گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه ساخت کاتالسیت های وانادیوم پیروفسفات ( VPO ) بر پایه مزوپوریHMS و بررسی فعالیت آن در واکنش اکسیداسیون سیکلوهگزان * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ساخت کاتالسیت های وانادیوم پیروفسفات ( VPO ) بر پایه مزوپوریHMS و بررسی فعالیت آن در واکنش اکسیداسیون سیکلوهگزان
۱۳۹۶-۰۷-۳۰
155 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه ساخت کاتالسیت های وانادیوم پیروفسفات ( VPO ) بر پایه مزوپوریHMS و بررسی فعالیت آن در واکنش اکسیداسیون سیکلوهگزان


تعداد صفحات ۶۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

  در این پایان نامه، پیش کاتالیست اکسید وانادیوم فسفر تشکیل شدو از طریق استفاده از مخلوطی ایزوبوتیل / بنزیل الکل در فاز آلی تهیه شد.همچنان که  VOHPO4.0/5H2Oاز V2O5 و H3PO4 بی آب در یک مخلوط الکلی توسط عامل کاهنده بصورت کریستالی VO)2P2O7)سنتز شد. سپس HMS در طی سنتز افزوده شد کاتالیست HMS/VPO که بوسیله راکتور تهیه شد، به طور ویژه­ای بهترین فعالیت با بازده وگزینش پذیری سیکلوهگزانون ۷۵٪،۷۶٪و۸۷٪ را نشان داد. برای بررسی کاتالیست از تکنیک­های BET، XRD، GC/MASSاستفاده شد.

کلمات کلیدی:اکسید وانادیوم پیروفسفات،HMS،XRD،GC/MASS.

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

چکیده                                                                                                             ۱

فصل اول:کلیات تحقیق                                                                                        ۲

مقدمه                                                                                                              ۳

۱-۱-بیان مسئله                                                                                                  ۴

۱-۲-اهداف تحقیق                                                                                              ۴

۱-۳-فرضیه­ها                                                                                                    ۵

۱-۴-ضرورت تحقیق                                                                                            ۵

۱-۵-متغییر­های تحقیق                                                                                           ۶

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق                                                                             ۹

مقدمه                                                                                                             ۱۰

۲-۱-کاتالیست­هایvpo وترکیب فازی                                                                       ۱۰

۲-۲-تهیه کاتالیست­های vpo                                                                                 ۱۲

۲-۳-حالت اکسایش وانادیوم در کاتالیست در حال اکسایش                                              ۱۵

۲-۴-نسبت p/v در سطح بافت توده کاتالیست                                                             ۱۶

۲-۵-اثر نسبت p/v بر روی کارائی کاتالیست                                                               ۱۷

۲-۶-فعال سازی بوتان نرمال                                                                                   ۱۹

۲-۷-طبیعت مکان­های فعال مکانیسم واکنش                                                                 ۲۲

۲-۷-۱-شبکه واکنش                                                                                           ۲۲

۲-۷-۲-موقعیت مکان­های فعال و نقش ساختمان میکروسکوپی کاتالیست                               ۲۳

۲-۸-۱-تغییر کاتالیست vpo تحت اکسیداسیون بوتان نرمال                                               ۲۷

۲-۸-۲-بکارگیری مطالعه فیزیکی شیمیایی کاتالیزورهای vpo و مکانیسم اکسیداسیون ملایم بوتان نرمال۲۹

۲-۸-۳-توقف اکسیداسیون ملایم کاتالیزور vpo                                                            ۳۱

۲-۸-۳-۱-سینیتیک مارس و وان کریولن                                                                     ۳۳

۲-۸-۳-۲-مکانیسم الی ریدال                                                                                  ۳۶

۲-۸-۳-۳-مکانیسم لانگمیر-هنشیل                                                                           ۳۷

۲-۸-۴-آینده دور نمایی برای اکسیداسیون آلکان­ها                                                          ۳۸

۲-۸-۵-مقدمه­ای بر HMS                                                                                     ۳۹

۲-۸-۵-۱-مکانیسم تشکیل                                                                                     ۴۰

۲-۸-۵-۲-مکانیسم قالب گیری توسط کریستال مایع(LTC)                                                ۴۰

۲-۸-۵-۳-مکانیسم تبدیل از فاز تیغه­ای به فاز هگزاگونال                                                  ۴۲

فصل سوم:روش تحقیق                                                                                       ۴۳

۳-۱-مواد و روش­ها                                                                                            ۴۴

۳-۲-تهیه پیش کاتالیستvpo                                                                                 ۴۵

۳-۲-۱-تهیه کاتالیست vpo با نسبت ۱/۱=p/v                                                             ۴۵

۳-۲-۲-کلسینه کردن کاتالیست vpo                                                                         ۴۵

۳-۲-۳-تهیه کاتالیست VPO/HMS                                                                         ۴۵

۳-۲-۴-واکنش اکسیداسیون سیکلوهگزان                                                                     ۴۷

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها                                                                          ۴۸

۴-۱-تجزیه و تحلیل                                                                                            ۴۹

۴-۱-۱-شناسایی کاتالیست­ها                                                                                  ۴۹

۴-۱-۲-نتایج آنالیزXRD                                                                                        ۴۹

فصل پنجم:بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها                                                                  ۵۷

۵-۱-نتایج مربوط به آنالیز محصولات                                                                         ۵۸

۵-۲-جمع بندی مطالب                                                                                        ۵۹

۵-۳-پیشنهادی برای آیندگان                                                                                   ۶۰

منابع و ماخذ                                                                                                     ۶۲

پیوست­ها                                                                                                         ۶۷

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *