گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه سنتزنانوکامپوزیت های جاذب بوسیله مزوپور۴۱MCM- حاوی پلی آنیلین جهت حذف سموم کشاورزی ازآب * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه سنتزنانوکامپوزیت های جاذب بوسیله مزوپور۴۱MCM- حاوی پلی آنیلین جهت حذف سموم کشاورزی ازآب
۱۳۹۶-۰۶-۰۹
414 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه سنتزنانوکامپوزیت های جاذب بوسیله مزوپور۴۱MCM- حاوی پلی آنیلین جهت حذف سموم کشاورزی ازآب


تعداد صفحات ۶۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

آلودگی­ ناشی از سموم کشاورزی یکی از معضلات بزرگ آبهای جاری است که در مصارف کشاورزی ایجاد می شود. تغییر اکوسیستم محیطی، مرگ و میر ماهیان و سایر آبزیان، بیماریهای گوارشی و غیره از جمله خطرات ناشی از وجود سموم کشاورزی در پسابهای کشاورزی می باشد. یکی از روشهای جدید حذف این آلودگیها استفاده از روش جذب سطحی است. استفاده از نانوکامپوزیتها به عنوان جاذبهای بسیار قوی در حذف آلودگی پسابها از جمله تحقیقات پیشرفته در این زمینه است. در این تحقیق با استفاده از روش هیدروترمال مزوپور MCM-41 با استفاده از سورفکتانت CTAB و پیش ساز سیلیکاتی TEOS در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد سنتز و با استفاده از پلیمریزاسیون آنیلین روی سطح مزوپور یک نانوکامپوزیت جدید برای جذب سطحی سنتز گردید.نانوکامپوزیت سنتز شده به وسیلهTGA،XRD،  FTIRمورد شناسایی قرار گرفت. فعالیت فوتوکاتالیست در تجزیه چهار سم تری فلورالین، گلایفوسید، بوتاکلر و ۲,۴D اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که نانوکامپوزیت قابلیت بسیار بالایی در حذف این سموم داشت.

 

کلمات کلیدی: MCM-41، جذب سطحی

 

فهرست مطالب

صفحه                                                                                            عنوان

 

 

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۲- بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………..  ۳

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………  ۵

۱-۴- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………  ۵

۱-۵- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۶- متغیر­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..  ۶

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق                                                                                           

۲-۱- تاریخچه علف کش ها……………………………………………………………………………………… ۸

۲-۳- کنترل شیمیایی………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۴- خواص یک علف کش وافت کش مطلوب    ………………………………………………………… ۱۲

۲-۵- عوامل موثر در بازدهی یک سم…………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۶- مزایای استفاده از علف کش……………………………………………………………………………….. ۱۴

۲- ۷- اثرات سوئ مصرف نادرست علف کش ها…………………………………………………………… ۱۵

۲-۸ -علف کش ها وپیامدها ان………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۹- انواع مسمومیت ناشی ازآفت کش ها یا علف کش ها……………………………………………….. ۱۸

۲-۹-۱- رده بندی سموم بر اساس سمیت پوستی……………………………………………………………. ۱۸

۲-۱۰- خصوصیات فیزیکی علف کش ها……………………………………………………………………… ۱۹

۲-۱۰-۱- حلالیت درآب ………………………………………………………………………………………….  ۱۹

۲-۱۱-۱ -تاثیر علف کش ها بر محیط زیست………………………………………………………………… ۲۱

۲-۱۱-۲- اثر علف کش ها بر حیوانات…………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱۱-۳- اثر علف کش ها برآلودگی آب……………………………………………………………………… ۲۱

۲-۱۱-۴- اثر علف کش ها بر انسان…………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱۲- سم تری فلورالین…………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱۲-۱- حرکت و نحو عمل علف کش تری فلورالین…………………………………………………….. ۲۶

۲-۱۲-۲- ­سمیت تری فلورالین…………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱۲-۴- تحقیقات انجام شده درباره تری فلورالین………………………………………………………….. ۲۹

۲-۱۳- ­سم توفوردی………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۱۳-۱- نحو عمل توفوردی…………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۱۳-۲- علائم استفاده از توفوردی بر روی پهن بر گ ها………………………………………………… ۳۴

۲-۱۳-۳- سمیت توفوردی………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۱۴- سم گلایفوسیت…………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱۴-۱ نحوه عمل گلایفوسیت………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۱۴-۲- سمیت گلایفوسیت…………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۱۴-۳- تحقیقات انجام شده درباره گلایفوسیت……………………………………………………………. ۳۹

۲-۱۵- بوتاکلر………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۱۵-۱- نحوه عمل بوتاکلر………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۱۶- جذب سطحی………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۱۶-۱- تفاوت جذب سطحی فیزیک وشیمیایی…………………………………………………………… ۴۰

۲-۱۷- جاذب۴۱MCM-…………………………………………………………………………………………… 42

۲-۱۸- تشکیل دیواره سیلیکاتی دور قالب مواد فعال سطحی درنمونه ۴۱MCM-…………………….. 42

۲-۱۹- COD……………………………………………………………………………………………………….. 43

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..  ۴۴

۳-۲- مواد و تجهیزات ……………………………………………………………………………………………..  ۴۵

۳-۳- روش آزمایش………………………………………………………………………………………………… ۴۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *