گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه جلوه های علوی در اشعار محمد حسین شهریار و امیری فیروزکوهی


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه جلوه های علوی در اشعار محمد حسین شهریار و امیری فیروزکوهی
2017-09-27
327 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه جلوه های علوی در اشعار محمد حسین شهریار و امیری فیروزکوهی


تعداد صفحات ۱۰۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”374″]

چکیده

 

به هوایی که مگر صید کند شهبازم
«حافظ»
مرغ سان از قفس خاک هوایی گشتم
 

علی (ع) مولای متّقیان است و مشعل دار هدایت انسان، تجسّم عینی قرآن است و حقیقت و باطن فرقان. تمسّک به ولایت حضرتش، ثقل اکبر پیغمبر تا به حوض کوثر است.

پژوهش حاضر با نوعی نگرش مقایسه ای به جلوه های علوی در کلّیات دیوان شهریار و امیری فیروزکوهی پرداخته است.

ما در بررسی تطبیقی این دو دیوان، به صفات بی شماری از علی (ع) برخوردیم از آن جمله: روحیّه­ی سلحشوری، جنگاوری، تسلیم در برابر حق، یتیم نوازی، محبّت، زهد، مواسات و ساده زیستی، سخاوت، وفای به عهد، علی الخصوص عدالت و عبودیّت محض و اخلاص در عمل را مشاهده کردیم.

علی (ع) را در هیچ دنیایی از عالم بشریّت غایب ندیدیم. جنبه های گوناگون شخصیت امام عادل، آن قدر زیبا و دوست داشتنی است که انسان در هر صفتی از صفاتش که می نگرد آن را ممتاز و بی بدیل، تامّ و کامل می بیند. مردی که صبغه­ی الهی داشت و جز برای حق نفس نمی زد.

نتایجی که پس از تجزیه و تحلیل از این دو اثر به­دست آمده، ضمن نمایاندن تفاوت ها و شباهت های مضامین مورد بحث و نظر، یکی از آن برجسته ترین و بارزترین مختصّات علی (ع)، صفت عدالت پروری و مساوات مداری او را نشان می دهد.

کلید واژه: جلوه های علوی، عدالت، مساوات

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدّمه. ۳

فصل اول: کلیات تحقیق

۱ـ۱  بیان مسئله. ۴

۱ـ۲ـ ضرورت تحقیق.. ۵

۱ـ۳ـ پرسش تحقیق.. ۵

۱ـ۴ـ فرضیه ی تحقیق.. ۵

۱ـ۵ـ هدف تحقیق.. ۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲ـ۱  ادبیات و جلوه های علوی.. ۷

۲ـ۱ـ۱  حسن خلق و جوانمردی.. ۷

۲ـ۱ـ۲  اسوه ی مقاومت و جهاد. ۸

۲ـ۱ـ۳  نمونه ی برجسته ی عدالت و زهد. ۸

۲ـ۱ـ۴  عفو و گذشت… ۹

۲ـ۱ـ۵  شهید صراط حق.. ۹

۲ـ۱ـ۶  کیمیای در معنویت… ۱۰

۲ـ۱ـ۷  خاکسار و متواضع/ بیزار از تملّق.. ۱۰

۲ـ۱ـ۸  قلب مطمئن و آرام/ انسان قرآن. ۱۱

۲ـ۱ـ۹  رمز جاذبه ی علی (ع)در دلها ۱۲

۲ـ۱ـ۱۰  گذری بر شرح حال امیری فیروزکوهی.. ۱۳

۲ـ۱ـ۱۱  نگاهی مختصر به جلوه های خاندان عصمت در اشعار امیری فیروزکوهی (سیّدالشعرا) ۱۴

۲ـ۱ـ۱۲  گذری بر شرح حال شهریار. ۱۵

۲ـ۱ـ۱۳  نگاهی مختصر به جلوه های خاندان عصمت در اشعار شهریار. ۱۶

۲ـ۲  پیشینه ی تحقیق.. ۱۸

فصل سوم: روش تحقیق

۳ـ۱  نوع روش تحقیق.. ۲۰

۳ـ۲  محدوده ی تحقیق حاضر. ۲۰

۳ـ۳  ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق حاضر. ۲۰

۳ـ۴  روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. ۲۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل «داده ها»

بخش اول: جلوه های علوی در آثار امیری فیروزکوهی.. ۲۳

۴ـ۱ـ۱  جاذبه ی علی (ع) ۲۳

۴ـ۱ـ۱ـ۱  فضیلت های اخلاقی.. ۲۳

۴ـ۱ـ۱ـ۲ پیوند الهی.. ۲۳

۴ـ۱ـ۲  آیینه ی تمام نمای حق.. ۲۴

۴ـ۱ـ۲ـ۱  دست خدا ۲۶

۴ـ۱ـ۲ـ۲  نور حقّ.. ۲۷

۴ـ۱ـ۲ـ۳  آیت اخلاص…. ۲۸

۴ـ۱ـ۲ـ۴  برهان دین حق.. ۳۰

۴ـ۱ـ۳  صفات علی (ع) ۳۱

۴ـ۱ـ۳ـ۱  کشته ی فضیلت… ۳۲

۴ـ۱ـ۳ـ۱ـ۱  رستگار دو جهان. ۳۳

۴ـ۱ـ۳ـ۱ـ۲  جوینده ی کمال. ۳۳

۴ـ۱ـ۳ـ۱ـ۳  زبده ی در یقین و ایمان. ۳۴

۴ـ۱ـ۳ـ۲  مظهر العجائب… ۳۵

۴ـ۱ـ۳ـ۲ـ۱  جامع الأضداد. ۳۵

۴ـ۱ـ۳ـ۲ـ۲  مرآت غیب نما ۳۶

۴ـ۱ـ۳ـ۲ـ۳  فراتر از توصیف و ادراک بشر. ۳۷

۴ـ۱ـ۳ـ۲ـ۴  جلوه ی کمال دستگاه آفرینش… ۳۸

۴ـ۱ـ۳ـ۳  صفت زُهد. ۳۹

۴ـ۱ـ۳ـ۳ـ۱  زُهد زُهد. ۴۰

۴ـ۱ـ۳ـ۳ـ۲  پیامد زهد ریایی و حبّ دنیا ۴۱

۴ـ۱ـ۳ـ۳ـ۳  سبکباری زاهد حقیقی.. ۴۲

۴ـ۱ـ۳ـ۳ـ۴  بنای کهن سست بنیاد. ۴۳

۴ـ۱ـ۳ـ۳ـ۵  پرهیز از امیال و آرزوهای دراز. ۴۴

۴ـ۱ـ۳ـ۳ـ۶  زاد و توشه سفر داشتن.. ۴۴

۴ـ۱ـ۳ـ۴  توکلّ محض و محکم به خدا ۴۶

۴ـ۱ـ۳ـ۴ـ۱  انقطاع از ماسوی الله.. ۴۷

۴ـ۱ـ۳ـ۴ـ۲  اجتناب از حرص زدن و ناسپاسی کردن. ۴۸

۴ـ۱ـ۳ـ۴ـ۳  راه مقابله با حرص…. ۴۹

۴ـ۱ـ۳ـ۴ـ۴  اقسام حرص…. ۴۹

۴ـ۱ـ۳ـ۵  صفت قناعت و خرسندی.. ۵۰

۴ـ۱ـ۳ـ۵ـ۱  ثمرات خرسندی و قناعت پیشگی.. ۵۱

۴ـ۱ـ۳ـ۵ـ۲  مضرّات تجنّب از خرسندی.. ۵۳

۴ـ۱ـ۳ـ۶  تقوای علی (ع) / جهاد با نفس… ۵۵

۴ـ۱ـ۳ـ۶ـ۱ـ غافل نبودن از نفس آرمیده ۵۶

۴ـ۱ـ۳ـ۶ـ۲  به یاد خدا بودن. ۵۷

۴ـ۱ـ۳ـ۶ـ۳  میراندن ذوق گناه با شهد بندگی.. ۵۸

۴ـ۱ـ۳ـ۶ـ۴  رفع لغزشها با یاد مرگ و قیامت… ۵۹

۴ـ۱ـ۳ـ۷  شجاعت علی (ع) ۶۱

۴ـ۱ـ۳ـ۷ـ۱  شیر خدا ۶۲

۴ـ۱ـ۳ـ۷ـ۲  حیدر کرّار. ۶۲

۴ـ۱ـ۳ـ۷ـ۳  نمونه هایی از سلحشوری علی (ع) ۶۳

۴ـ۱ـ۳ـ۷ـ ۴ـ شجاعت از منظر علی (ع) ۶۵

۴ـ۱ـ۳ـ۸  شاهین ترازوی عدالت… ۶۵

۴ـ۱ـ۳ـ۸ـ۱  کوتاهی عمر ظلم. ۶۸

بخش دوم: جلوه های علوی در آثار شهریار. ۷۰

۴ـ۲ـ۱  مظهر حق.. ۷۰

۴ـ۲ـ۱ـ۱  وجه اتمّ و اعمّ انسان کامل.. ۷۰

۴ـ۲ـ۱ـ۲  باب الله اعظم. ۷۰

۴ـ۲ـ۱ـ۳  صراط هدایت و کلید نجات… ۷۱

۴ـ۲ـ۲  عیار ایمان. ۷۱

۴ـ۲ـ۲ـ۱  محک ایمان و کفر. ۷۱

۴ـ۲ـ۲ـ۲ـ برادر و وصیّ پیامبر(ص) ۷۲

۴ـ۲ـ۲ـ۳  شعشعه ی ایمان. ۷۲

۴ـ۲ـ۲ـ۴  در هم کوبنده ی آلهه و اصنام. ۷۲

۴ـ۲ـ۲ـ۵  منصوب خداوند در غدیر. ۷۳

۴ـ۲ـ۳  بی همتا در سجایا ۷۴

۴ـ۲ـ۳ـ۱  نسخه ی فرد. ۷۴

۴ـ۲ـ۳ـ۲  منکر علی/ منکر خدا ۷۵

۴ـ۲ـ۴  مخلوق شگفت… ۷۶

۴ـ۲ـ۴ـ۱  شاهکار خلقت… ۷۶

۴ـ۲ـ۴ـ۲  اسوه ی رفعت و جلال. ۷۷

۴ـ۲ـ۵  سخاوتمندی.. ۷۸

۴ـ۲ـ۵ـ۱  کرم و جوانمردی.. ۷۸

۴ـ۲ـ۵ـ۲  رفق و مدارا با دشمن.. ۷۸

۴ـ۲ـ۵ـ۳  مأیوس نکردن سائل.. ۷۹

۴ـ۲ـ۶ حفظ ارزشهای اخلاقی در کلام مولا علی (ع) ۸۰

۴ـ۲ـ۶ـ۱  صیانت از کرامت نفس… ۸۰

۴ـ۲ـ۶ـ۲  طمع نبستن به خلق.. ۸۰

۴ـ۲ـ۶ـ۳  خدا را به نزدیک دیدن. ۸۱

۴ـ۲ـ۶ـ۴  صبر در نائبه. ۸۱

۴ـ۲ـ۶ـ۵  عبرت گرفتن از روزگار. ۸۲

۴ـ۲ـ۶ـ۶  دم فروبستن از گفتار باطل و لب گشودن به حق.. ۸۲

۴ـ۲ـ۶ـ۷  وفای به عهد. ۸۳

۴ـ۲ـ۶ـ۸  راضی به رضای خدا ۸۳

۴ـ ۲ـ۶ـ۹  فخر نکردن به اصل و نسب… ۸۳

۴ـ ۲ـ۶ـ۱۰  شناختن گوهر وجود خویش… ۸۴

۴ـ۲ـ۶ـ۱۱  پرهیزیدن از غفلت… ۸۴

۴ـ۲ـ۶ـ۱۲  دوری از تکبّر و نخوت… ۸۵

۴ـ۲ـ۷  گنج قناعت… ۸۵

۴ـ۲ـ۷ـ۱  نفیس ترین ثروت ها ۸۵

۴ـ۲ـ۷ـ۲  غم روزی نخوردن. ۸۶

۴ـ۲ـ۸  نهراسیدن از مشکلات… ۸۷

۴ـ۲ـ۸ـ۱  گره نکردن جبین.. ۸۷

۴ـ۲ـ۸ـ۲  کنار آمدن با فقر. ۸۸

۴ـ۲ـ۹  زُهد و وارستگی.. ۸۸

۴ـ۲ـ۹ـ۱  بی اعتنایی به زخارف دنیا ۸۸

۴ـ۲ـ۹ـ۲  همپای زمان بودن. ۹۰

۴ـ۲ـ۹ـ۳  کشتن آتش حرص و ولع. ۹۰

۴ـ۲ـ۱۰  شجاعت و دلیری.. ۹۲

۴ـ۲ـ۱۰ـ۱  نستوه و محکم. ۹۲

۴ـ۲ـ۱۰ـ۲  توفان کفرشکن.. ۹۵

۴ـ۲ـ۱۱  آستان معدلت… ۹۶

۴ـ۲ـ۱۱ـ۱  ترازوی مستقیم عدالت… ۹۶

۴ـ۲ـ۱۱ـ۲  مرتبت عدل و داد علی (ع) ۹۷

۴ـ۲ـ۱۲  پرهیز از تفرقه و جدایی.. ۹۹

۴ـ۲ـ۱۲ـ۱  حفظ وحدت کلمه. ۹۹

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵ـ۱  نتیجه. ۱۰۳

۵ـ۲  پیشنهادها و نظرات… ۱۰۵

منابع و مآخذ. ۱۰۷

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *