گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه روش پیش بینی سری های زمانی و نمونه گیری پویا در شبکه های حسگر بیسیم سیار با استفاده از الگوریتم مکان یابی مونت کارلو * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه روش پیش بینی سری های زمانی و نمونه گیری پویا در شبکه های حسگر بیسیم سیار با استفاده از الگوریتم مکان یابی مونت کارلو
۱۳۹۶-۰۹-۰۱
147 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه روش پیش بینی سری های زمانی و نمونه گیری پویا در شبکه های حسگر بیسیم سیار با استفاده از الگوریتم مکان یابی مونت کارلو


تعداد صفحات ۸۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

مکان‌یابی گره‌های حس‌گر یکی از عملیات مهم شبکه­های حس‌گر بی‌سیم می­باشد. داده­های تولیدشده توسط گره‌های حس‌گر باید ارائه‌دهنده موقعیت جغرافیایی گره نیز باشند. بنابراین داشتن یک الگوریتم مکان­یابی مطمئن همواره ضروری است. بیشتر الگوریتم­های ارائه‌شده برای مکان­یابی شبکه­های حس‌گر حالتی را در نظر گرفته­اند که گره‌های حس‌گر به‌صورت ایستا می­باشند. در برخی از شبکه­های حس‌گر گره‌ها به‌صورت سیار می­باشند. لذا روش‌های مکان‌یابی ایستا برای این نوع شبکه­ها مناسب نیست. پس برای حمایت از تحرک گره‌ها در این شبکه­ها، یک الگوریتم مکان­یابی مورد نیاز خواهد بود که سازگار با تحرک گره‌ها باشد.

دو الگوریتم مکان­یابی مهم ارائه‌ شده در این زمینه الگوریتم مکان­یابی مونت‌کارلو و بهبود آن الگوریتم مکان­یابی مونت‌کارلو جعبه­ای هستند. اگرچه این الگوریتم­ها دقت مکان­یابی مناسبی دارند ولی نمونه‌برداری در آن‌ها به‌صورت ایستا بوده و مصرف انرژی بالایی دارند. همچنین این الگوریتم­ها در بعضی شرایط قادر به مکان‌یابی گره‌های حس‌گر مورد نظر نیستند. دلیل اصلی وقوع این شرایط عدم مشاهده گره‌ایا گره‌های راهنما در بعضی از بازه­های زمانی می­باشد. در این پایان­نامه روش جدیدی به کمک پیش­بینی و نمونه‌برداری پویا پیشنهاد شده است. این روش توانایی مکان­یابی گره‌ها را در این شرایط داشته و از لحاظ مصرف انرژی نیز به‌صورت کارا می­باشد. نتایج شبیه­سازی نشان می­دهد که در شبکه­های پراکنده، الگوریتم پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به روش‌های مشابه قبلی داشته و در مقایسه با الگوریتم MCB از نظر درصد گره‌های قابل مکان‌یابی به اندازه ۴۳% و از نظر دقت مکان‌یابی به اندازه ۲۲% بهبود یافته است.

کلمات کلیدی: شبکه­های حس‌گر بی­سیم سیار، مکان­یابی، الگوریتم مونت‌کارلو، نمونه­گیری پویا، سری­های زمانی

 

فهرست

چکیده. ۱

فصل اول :کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله : ۴

۱-۳-  اهمیت و ضرورت مسئله تحقیق : ۶

۱-۴- اهداف تحقیق : ۹

۱-۵-سوالات تحقیق : ۹

۱-۶- فرضیه‌های تحقیق: ۱۰

۱-۷- روش تحقیق.. ۱۱

۱-۸- تعاریف واژه‌ها ۱۱

۱-۹- ویژگیهای شبکههای حس‌گر بی‌سیم.. ۱۱

۱-۱۰- گره‌های راهنما در شبکههای حس‌گر. ۱۴

۱-۱۱- مسئله مکان‌یابی در شبکههای حس‌گر. ۱۴

۱-۱۲- انگیزه انجام کار. ۱۷

۱-۱۳- رویکرد کلی روش پیشنهادی.. ۲۰

۱-۱۴- ساختار پایاننامه. ۲۱

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۲۲

۲-۱- مقدمه. ۲۳

۲-۲- سیستم موقعیتیاب عمومی (GPS). 23

۲-۳- تکنولوژیهای به‌کار رفته در لایه فیزیکی شبکههای حس‌گر. ۲۴

۲-۳-۱- امواج مادون قرمز (IR). 25

۲-۳-۲- امواج ماورای صوت… ۲۵

۲-۳-۳- امواج رادیویی (RF). 25

۲-۴- روش‌های تعیین فاصله بین گره‌های حس‌گر. ۲۵

۲-۴-۱- استفاده از قدرت سیگنال دریافت شده (RSSI). 26

۲-۴-۲- استفاده از تفاوت در تاخیر زمانی رسیدن دو سیگنال متفاوت (TDoA). 26

۲-۴-۳- استفاده از زاویه ورود سیگنالها (AOA). 28

۲-۴-۴ استفاده از زمان رسیدن سیگنال (ToA). 29

۲-۵- دسته بندی الگوریتمهای مکان‌یابی.. ۳۰

۲-۵-۱- الگوریتمهای مبتنی بر گره‌های راهنما و الگوریتمهای مستقل از گره‌های راهنما ۳۰

۲-۵-۱-۱- الگوریتم مکان‌یابی APIT.. 31

۲-۵-۱-۲- الگوریتم مکان‌یابی DV-Hop. 38

۲-۵-۲- الگوریتمهای افزایشی و الگوریتمهای همزمان.. ۴۱

۲-۵-۳- الگوریتمهای متمرکز و الگوریتمهای توزیع‌شده. ۴۱

۲-۵-۴- الگوریتمهای مبتنی بر فاصله و الگوریتمهای مستقل از فاصله. ۴۲

۲-۶- روش‌های تخمین موقعیت با استفاده از اطلاعات فاصله بین گره‌ها ۴۳

۲-۶-۱- روش مثلثی.. ۴۳

۲-۶-۲- روش چندوجهیسازی.. ۴۴

چندوجهیسازی اتمی.. ۴۶

۲-۶-۲-۲ چندوجهیسازی همکار. ۴۶

۲-۶-۲-۳- چندوجهیسازی تکراری.. ۴۷

فصل سوم : روش پیشنهادی.. ۴۹

۳-۱- مقدمه. ۵۰

۳-۲- مکان‌یابی با استفاده از روش نمونهگیری پویا ۵۱

۳-۳- مکان‌یابی به روش پیشبینی خطی با استفاده از سریهای زمانی.. ۵۳

۳-۳-۱- اجزای تشکیل دهنده یک سری زمانی.. ۵۴

۳-۳-۲- برازش یک خط به دادهها با روش کمترین مربعات خطا ۵۵

۳-۳-۳- تخمین ضرایب مدل پیشبینی خطی.. ۵۶

۳-۳-۴- الگوریتم تخمین موقعیت با استفاده از نمونهگیری پویا و پیشبینی خطی.. ۵۷

۳-۴- ابزار شبیه‌سازی.. ۵۷

۳-۵- شبیه سازی با نرم افزار MATLAB.. 59

فصل چهارم : ارزیابی روش پیشنهادی.. ۶۷

۴-۱- مقدمه. ۶۸

۴-۲- محیط شبیهسازی.. ۶۸

۴-۳- تحلیل نتایج شبیهسازی.. ۶۹

۴-۳-۱- تعداد نمونههای استفاده شده برای مکان‌یابی.. ۶۹

۴-۳-۲- تعداد تلاشها برای تولید نمونههای قابل قبول.. ۷۰

۴-۳-۳- نسبت دقت مکان‌یابی به تعداد تلاشها در روش پیشنهادی.. ۷۱

۴-۳-۴- درصد گره‌های قابل مکان‌یابی.. ۷۱

۴-۳-۵- تأثیر افزایش چگالی گره‌های راهنما بر درصد گره‌های قابل مکان‌یابی.. ۷۲

۴-۳-۶- تأثیر افزایش سرعت گره‌ها بر درصد گره‌های قابل مکان‌یابی.. ۷۳

۴-۳-۷- خطای مکان‌یابی.. ۷۴

۴-۳-۸- تأثیر افزایش چگالی گره‌های راهنما بر خطای مکان‌یابی.. ۷۵

۴-۳-۹- تأثیر افزایش سرعت گره‌ها بر خطای مکان‌یابی.. ۷۶

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و کارهای آینده. ۷۷

مراجع. ۸۰

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *