گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تهیه نانوذرات پلی آنیلین SBA-15 و دی فنیل کاربازون/SBA-15 جهت حذف رنگزای راکتیو نارنجی ۱۶ و اندازه گیری یون کادمیم در نمونه های حقیقی


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تهیه نانوذرات پلی آنیلین SBA-15 و دی فنیل کاربازون/SBA-15 جهت حذف رنگزای راکتیو نارنجی ۱۶ و اندازه گیری یون کادمیم در نمونه های حقیقی
2017-11-11
358 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تهیه نانوذرات پلی آنیلین SBA-15 و دی فنیل کاربازون/SBA-15 جهت حذف رنگزای راکتیو نارنجی ۱۶ و اندازه گیری یون کادمیم در نمونه های حقیقی


تعداد صفحات ۱۱۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”642″]

چکیده

در این تحقیق نانوذرات SBA-15 به­عنوان جاذب برای جذب رنگزای راکتیو نارنجی ۱۶ از آب مورد استفاده قرار گرفتند. اندازه نانوذرات  SBA-15توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری مشخص شد.ساختار شیمیایی محصول با اسپکتروسکوپی تبدیل فوریه- مادون قرمز مورد بررسی قرار گرفت. پارامتر­ها­ی موثر بر حذف رنگزای راکتیو نارنجی ۱۶ بررسی و بهینه شدند. برای تعیین نوع ایزوترم جذب ایزوترم­های جذب تمکین، لانگمیور و فرندلیش مورد استفاده  قرار گرفتند. نتایج نشان می­دهد که ایزوترم  لانگمیور با نتایج آزمایشات بهتر تناسب دارد. تجزیه و تحلیل سینتیک با استفاده از مدل­های شبه مرتبه اول و دوم انجام شد و نتایج رگراسیون نشان داد که سینتیک جذب با مدل شبه مرتبه دوم دقیق­تر بیان شده است. پارامترهای ترمودینامیکی مانند تغییرات انرژی آزاد گیبس (ΔG°)، آنتالپی (ΔH°) و آنتروپی (ΔS°) محاسبه شد. مقادیر منفی (ΔG°) و مقدار مثبت (ΔH°) نشان می­دهد جذب رنگزای راکتیو نارنجی ۱۶ توسط نانوذرات SBA-15 یک فرایند خود به خودی و گرماگیر می­باشد. انحراف استاندارد نسبی روش در سطح غلظتی  mg/L20 (تکرار ۶ مرتبه) ۲۶۹/۰ % به‌دست آمد.

در کار دوم سطح نانوذرات SBA-15 توسط سدیم دو دسیل سولفات و دی­فنیل کاربازون اصلاح شده است. نانوذرات اصلاح شده به­عنوان جاذب برای استخراج کادمیم از نمونه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند. پارامترهای موثر در استخراج و پیش­تغلیظ یون­ها­ی کادمیم بررسی و بهینه شدند. حد تشخیص روش برابر با  µg/L005/7 به‌دست آمد. انحراف استاندارد نسبی روش در سطح غلظتی  µg/L500 (تکرار ۶ مرتبه) ۵۰۴/۰ % به‌دست آمد. منحنی کالیبراسیون کادمیم در گستره ۱۰ تا  µg/L500 خطی بود. روش پیشنهادی برای تعیین یون­ها­ی کادمیم در سطح نا­چیز در نمونه­ها­ی حقیقی نظیر: چای سیاه، برنج، تنباکو، هویج، کاهو، ادویه، آب شیر، آب رود­خانه، آب دریا و پساب با نتایج رضایت­بخش به­کار گرفته شد.

 

واژه­های کلیدی: نانوذرات، SBA-15، رنگزای راکتیو، ایزوترم جذب، پلی­آنیلین، کادمیم

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مواد رنگزا …………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۱-۱- مواد رنگزای راکتیو. ۴

۱-۱-۲- روش های حذف مواد رنگزا از پساب ……………………………………………………………………. ۵

۱-۱-۲-۱- روش تصفیه بیولوژیکی.. ۶

۱-۱-۲-۲- روش­ اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس… ۶

۱-۱-۲-۳- روش الکتروشیمیایی.. ۶

۱-۱-۲-۴- جاذب کربن فعال…………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۱-۲-۵- روش تصفیه الکتروکواگولاسیون…………………………………………………………………………. ۷

۱-۱-۲-۶- روش­ اکسیداسیون چند جزیی……………………………………………………………………………. ۷

۱-۱-۳- ایزوترم‌های جذب………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۱-۳-۱- ایزوترم‌ جذب لانگمیور……………………………………………………………………………………. ۸

۱-۱-۳-۲- ایزوترم جذب فرندلیش………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۱-۴- سینتیک جذب………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۲- کادمیم……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۲-۱- تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۲-۲- کاربرد­ها­ی فلز کادمیم………………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۲-۳- اثرات کادمیم بر سلامتی……………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۲-۴- اثرات زیست محیطی کادمیم……………………………………………………………………………….. ۱۴

۱-۲-۵- برخی از روش­های اندازه­گیری کادمیم……………………………………………………………………. ۱۵

۱-۲-۵-۱- فلوئورسانس و فسفرسانس……………………………………………………………………………… ۱۵

۱-۲-۵-۲- طیف‌سنجی نوری………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۱-۲-۵-۳- طیف‌سنجی جذب اتمی (AAS)………………………………………………………………………. 17

۱-۲-۵-۴- مقایسه­پذیری روش­ها…………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۲-۶- برخی از روش­های پیش­تغلیظ و استخراج کادمیم……………………………………………………… ۱۹

۱-۲-۶-۱- روش استخراج نقطه ابری (CPE)…………………………………………………………………….. 19

۱-۲-۶-۲- روش میکرو­استخراج مایع- مایع پخشی (DLLME)…………………………………………….. 19

۱-۲-۶-۳- روش استخراج فاز جامد (SPE)………………………………………………………………………. 20

۱-۳- بیان مساله تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۱-۴- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۱-۵- فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۱-۶- تعریف اصطلاحات و متغیر­ها………………………………………………………………………………….. ۲۲

۱-۶-۱- سورفکتانت…………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۱-۶-۲- استخراج فاز جامد…………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۱-۶-۳- جذب سطحی………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- تاریخچه فناوری نانو…………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۲- نانوذرات……………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۲-۱- کاربردهای نانوذرات………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۲-۲- چرا نانو کامپوزیت اصلاح می شود؟ …………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۲-۲-۱- ضرورت انجام کار ……………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۲-۳- مختصری در مورد SBA15 …………………………………………………………………………………. 29

۲-۲-۲-۴- پوشش‌های آلی…………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۲-۲-۴-۱- سورفکتانت……………………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۲-۲-۴-۲- پلیمرها ۳۵

۲-۲-۲-۴-۳- پوشش­های معدنی …………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۲-۲-۴-۳-۱- اکسیدهای فلزی ……………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۲-۲-۴-۳-۲- فلزات گران‌بها ……………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۲-۲-۴-۳-۳- سیلیکا…………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۲-۲-۴-۳-۴- کربن …………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۲-۲-۵- استراتژی‌های عامل‌دارکردن سطح …………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۲-۲-۵-۱- جنبه­های استخراج و حذف………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۲-۲-۶- برخی از تکنیک‌های شناسایی رایج …………………………………………………………………… ۳۸

۲-۲-۲-۶-۱- اندازه و مورفولوژی……………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۲-۲-۶-۲- تبدیل فوریه- مادون قرمز  FT-IR  …………………………………………………………………. ۳۸

۲-۳- استخراج با فاز جامد ……………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۳-۱- تعریف استخراج با فاز جامد……………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۳-۲- انتخاب روش استخراج فاز جامد………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۳-۳- اصول و روش­ها در استخراج با فاز جامد……………………………………………………………….. ۴۰

۲-۳-۴- مراحل چهارگانه استخراج با فاز جامد……………………………………………………………………. ۴۰

۲-۳-۵- هدف از استخراج با فاز جامد………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۳-۶- کاربردهای استخراج با فاز جامد…………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۳-۷- عوامل موثر بر استخراج با فاز جامد………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۳-۸- جذب سطحی.. ۴۱

۲-۳-۸-۱- تئوری جذب سطحی.. ۴۱

۲-۳-۸-۲- عوامل موثر بر جذب سطحی……………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۳-۹- انواع جاذب­ها (فازهای جامد)……………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۳-۹-۱- نانوجاذب­ها…………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۳-۱۰- ویژگی­های یک جاذب مطلوب………………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۳-۱۱- افق آینده استخراج با فاز جامد…………………………………………………………………………… ۴۷

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مواد مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۳-۲- تهیه محلول­ها………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۳-۲-۱- تهیه اسیدهای مربوطه…………………………………………………………………………………………. ۵۳

۳-۲-۲- تهیه بازها……………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۲-۳- محلول استاندارد رنگزای راکتیو نارنجی ۱۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۴

۳-۲-۴- بافر اسید استیک با  ۵= pH  و غلظت ۵/۰ مولار………………………………………………………. ۵۴

۳-۲-۵- بافر اسید استیک با  ۷= pH  و غلظت ۱ مولار………………………………………………………….. ۵۴

۳-۲-۶- تهیه محلول ۰۱/۰ مولار لیگاند……………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۲-۷- تهیه محلول نمک­ها ۵۵

۳-۳- ابزارها و دستگاه­ها………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۴- روش کار…………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۴-۱- حذف رنگزای راکتیو نارنجی ۱۶ به­کمک نانوذرات  پلی­آنیلین/SBA-15. 56

۳-۴-۱-۱- تهیه نانوجاذب SBA-15. 56

۳-۴-۱-۲- تهیه نانوذرات  پلی­آنیلین/SBA-15. 57

۳-۴-۱-۳- تهیه پلی­آنیلین………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۴-۱-۴- اسپکتروسکوپ تبدیل فوریه- مادون قرمز (FT-IR)………………………………………………. 57

۳-۴-۱-۵- میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)………………………………………………………………. 58

۳-۴-۱-۶- مرحله جذب سطحی……………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۴-۱-۷- بهینه­سازی پارامترهای مؤثر بر حذف رنگزای راکتیو نارنجی ۱۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۹

۳-۴-۱-۷-۱- بررسی اثر pH………………………………………………………………………………………….. 59

۳-۴-۱-۷-۲- بررسی مقدار جاذب…………………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۴-۱-۷-۳- بررسی اثر زمان تماس و مطالعه سینتیک جذب…………………………………………………. ۶۰

۳-۴-۱-۷-۴- بررسی اثر غلظت و دما در جذب رنگزای راکتیو نارنجی ۱۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۰

۳-۴-۱-۸- محدوده خطی کالیبراسیون……………………………………………………………………………….. ۶۰

۳-۴-۲- استخراج مقادیر بسیار کم یون­های کادمیم به­کمک نانوجاذب مغناطیسی SBA-15 اصلاح­شده. ۶۱

۳-۴-۲-۱- تهیه نانوجاذب اصلاح شده……………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۴-۲-۲- استخراج……………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۴-۲-۳- آماده­سازی نمونه­های طبیعی…………………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۴-۲-۴- بهینه­سازی پارامترهای موثر بر استخراج کادمیم……………………………………………………… ۶۲

۳-۴-۲-۴-۱- بررسی اثر pH …………………………………………………………………………………………. 62

۳-۴-۲-۴-۱-۱- مرحله جذب لیگاند بر روی نانو­جاذب………………………………………………………… ۶۲

۳-۴-۲-۴-۱-۲- مرحله جذب فلز بر روی نانو­جاذب اصلاح­شده…………………………………………….. ۶۳

۳-۴-۲-۴-۲- بررسی مقدار نانو­جاذب اصلاح شده………………………………………………………………. ۶۳

۳-۴-۲-۴-۳- بررسی اثر حجم و غلظت لیگاند…………………………………………………………………… ۶۳

۳-۴-۲-۴-۴- بررسی اثر زمان استخراج…………………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۴-۲-۴-۵- بررسی نوع و غلظت اسید بازیابی­کننده……………………………………………………………. ۶۴

۳-۴-۲-۴-۶- بررسی یون­های مزاحم………………………………………………………………………………… ۶۴

۳-۴-۲-۵- ارقام شایستگی…………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۳-۴-۲-۵-۱- بررسی دقت روش…………………………………………………………………………………….. ۶۴

۳-۴-۲-۵-۲- محدوده کالیبراسیون خطی……………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۴-۲-۵-۳- حد تشخیص روش……………………………………………………………………………………. ۶۵

۳-۴-۲-۶- کاربرد روش جهت اندازه­گیری کادمیم در نمونه­های حقیقی…………………………………….. ۶۵

۳-۴-۲-۶-۱- روش آزمایش نمونه­های گیاهی…………………………………………………………………….. ۶۵

۳-۴-۲-۶-۲- روش آزمایش نمونه­های آب و پساب…………………………………………………………….. ۶۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱- حذف رنگزای راکتیو نارنجی ۱۶ به­کمک نانوذرات  پلی­آنیلین/SBA-15. 68

۴-۱-۱- نتایج حاصل از بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف رنگزا ۶۸

۴-۱-۱-۱- بررسی اثر pH.. 68

۴-۱-۱-۲- بررسی مقدار نانوجاذب… ۶۸

۴-۱-۱-۳- بررسی اثر زمان تماس و مطالعه سینتیک جذب… ۶۹

۴-۱-۱-۴- بررسی اثر غلظت و دما در جذب رنگزای راکتیو نارنجی ۱۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۰

۴-۱-۲- ارقام شایستگی.. ۷۲

۴-۱-۲-۱- منحنی کالیبراسیون وتعیین محدوده خطی.. ۷۲

۴-۱-۲-۲- بررسی دقت روش (RSD) 72

۴-۲- تهیه نانوذرات دی­فنیل­کاربازون/SBA-15 جهت اندازه­گیری مقادیر بسیار کم یون­های کادمیم. ۷۳

۴-۲-۱- نتایج حاصل از بهینه­سازی پارامترهای موثر بر استخراج کادمیم. ۷۳

۴-۲-۱-۱- بررسی اثر pH.. 73

۴-۲-۱-۱-۱- بررسی اثر pH بر جذب لیگاند بر روی سطح نانو­جاذب… ۷۳

۴-۲-۱-۱-۲- بررسی اثر pH بر جذب کادمیم بر روی نانو­جاذب اصلاح­شده ۷۴

۴-۲-۱-۲- بررسی اثر مقدار گرم نانو­جاذب اصلاح شده بر استخراج کادمیم. ۷۴

۴-۲-۱-۳- بررسی اثر حجم و غلظت لیگاند بر استخراج کادمیم. ۷۵

۴-۲-۱-۴- بررسی اثر زمان استخراج.. ۷۶

۴-۲-۱-۵- بررسی نوع و غلظت اسید بازیابی­کننده بر استخراج کادمیم. ۷۶

۴-۲-۱-۶- بررسی اثر یون­های مزاحم بر استخراج کادمیم. ۷۷

۴-۲-۲-  بررسی ارقام شایستگی روش… ۷۹

۴-۲-۲-۱-  بررسی دقت روش… ۷۹

۴-۲-۲-۲- تعیین محدوده کالیبراسیون خطی……………………………………………………………………….. ۷۹

۴-۲-۲-۳- حد تشخیص روش……………………………………………………………………………………….. ۸۰

۴-۲-۳- اندازه­گیری کادمیم در نمونه­های حقیقی………………………………………………………………….. ۸۱

فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها

۵-۱- حذف رنگزای راکتیو نارنجی ۱۶ به­کمک نانوذرات  پلی­آنیلین/SBA-15 84

۵-۱-۱-۱- میکروسکوپ الکترونی عبوری.. ۸۴

۵-۱-۱-۲- تعیین سطح موثر جذب (BET) 84

۵-۱-۱-۳- اسپکتروسکوپ تبدیل فوریه- مادون قرمز (FT-IR) 85

۵-۱-۲- بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف رنگزای راکتیو نارنجی ۱۶٫ ۸۶

۵-۱-۲-۱- تعیین pH بهینه. ۸۶

۵-۱-۲-۲- تاثیر میزان ­جاذب بر حذف رنگزای راکتیو نارنجی ۱۶٫ ۸۷

۵-۱-۲-۳- تاثیر زمان بر حذف رنگزای راکتیو نارنجی ۱۶٫ ۸۸

۵-۱-۳- بررسی تاثیر غلظت و دما در فرایند جذب………………………………………………………………. ۸۹

۵-۱-۳-۱- ایزوترم‌های جذب…………………………………………………………………………………………. ۸۹

۵-۱-۳-۱-۱- ایزوترم‌ جذب لانگمیور………………………………………………………………………………. ۹۰

۵-۱-۳-۱-۲- ایزوترم جذب فرندلیش………………………………………………………………………………. ۹۳

۵-۱-۳-۱-۳- ایزوترم جذب تمکین…………………………………………………………………………………. ۹۴

۵-۱-۴- سینتیک جذب………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

۵-۱-۵- تجزیه و تحلیل ترمودینامیک……………………………………………………………………………….. ۹۸

۵-۱-۶- ارقام شایستگی روش………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۵-۱-۶-۱- تعیین دقت روش………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۵-۱-۶-۲- تعیین محدوده کالیبراسیون خطی……………………………………………………………………… ۱۰۰

۵-۲- تهیه نانوذرات  دی­فنیل­کاربازون/SBA-15 جهت اندازه­گیری مقادیر بسیار کم یون­های کادمیم… ۱۰۱

۵-۲-۱- بهینه­سازی پارامترهای موثر بر استخراج کادمیم……………………………………………………….. ۱۰۱

۵-۲-۱-۱- تعیین pH بهینه…………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۵-۲-۱-۱-۱- تعیین pH بهینه برای جذب لیگاند دی­فنیل­کاربازون بر روی نانو­جاذب SBA-15……… 101

۵-۲-۱-۱-۲- تعیین pH بهینه برای جذب فلز کادمیم بر روی سطح نانو­جاذب اصلاح شده………….. ۱۰۱

۵-۲-۱-۲- تعیین مقدار گرم بهینه نانو­جاذب اصلاح شده در استخراج فلز کادمیم……………………….. ۱۰۲

۵-۲-۱-۳- تعیین حجم و غلظت بهینه لیگاند در استخراج فلز کادمیم……………………………………… ۱۰۳

۵-۲-۱-۴- تعیین زمان بهینه استخراج کادمیم…………………………………………………………………….. ۱۰۴

۵-۲-۱-۵- انتخاب نوع و غلظت بهینه اسید بازیابی­کننده در استخراج کادمیم…………………………….. ۱۰۵

۵-۲-۱-۶- نتیجه بررسی اثر یون­های مزاحم بر استخراج کادمیم……………………………………………… ۱۰۶

۵-۲-۲- ارقام شایستگی روش………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

۵-۲-۲-۱- تعیین دقت روش………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

۵-۲-۲-۲- تعیین محدوده کالیبراسیون خطی……………………………………………………………………… ۱۰۷

۵-۲-۲-۳- حد تشخیص روش……………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۵-۲-۲-۴- ضریب همبستگی نمودار کالیبراسیون………………………………………………………………… ۱۰۸

۵-۲-۲-۵- فاکتور تغلیظ………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۵-۲-۳- اندازه­گیری کادمیم در نمونه­های حقیقی………………………………………………………………… ۱۰۹

۵-۲-۴- روش محاسبه مقدار کادمیم موجود در نمونه­های حقیقی……………………………………………. ۱۱۱

۵-۲-۵- بحث و نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

۵-۲-۶- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

منابع و مآخذ. ۱۱۵ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *