رعایت پلکان تجدد در مراتب آثار نیما………………………………………………….. ۲۰

۲-۱۲-۳-تاثیر نیما بر پیکره‌ی شعر فارسی «تحول در فرم بیرونی»……………………………… ۲۱

۲-۱۲-۳-۱ فرم درونی یا صورت ذهنی در شعر کلاسیک………………………………………… ۲۱

۲-۱۲-۳-۲ محور عمودی و افقی (فرم ذهنی) در شعر کلاسیک………………………………… ۲۲

۲-۱۲-۳-۳-نیما طلایه‌‌دار به کار بستن آگاهانه فرم ذهنی…………………………………………. ۲۲

۲-۱۲-۳-۴شعر تصویری نیما……………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۱۲-۴- تفاوت دیدگاه اجتماعی در شعر…………………………………………………………… ۲۳

۲-۱۲-۴-۱ ارکان جهان‌بینی مدرن و سنتی……………………………………………………………. ۲۴

۲-۱۲-۴-۲رابطه انسان با هستی خویش از منظر نیما………………………………………………. ۲۵

۲-۱۲-۴-۳ رابطه انسان با جهان در شعر معاصر……………………………………………………. ۲۵

۲-۱۲-۵- سیر عاطفه در شعر فارسی………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱۲-۶ نیما و تاثیر او بر غزل بعد از خود………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱۲-۷ اهمیت محتوا بیشتر از شکل………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۱۲-۷-۱-جایگاه اندیشه در شعر…………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۱۲-۷-۲-دریچه تازه‌ی نگاه به شعر………………………………………………………………… ۲۹

۲-۱۲-۷-۳- تاثیر نیما در تغییر معنای غزل…………………………………………………………… ۳۰

۲-۱۳- غزل شکل پاینده‌ی شعر……………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۱۳-۱- جذبه غزل………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱۴- قلمرو معاصر……………………………………………………………………………………………. ۳۳

فصل سوم (روش تحقیق)…………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۳-۱- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۳-۱-۱- نوع روش تحقیق……………………………………………………………………………….. ۳۶

۳-۱-۲- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه‌ای و غیره)………………………………… ۳۶

۳-۱-۳- ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه‌برداری، تجهیزات آزمایشگاهی و بانک‌های اطلاعاتی و شبکه‌های کامپیوتری و ماهواره‌ای و غیره)…………….. ۳۶

۳-۱-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………… ۳۶

۳-۲- مکان تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۳-۳- کاربرد تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۳۶

فصل چهارم (سیر اندیشه در غزل پس از نیما)…………………………………………………………………. ۳۷

۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۴-۲- ادوار تاریخی مختلف اندیشگی در غزل معاصر…………………………………………………… ۳۹

۴-۲-۱- دوره مشروطه……………………………………………………………………………………. ۳۹

۴-۲-۱-۱- اوضاع اجتماعی سیاسی در دوره مشروطه…………………………………………….. ۴۰

۴-۲-۱-۲- تغییر در مضامین همگام با تغییر در زندگی……………………………………………. ۴۰

۴-۲-۱-۳- دوره مشروطه دوره تحول و پویایی اندیشه…………………………………………… ۴۱

۴-۲-۱-۴- غزل صنایع جدیده………………………………………………………………………….. ۴۲

۴-۲-۱-۵- شعر طنز………………………………………………………………………………………. ۴۳

۴-۲-۱-۶- سیر اندیشه در شعر مشروطه……………………………………………………………… ۴۴

۴-۲-۱-۷- سرآمدان غزل دوره مشروطه……………………………………………………………… ۴۷

۴-۲-۲- دوره رضا خان (پهلوی اول)…………………………………………………………………. ۴۹

۴-۲-۲-۱- اوضاع سیاسی – اجتماعی دوره رضا خان و تاثیر آن بر اندیشه شعر…………… ۵۰

۴-۲-۲-۱-۱- رکود اندیشه‌های انقلابی در شعر دوره رضاخانی………………………………… ۵۱

۴-۲-۲-۲- اوضاع فرهنگی در دوره‌رضا خانی و تاثیر سیاست‌های حکومت بر اندیشه در شعر……… ۵۲

۴-۲-۲-۲-۱- عوامل غیر ادبی موثر در غزل عصر رضاخانی…………………………………….. ۵۲

۴-۲-۲-۲-۲- عوامل ادبی وتاثیر آن بر فضای عمومی غزل این دوره …………………………. ۵۴

۴-۲-۲-۳- سیر غزل فارسی تا حدود شهریور ماه ۱۳۲۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۶

۴-۲-۲-۴- جریان‌های شعری در عصر رضا خان…………………………………………………… ۵۶

۴-۲-۲-۴-۱- جریان اول: ادامه کار شاعران مشروطه………………………………………………. ۵۶

۴-۲-۲-۴-۲- جریان دوم: طرفداران ارتجاع ادبی………………………………………………….. ۵۷

۴-۲-۲-۴-۲- جریان سوم: سنتی‌پردازان نوگرا………………………………………………………. ۵۸

۴-۲-۲-۵- سرآمد شاعران دوره رضاخان…………………………………………………………….. ۵۸

۴-۲-۲-۵-۱- شهریار…………………………………………………………………………………….. ۵۸

۴-۲-۲-۵-۲- پروین اعتصامی………………………………………………………………………….. ۶۰

۴-۲-۲-۵-۳- امیری‌ فیروزکوهی شاعر شکوه‌ها…………………………………………………….. ۶۳

۴-۲-۲-۵-۴- مهدی حمیدی شیرازی- باتنوع اندیشه‌ها…………………………………………… ۶۳

۴-۲-۲-۵-۵- پژمان بختیاری شاعر معاشقه‌ها……………………………………………………….. ۶۵

۴-۲-۳- دوره پهلوی دوم………………………………………………………………………………… ۶۵

۴-۲-۳-۱- اوضاع اجتماعی – سیاسی دوره پهلوی دوم تاثیر کلی آن بر اندیشه شعر……… ۶۶

۴-۲-۳-۱-۱- بخش اول حکومت محمدرضا شاه………………………………………………….. ۶۶

۴-۲-۳-۱-۱- بخش دوم زندگی سیاسی محمدرضاشاه……………………………………………. ۶۸

۴-۲-۳-۲- اوضاع فرهنگی در دوره پهلوی دوم و کانون‌های تاثیرگذاری این دوره بر حوزه اندیشگی      ۶۸

۴-۲-۳-۲-۱- حضور پررنگ حزب توده…………………………………………………………….. ۶۹

۴-۲-۳-۲-۲- حضور پررنگ مجلات و نشریات و تاثیر کلی آن بر اندیشگی ……………… ۶۹

۴-۲-۳-۳- ورود ایدئولوژی‌های روز دنیا در فضای اندیشگی…………………………………… ۶۹

۴-۲-۳-۳-۱- اندیشه سوسیالیستی……………………………………………………………………… ۷۰

۴-۲-۳-۳-۲- اندیشه لیبرالیستی………………………………………………………………………… ۷۰

۴-۲-۳-۴- سرآمدان غزل در دوره پهلوی دوم……………………………………………………… ۷۰

۴-۲-۴- دوره انقلاب اسلامی…………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۲-۴-۱- اوضاع سیاسی – اجتماعی در دوره انقلاب اسلامی و تاثیر آن بر اندیشه شعر… ۷۸

۴-۲-۴-۲- بسامد اندیشه‌های دینی در غزل پس از انقلاب………………………………………. ۷۹

۴-۲-۴-۳- شعر دفاع مقدس با اندیشه‌ای بدیع……………………………………………………… ۸۰

۴-۲-۴-۴- رواج اندیشه مدحی و مدح حاکمان در شعر پس از انقلاب………………………. ۸۰

۴-۲-۴-۵- سرآمدان غزل دوره پس از انقلاب………………………………………………………. ۸۱

۴-۲-۴-۵-۱- محمدعلی بهمنی………………………………………………………………………… ۸۱

۴-۲-۴-۵-۲- سیمین بهبهانی……………………………………………………………………………. ۸۲

۴-۲-۴-۵-۳- حسین منزوی…………………………………………………………………………….. ۸۲

۴-۲-۴-۵-۴- حسن حسینی…………………………………………………………………………….. ۸۲

۴-۲-۴-۵-۵- علیرضا قزوه……………………………………………………………………………… ۸۲

۴-۲-۴-۵-۶- قیصر امین‌پور…………………………………………………………………………….. ۸۲

۴-۳- سیر اندیشه در انواع مختلف غزل معاصر از نیما تا اکنون……………………………………….. ۸۲

۴-۳-۱- غزل سیاسی……………………………………………………………………………………… ۸۳

۴-۳-۱-۱- فرخی یزدی؛ اوج غزل سیاسی…………………………………………………………… ۸۳

۴-۳-۱-۲- سیمین بهبهانی با اندئیشه‌های سیاسی جامعه‌گرا………………………………………. ۸۴

۴-۳-۲- غزل تقلیدی……………………………………………………………………………………… ۸۵

۴-۳-۳- غزل وطنی……………………………………………………………………………………….. ۸۵

۴-۳-۴- غزل تصویری……………………………………………………………………………………. ۸۶

۴-۳-۵- غزل کارگری…………………………………………………………………………………….. ۸۷

۴-۳-۵-۱- شاعران شعر کارگری………………………………………………………………………. ۸۸

۴-۳-۶- غزل رمانتیک…………………………………………………………………………………….. ۸۹

۴-۳-۶-۱- رمانتیسم………………………………………………………………………………………. ۸۹

۴-۳-۶-۲- شروع مکتب رمانتیسم در اروپا و تاثیر آن بر جامعه اروپایی……………………… ۹۰

۴-۳-۶-۳- مکتب رمانتیسم در ایران…………………………………………………………………… ۹۰

۴-۳-۶-۴- مقایسه رمانتیسم اروپایی و ایرانی……………………………………………………….. ۹۰

۴-۳-۶-۵- رابطه رمانتیسم و مشروطه…………………………………………………………………. ۹۱

۴-۳-۶-۶- شاعران رمانتیک، آغاز نوگرایی…………………………………………………………… ۹۱

۴-۳-۶-۶-۱- نیما…………………………………………………………………………………………. ۹۱

۴-۳-۶-۶-۲- عشقی……………………………………………………………………………………… ۹۲

۴-۳-۶-۶-۳- خانلری…………………………………………………………………………………….. ۹۳

۴-۳-۶-۶-۴- شهریار…………………………………………………………………………………….. ۹۳

۴-۳-۶-۶-۵- توللی………………………………………………………………………………………. ۹۳

۴-۳-۶-۶-۶- فریدون مشیری …………………………………………………………………………. ۹۴

۴-۳-۶-۷- ویژگی شعر رمانتیسم………………………………………………………………………. ۹۵

۴-۳-۶-۸- دیدگاه و اندیشه در شعر رمانتیسم………………………………………………………. ۹۶

۴-۳-۶-۹- قدمت مکتب رمانتیسم (رمانتیسم فردگرا، رمانتیسم اجتماعی)…………………….. ۹۶

۴-۳-۶-۱۰- عشق و وقوع‌گویی در جریان شعر رمانتیسم………………………………………… ۹۸

۴-۳-۷- غزل طرحی یا اختراعی……………………………………………………………………….. ۹۹

۴-۳-۸- غزل فیمینیستی و زنانه………………………………………………………………………… ۹۹

۴-۳-۸-۱- تاریخچه فمینیسم/زن محور (Feminism)………………………………………….. 99

۴-۳-۸-۱- تفکر فمینیسم………………………………………………………………………………… ۹۹

۴-۳-۸-۲- زن در شعر پروین………………………………………………………………………… ۱۰۰

۴-۳-۸-۳- زن در شعر فروغ؛ فروغ شاعر ضد سنت……………………………………………. ۱۰۱

۴-۳-۸-۴- زن در آثار سیمین…………………………………………………………………………. ۱۰۲

۴-۳-۸-۵- مردان سکانداران تاریخ ادبیات…………………………………………………………. ۱۰۲

۴-۳-۸-۶- سیمین بهبهانی و تاثیر آن بر زنانه اندیشی در غزل ……………………………….. ۱۰۳

۴-۳-۸-۶-۱- جرات و شجاعت سیمین بهبهانی در بکارگیری اندیشه زنانه………………… ۱۰۴

۴-۳-۸-۷- سیر اندیشه زنانه در شعر بعد از مشروطه تا امروز…………………………………. ۱۰۴

۴-۳-۸-۸- غزل زنانه معاصر در دهه هشتاد……………………………………………………….. ۱۰۵

۴-۳-۹- غزل آیینی………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۴-۳-۹-۱ غزل انتظار……………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۴-۳-۹-۲- غزل عاشورایی…………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۳-۹-۳- نمونه‌هایی از انواع دیگر شعر آیینی (فاطمی علوی رضوی)……………………… ۱۱۰

۴-۳-۱۰- غزل مقاومت…………………………………………………………………………………. ۱۱۲

۴-۳-۱۰-۱- ویژگی‌های شعر مقاومت………………………………………………………………. ۱۱۲

۴-۳-۱۰-۲- سرآغاز ادبیات مقاومت در ایران…………………………………………………….. ۱۱۳

۴-۳-۱۰-۳- گذری در شعر مقاومت در ایران تا قبل از ۱۳۲۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۳

۴-۳-۱۰-۴- مضامین عمده ادبیات مقاومت در ایران همزمان با انقلاب مشروطیت……….. ۱۱۳

۴-۳-۱۰-۵- مضامین عمده شعر مقاومت ایران در سال‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد……. ۱۱۳

۴-۳-۱۰-۶- شعر مقاومت سال ۱۳۵۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۴

۴-۳-۱۰-۶-۱- شعر جوان نسل اول پس از انقلاب……………………………………………… ۱۱۴

۴-۳-۱۰-۶-۲- شاعران نسل دوم پس از انقلاب…………………………………………………. ۱۱۵

۴-۳-۱۱- غزل دفاع مقدس……………………………………………………………………………. ۱۱۵

۴-۳-۱۱-۱- تاریخچه پیدایش و ویژگی‌های شعر دفاع ………………………………………… ۱۱۵

۴-۳-۱۱-۲- تفاوت شعر جنگ و دفاع مقدس……………………………………………………. ۱۱۷

۴-۳-۱۱-۳- مضامین شعر جنگ و دفاع مقدس…………………………………………………… ۱۱۸

۴-۳-۱۱-۴- درآمیختن عرفان و حماسه…………………………………………………………….. ۱۱۹

۴-۳-۱۱-۵- اعتراض و دلتنگی……………………………………………………………………….. ۱۱۹

۴-۳-۱۱-۶- نگرانی و دلواپسی نسبت به خویش (خود التهامی)……………………………… ۱۲۰

۴-۳-۱۱-۷- غزل قالب پیامدهای دفاع مقدس…………………………………………………….. ۱۲۰

۴-۳-۱۱-۸- تلفیق مضامین دفاع مقدس با اندیشه‌های آیینی…………………………………… ۱۲۱

۴-۳-۱۱-۹- شاعران شاخص ادبیات دفاع مقدس………………………………………………… ۱۲۲

۴-۳-۱۱-۹-۱- نصرالله مردانی ۱۳۲۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۲

۴-۳-۱۱-۹-۲- قیصر امین‌پور…………………………………………………………………………. ۱۲۳

۴-۳-۱۱-۹-۳- سلمان هراتی (۱۳۳۸ – ۱۳۶۵)…………………………………………………… ۱۲۵

۴-۳-۱۱-۹-۴- حمید سبزواری……………………………………………………………………….. ۱۲۶

۴-۳-۱۱-۹-۵- سیدحسن حسینی……………………………………………………………………. ۱۲۷

۴-۳-۱۱-۹-۶- علیرضا قزوه. ۱۳۴۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۸

۴-۳-۱۱-۹-۷- موسوی گرمارودی…………………………………………………………………… ۱۲۹

۴-۳-۱۱-۹-۸- سایر شاعران دفاع مقدس تا امروز……………………………………………….. ۱۳۰

۴-۳-۱۲- غزل طنز………………………………………………………………………………………. ۱۳۱

۴-۳-۱۳- غزل عاشقانه………………………………………………………………………………….. ۱۳۴

۴-۳-۱۴- غزل عارفانه………………………………………………………………………………….. ۱۳۵

۴-۳-۱۵- غزل نیمایی…………………………………………………………………………………… ۱۳۷

۴-۳-۱۵-۱- آشنایی‌زدایی در غزل نیمایی………………………………………………………….. ۱۳۸

۴-۳-۱۵-۲- سیر غزل نیمایی………………………………………………………………………….. ۱۳۸

۴-۳-۱۵-۳- پیروان اندیشه‌های نیما در غزل……………………………………………………….. ۱۳۹

۴-۳-۱۵-۳-۱- هوشنگ ابتهاج (سایه)………………………………………………………………. ۱۳۹

۴-۳-۱۵-۳-۲- میستانی………………………………………………………………………………… ۱۳۹

۴-۳-۱۵-۳-۳- حسین منزوی…………………………………………………………………………. ۱۴۰

۴-۳-۱۵-۳-۴- محمدعلی بهمنی…………………………………………………………………….. ۱۴۳

۴-۳-۱۵-۳-۵- سیمین بهبهانی………………………………………………………………………… ۱۴۸

۴۴-۳-۱۶- غزل فرم…………………………………………………………………………………….. ۱۴۹

۴-۳-۱۶-۱- اولین کتاب‌های مهم جریان غزل فرم……………………………………………….. ۱۵۰

۴-۳-۱۶-۲- ویژگی‌های غزل میرزایی………………………………………………………………. ۱۵۰

۴-۳-۱۶-۳- ویژگی‌های غزل خوانساری…………………………………………………………… ۱۵۲

۴-۳-۱۶-۴- هادی خوانساری مدعی تکنیک‌های جدید…………………………………………. ۱۵۳

۴-۳-۱۶-۵- سایر غزل‌سرایان قلمرو “فرم”……………………………………………………….. ۱۵۴

۴-۳-۱۶-۶- سیامک بهرام‌پرور……………………………………………………………………….. ۱۵۵

۴-۳-۱۷- بررسی سایر انواع غزل در دهه اخیر از منظر اندیشگی……………………………… ۱۵۷

۴-۳-۱۷-۱- تنوع اندیشه‌ها در غزل‌های دهه‌ی هفتاد تا امروز…………………………………. ۱۵۷

۴-۳-۱۷-۲- امتداد غزل گفتار…………………………………………………………………………. ۱۵۷

۴-۳-۱۷-۳- غزل‌های پیوسته………………………………………………………………………….. ۱۵۸

۴-۳-۱۷-۴- غزل با مفاهیم اجتماعی و قومیت گرایی……………………………………………. ۱۵۹

فصل پنجم (جمع‌بندی و نتیجه‌گیری)…………………………………………………………………………….. ۱۶۱

۵-۱- موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۱۶۲

۵-۱-۱- تحولات صوری……………………………………………………………………………….. ۱۶۲

۵-۱-۲- تحولات زبانی و ریخت…………………………………………………………………….. ۱۶۲

۵-۱-۳- تحولات در حیطه معنا و اندیشگی……………………………………………………….. ۱۶۲

۵-۲- مقدمات تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۱۶۳

۵-۳- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۱۶۳

۵-۳-۱- بررسی اندیشه و آثار نیما…………………………………………………………………… ۱۶۴

۵-۳-۲- بررسی ادوار تاریخ معاصر………………………………………………………………….. ۱۶۴

۵-۳-۳- بررسی غزل‌سرایان معاصر………………………………………………………………….. ۱۶۴

۵-۳-۴- بررسی انواع اندیشگی در غزل معاصر…………………………………………………… ۱۶۵

۵-۳-۵- جمع‌بندی………………………………………………………………………………………. ۱۶۵

۵-۴- نتیجه تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۱۶۵

۵-۵- نتایج فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………… ۱۶۶

۵-۶- ارائه‌ی پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………… ۱۶۷

مراجع…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۸

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *