گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه سنتز ترکیباتی با خواص آنتی اکسیدانی با استفاده از یوپارین استخراج شده از گیاه بابا آدم جنگلی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه سنتز ترکیباتی با خواص آنتی اکسیدانی با استفاده از یوپارین استخراج شده از گیاه بابا آدم جنگلی
۱۳۹۶-۰۸-۲۰
226 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه سنتز ترکیباتی با خواص آنتی اکسیدانی با استفاده از یوپارین استخراج شده از گیاه بابا آدم جنگلی


تعداد صفحات ۱۵۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

فلاونوئیدها ترکیباتی هستند که در طبیعت گسترش زیادی دارند. این ترکیبات در گیاهان یافت می­شوند. فلاونوییدها دارای ساختارهای متفاوتی بوده و اثرات درمانی زیادی دارا می باشند. در مراجع خواص درمانی زیادی همچون ضد ایدز، ضد مالاریا، ضد سرطان، ضد ویروس و… برای این ترکیبات ذکر شده است. با توجه به موارد ذکر شده سنتز تعدادی از مشتقات جدید چالکون و فلاون مورد توجه قرار گرفت. در این تحقیق ابتدا از گیاه باباآدم جنگلی ترکیبی به نام یوپارین که دارای گروه استیل می­باشد استخراج و جداسازی گردید. سپس ترکیب جداسازی شده با مشتقات بنزآلدهید در شرایط واکنش کلایزن-اشمیت وارد واکنش گردید و محصولاتی با ساختار چالکون تهیه شد. پس از آن با اکسیداسیون چالکون  مربوطه با H2O2 و NaOH و قرار دادن محصول واسطه در شرایط اسیدی فلاونول تهیه شد. محصولات بدست آمده به کمک تکنیک­های طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته شناسائی شدند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-­مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲-­ بیان مساله تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۳- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۴-­فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۵-اصطلاحات و متغیرها…………………………………………………………………………………………… ۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-­فلاونوئید…………………………………………………………………………………………………………… ۸

۲-۱-۱-­تعریف فلاونوئید……………………………………………………………………………………………… ۸

۲-۱-۲-ویژگی­های فلاونوئید­ها……………………………………………………………………………………… ۹

۲-۱-۳- اهمیت و کاربرد فلاونوئیدها و چالکون­ها……………………………………………………………. ۱۰

۲-۱-۳-۱- کاربرد چالکون………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۱-۳-۲- کاربرد فلاونوئیدها……………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۱-۴- تقسیم­بندی فلاونوئیدها…………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۱-۴-۱- آنتوسیانین­ها……………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۱-۴-۲- فلاون­ها………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۴-۳- فلاونول­ها………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۱-۴-۴-ایزوفلاونوئیدها………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۱-۴-۵- پروآنتوسیانیدین و فلاوان ها ………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۴-۶- C- گلیکوزیل فلاونوئیدها……………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۴-۷- نئوفلاونوئیدها…………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۴-۸- بی فلاونوئیدها و تری فلاونوئیدها…………………………………………………………………. ۱۶

۲-۱-۴-۹- فلاونوئیدهای فرعی……………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۲- سنتز چالکون…………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۳-روش­های تهیه فلاونوئیدها…………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۳-۱- استخراج فلاونوئیدها……………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۳-۲- سنتز آزمایشگاهی………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۴- نقش آنتی اکسیدانی فلاونوئیدها و چالکون­ها…………………………………………………………… ۳۶

۲-۴-۱- خواص آنتی اکسیدان چالکون…………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۴-۲- خواص آنتی اکسیدانی فلاونوئیدها……………………………………………………………………… ۳۹

۲-۵- گیاه پتاسیتس هیبریدوس…………………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۵-۱- ­مشخصات گیاه پتاسیتس هیبریدوس…………………………………………………………………… ۴۰

۲-۵-۲- کاربرد گیاه پتاسیتس هیبریدوس………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۵-۳- کارهای انجام شده برروی گیاه………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۵-۴- زمان مناسب جمع­آوری………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۵-۵- انواع خشک کردن…………………………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۵-۶- عصاره گیری (استخراج)…………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۵-۷- روش­های عصاره­گیری……………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۶- واکنش تراکم آلدولی…………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۶-۱- ­واکنش­های مرتبط با تراکم آلدولی…………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۶-۲- واکنش پرکین………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۶-۳- واکنش تراکمی کلایزن اشمیت…………………………………………………………………………. ۴۴

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- گیاه بابا آدم جنگلی ………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۲- طریقه خشک کردن گیاه……………………………………………………………………………………… ۴۷

۳-۳-روش عصاره‌گیری (استخراج)………………………………………………………………………………. ۴۷

۳-۴-­روش خالص سازی……………………………………………………………………………………………. ۴۸

۳۵– ­وسایل و تجهیزات مورد استفاده…………………………………………………………………………….. ۴۹

­۳-۶- وسایل مورد نیاز………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۳-۷- مواد مورد نیاز………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۸- سنتز­ها……………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۸-۱- واکنش تهیه چالکون و فلاونول با ۴- متوکسی بنزآلدهید…………………………………………. ۵۰

۳-۸-۲- واکنش تهیه چالکون و فلاونول با ۲- متوکسی بنزآلدهید…………………………………………. ۵۱

۳-۸-۳- واکنش تهیه چالکون و فلاونول  با ۴- متیل بنزآلدهید…………………………………………….. ۵۳

۳-۸-۴- واکنش تهیه چالکون و فلاونول  با ۴- کلرو بنزآلدهید……………………………………………. ۵۴

۳-۸-۵- واکنش تهیه چالکون و فلاونول  با بنزآلدهید………………………………………………………… ۵۶

۳-۸-۶- واکنش تهیه چالکون و فلاونول با ۲،۴- دی کلرو بنزآلدهید……………………………………… ۵۶

۳-۸-۷- واکنش تهیه چالکون و فلاونول با ۲-کلرو بنزآلدهید………………………………………………. ۵۸

۳-۸-۸- واکنش تهیه چالکون با ۳، ۵- دی­متوکسی بنزآلدهید……………………………………………….. ۵۹

۳-۹- بررسی فعالیت آنتی اکسیدان……………………………………………………………………………….. ۶۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱-اطلاعات طیفی مربوط به ترکیب استخراج شده ………………………………………………………… ۶۲

۴-۲- بهینه کردن نسبت مولی واکنش دهنده­ها مربوط به ترکیبات سنتز شده چالکون………………….. ۶۳

۴-۳- بهینه کردن نسبت مولی واکنش دهنده­ها مربوط به ترکیبات سنتز شده فلاونول………………….. ۶۳

۴-۴- بهینه کردن دمای واکنش مربوط به ترکیبات سنتز شده فلاونول……………………………………… ۶۴

۴-۵- اطلاعات طیفی مربوط به ترکیبات سنتز شده……………………………………………………………. ۶۴

۴-۵-۱-داده­های طیفی مربوط به ترکیب چالکون۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۴

۴-۵-۲-داده­های طیفی مربوط به ترکیب چالکون ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۵

۴-۵-۳-داده­های طیفی مربوط به ترکیب چالکون ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۵

۴-۵-۴- داده­های طیفی مربوط به ترکیب چالکون ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۶

۴-۵-۵- داده­های طیفی مربوط به ترکیب چالکون ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۶

۴-۵-۶- داده­های طیفی مربوط به ترکیب چالکون ۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۷

۴-۵-۷- داده­های طیفی مربوط به ترکیب چالکون ۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۷

۴-۵-۸-داده­های طیفی مربوط به ترکیب چالکون ۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۸

۴-۵-۹-داده­های طیفی مربوط به ترکیب ۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۸

۴-۵-۱۰-داده­های طیفی مربوط به ترکیب ۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۹

۴-۵-۱۱-داده­های طیفی مربوط به ترکیب ۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۹

۴-۵-۱۲-داده­های طیفی مربوط به ترکیب ۱۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۰

۴-۵-۱۳-داده­های طیفی مربوط به ترکیب ۱۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۰

۴-۵-۱۴-داده­های طیفی مربوط به ترکیب ۱۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۱

۴-۵-۱۵-داده­های طیفی مربوط به ترکیب ۱۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۱

۴-۶نتایج مربوط به روش DPPH…………………………………………………………………………………. 73

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. ۱۴۶

۵-۲ – آنالیز مربوط به نتایج تست DPPH در چالکون……………………………………………………… ۱۵۲

۵-۳- آنالیز مربوط به نتایج تست DPPH در فلاونول ……………………………………………………… ۱۵۲

۵-۴- واکنش بین DPPH رادیکالی و آنتی اکسیدان برای تشکیل DPPH …………………………….. 153

۵-۵- مکانیسم……………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۳

۵-۶- پیشنهاد برای کار­های آینده………………………………………………………………………………… ۱۵۶

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *