گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تهیه نانوذرات مغناطیسی پلی آنیلین Fe3O4/ و دی تیواکسامید/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۲۰و اندازه گیری یون کبالت در نمونه های حقیقی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تهیه نانوذرات مغناطیسی پلی آنیلین Fe3O4/ و دی تیواکسامید/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۲۰و اندازه گیری یون کبالت در نمونه های حقیقی
۱۳۹۶-۰۸-۲۵
287 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تهیه نانوذرات مغناطیسی پلی آنیلین Fe3O4/ و دی تیواکسامید/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۲۰و اندازه گیری یون کبالت در نمونه های حقیقی


تعداد صفحات ۸۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

مطالعات اولیه بر روی نانو ذرات مغناطیسی با سدیم دودسیل سولفات- دی تیوکسامید با کارایی بالا، به­عنوان یک جاذب جدید در استخراج فاز جامد، گزارش شده است. ذرات مغناطیسی اصلاح شده برای پیش­تغلیظ و جداسازی کبالت در نمونه­های غذایی و آب­های محیطی به­کار برده شد. یک سیستم ورودی میکرو برای تزریق میکرو­حجم­هایی از محلول نمونه به دستگاه طیف­سنجی جذب اتمی شعله ای استفاده شد. پارامترهای مختلف موثر بر  جداسازی و پیش­تغلیظ مقادیر ناچیز فلز از جمله pH، مقدار جاذب و غلظت عامل کمپلکس­دهنده مورد بررسی قرار گرفت. حد تشخیص روش برای کبالت  µgL۱۱/۱۵ و انحراف استاندارد نسبی ۶/۱% (برای ۷ بار تکرار) بوده است. منحنی کالیبراسیون کبالت، در گستره ۵۰ تا ۳۰۰۰ میکروگرم بر لیتر خطی بود. روش پیشنهادی برای اندازه­گیری یون­ کبالت در حد مقادیر ناچیز در نمونه­های استاندارد شاهد و نمونه­های طبیعی از جمله پرتقال، فلفل دلمه­ای، عسل، سیب زمینی، سیب، کیوی، خیار، آب شهر، آب رودخانه و آب دریا با نتایج رضایت­بخش، به­کار برده شد.

صنایع نساجی یکی از منابع آلودگی آب است. در حال حاضر فاضلاب حاوی رنگ ها یک مشکل جدی زیست محیطی به خاطر سمیت بالا و انباشت آن در محیط می باشد. رنگ های راکتیو کلاس از رنگ های اصلی در صنعت نساجی می باشد. در این مطالعه، از نانوذرات مغناطیسی به عنوان جاذب برای جذب (رنگ زدایی) رنگزای راکتیو قرمز ۱۲۰از آب مورد استفاده قرار گرفت. اندازه نانوذرات مغناطیسی توسط میکروسکوپ الکترونی انتقالی TEM و SEM اندازه گیری شد. از اسپکتروفوتومتر جذبی برای تعیین مقدار بی رنگ کردن رنگ ها استفاده شده است. برای تعیین نوع ایزوترم جذب از ایزوترم های جذب  لانگمیور و فرندلیش مورد استفاده  قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که ایزوترم جذب لانگمیور با نتایج آزمایشات بهتر تناسب دارد. تجزیه و تحلیل کنتیک با استفاده از مدل های شبه مرتبه اول و دوم انجام شد و نتایج رگرسیون نشان داد که روند سنتیک جذب با مدل شبه مرتبه دوم دقیق تر بیان شده است.

 

کلمات کلیدی: نانوذرات مغناطیسی Fe3O4، استخراج با فاز جامد، کبالت، رنگزای راکتیو ۱۲۰

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

چکیده                                                                                                            ۱

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                              

۱-۱-تهیه نانوذرات مغناطیسی دی تیوکسامید/ Fe3O4جهت اندازه گیری یون کبالت در نمونه های حقیقی    ۳

۱-۱-۱-معرفی عنصر کبالت                                                                                   ۳

۱-۱-۱-۱-مقدمه                                                                                                ۳

۱-۱-۱-۲- تاریخچه                                                                                            ۴

۱-۱-۱-۳- ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی                                                                   ۵

۱-۱-۴-۱- کاربردها                                                                                            ۵

۱-۱-۱-۵- نقش بیولوژیک                                                                                    ۶

۱-۱-۱-۶- کبالت در محیط                                                                                   ۷

۱-۱-۱-۷- تاثیرات کبالت بر انسان                                                                           ۷

۱-۱-۲- روش­های اندازه­گیری کبالت                                                                        ۸

۱-۱-۲-۱- طیف‌سنجی نوری                                                                                 ۸

۱-۱-۲-۲- طیف‌سنجی فلورسا­نس اشعه ایکس                                                                                  ۸

۱-۱-۲-۳- طیف‌سنجی جذب اتمی                                                                          ۹

۱-۱-۳- روش­های پیش­تغلیظ و استخراج کبالت                                                           ۱۱

۱-۱-۳-۱- روش استخراج نقطه ابری (CPE)                                                             ۱۱

۱-۱-۳-۲- روش استخراج فاز جامد (SPE)                                                                ۱۲

۱-۱-۳-۳- میکرو­استخراج مایع- مایع پخشی (DLLME)                                               ۱۳

۱-۲- تهیه نانوذرات مغناطیسی پلی آنیلین/ Fe3O4جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۲۰             ۱۳

۱-۲-۱- مقدمه                                                                                                  ۱۳

۱-۲-۲- تاریخچه رنگ                                                                                        ۱۴

۱-۲-۳- مواد رنگزا و محیط زیست                                                                          ۱۵

۱-۲-۴- مواد رنگزای راکتیو                                                                                   ۱۶

۱-۲-۵- فناوری تصفیه پساب                                                                                 ۱۷

۱-۳- بیان مساله تحقیق                                                                                        ۱۸

۱-۴- اهداف تحقیق                                                                                            ۱۹

۱-۵- فرضیه­های تحقیق                                                                                        ۱۹

۱-۶- تعریف اصطلاحات و متغییرها                                                                         ۱۹

۱-۶-۱- سورفاکتانت                                                                                           ۱۹

۱-۶-۲- طیف­سنجی جذب اتمی                                                                             ۲۰

۱-۶-۳- استخراج فاز جامد                                                                                    ۲۰

۱-۶-۴- جذب­سطحی                                                                                          ۲۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق                                                         

۲-۱- استخراج با فاز جامد                                                                                    ۲۲

۲-۱-۱- مقدمه                                                                                                  ۲۲

۲-۱-۲- تعریف استخراج با فاز جامد                                                                        ۲۲

۲-۱-۳- انتخاب  روش استخراج فاز جامد                                                                  ۲۲

۲-۱-۴- تاریخچه استخراج با فاز جامد                                                                      ۲۳

۲-۱-۵- اصول و روش­ها در استخراج با فاز جامد                                                         ۲۵

۲-۱-۶- مراحل انجام استخراج با فاز جامد                                                                  ۲۶

۲-۱-۷- هدف از استخراج با فاز جامد                                                                       ۲۷

۲-۱-۸- کاربردهای استخراج با فاز جامد                                                                    ۲۷

۲-۱-۹- عوامل موثر بر استخراج با فاز جامد                                                                ۲۷

۲-۱-۱۰- جذب­سطحی                                                                                        ۲۷

۲-۱-۱۰-۱- تئوری جذب­سطحی                                                                             ۲۷

۲-۱-۱۰-۲- عوامل موثر بر جذب­سطحی                                                                    ۲۸

۲-۱-۱۱- انواع جاذب­ها                                                                                       ۲۹

۲-۱-۱۱-۱- جاذب­های کلاسیک                                                                             ۳۰

۲-۱-۱۱-۱-۱- سیلیکاژل                                                                                      ۳۰

۲-۱-۱۱-۱-۲- کربن                                                                                           ۳۰

۲-۱-۱۱-۱-۳-منیزیم سیلیکات                                                                                ۳۱

۲-۱-۱۱-۲- فازهای ساکن پلیمری                                                                           ۳۱

۲-۱-۱۱-۳- فازهای پیوندی                                                                                   ۳۲

۲-۱-۱۱-۴- نانو جاذب­ها                                                                                     ۳۲

۲-۱-۱۲- ویژگی­های یک جاذب مطلوب                                                                   ۳۳

۲-۲- روش های حذف مواد رنگزا                                                                           ۳۴

۲-۲-۱- مقدمه                                                                                                  ۳۴

۲-۲-۲- تکنولوژی در دسترس برای جداسازی رنگ ها                                                    ۳۶

۲-۲-۲-۱- روش­های رنگ زدایی بیولوژیکی                                                                ۳۷

۲-۲-۲-۲- روش های شیمیایی                                                                               ۳۷

۲-۲-۲-۳- روش های فیزیکی                                                                                ۳۸

۲-۲-۵-۱- جنبه های استخراج و حذف                                                                     ۳۸

فصل سوم: روش تحقیق                                                                    

۳-۱-تهیه نانوذرات مغناطیسی دی تیوکسامید/ Fe3O4جهت اندازه گیری یون کبالت در نمونه های حقیقی    ۴۱

۳-۱-۱- خلاصه                                                                                                ۴۱

۳-۱-۲- مواد مورد نیاز                                                                                         ۴۱

۳-۱-۲-۱- مواد شیمیایی                                                                                       ۴۱

۳-۱-۲-۲- لیگند دی تیوکسامید                                                                               ۴۲

۳-۱-۲-۳- SDS                                                                                              ۴۳

۳-۱-۳- تهیه محلول ها                                                                                         ۴۳

۳-۱-۳-۲- تهیه محلول ۰۱/۰ مولار لیگاند                                                                   ۴۳

۳-۳-۲- تهیه محلول نمک ها                                                                                  ۴۳

۳-۱-۳-۳- تهیه اسیدهای مربوطه                                                                             ۴۴

۳-۱-۴- دستگاه­ها                                                                                              ۴۴

۳-۱-۵- تهیه نانوجاذب مغناطیسی Fe3O4                                                                  ۴۵

۳-۱-۶- تهیه نانو جاذب اصلاح شده                                                                         ۴۵

۳-۱-۷- روش کار                                                                                              ۴۶

۳-۱-۸- آماده سازی نمونه­های طبیعی                                                                         ۴۶

۳-۱-۹- روش کار بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر استخراج کبالت                                      ۴۷

۳-۱-۹-۱- بررسی اثر pH                                                                                    ۴۷

۳-۱-۹-۱-۱- مرحله تثبیت لیگاند بر روی نانو جاذب                                                     ۴۷

۳-۱-۹-۱-۲- مرحله تثبیت فلز بر روی نانو جاذب اصلاح شده                                          ۴۷

۳-۱-۹-۲- بررسی مقدار نانو جاذب                                                                         ۴۷

۳-۱-۹-۳- بررسی اثر حجم و غلظت لیگاند                                                                ۴۷

۳-۱-۹-۴- بررسی اثر زمان استخراج                                                                         ۴۸

۳-۱-۹-۵- بررسی نوع و غلظت اسید بازیابی کننده                                                       ۴۸

۳-۱-۹-۶- بررسی یون­های مزاحم                                                                            ۴۸

۳-۱-۱۰- ارقام شایستگی                                                                                      ۴۸

۳-۱-۱۰-۱- بررسی دقت روش                                                                              ۴۸

۳-۱-۱۰-۲- محدوده­ی کالیبراسیون خطی                                                                    ۴۸

۳-۱-۱۰-۳- حد تشخیص روش                                                                             ۴۹

۳-۱-۱۱- اندازه­گیری کبالت در نمونه­های حقیقی                                                           ۴۹

۳-۲- تهیه نانوذرات مغناطیسی پلی آنیلین/ Fe3O4جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۲۰             ۵۰

۳-۲-۱- خلاصه                                                                                                ۵۰

۳-۲-۲- مواد مورد نیاز                                                                                         ۵۰

۳-۲-۲-۱- آنیلین                                                                                               ۵۰

۳-۲-۲-۲-رنگزای راکتیوقرمز ۱۲۰                                                                            ۵۰

۳-۲-۱- خلاصه                                                                                                ۵۰

۳-۲-۳-دستگاه                                                                                                  ۵۱

۳-۲-۴- تهیه نانوکامپوزیت پلی آنیلین/ Fe3O4                                                             ۵۱

۳-۲-۵- میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM)                                                          ۵۲

۳-۲-۶-اسپکتروسکوپ مادون قرمز تبدیل فوریه((FTIR                                                 ۵۲

۳-۲-۷- میکروسکوپ الکترونی عبوری ((TEM                                                          ۵۲

۳-۲-۸- پراش اشعه ایکس (XRD)                                                                         ۵۲

۳-۲-۹-روش کار                                                                                               ۵۲

۳-۲-۹-۱-بررسی اثرPH                                                                                      ۵۲

۳-۲-۹-۲- بررسی مقدار جاذب                                                                              ۵۳

۳-۲-۹-۳- بررسی اثر زمان تماس و دما                                                                     ۵۳

۳-۲-۹-۴- بررسی اثر غلظت و دما                                                                          ۵۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها                                                       

۴-۱-تهیه نانوذرات مغناطیسی دی تیوکسامید/ Fe3O4جهت اندازه گیری یون کبالت در نمونه های حقیقی    ۵۶

۴-۱-۱- نتایج حاصل از بهینه­سازی پارامترهای موثر بر استخراج کبالت                                  ۵۶

۴-۱-۱-۱- بررسی اثر pH                                                                                    ۵۶

۴-۱-۱-۱-۱- بررسی اثر pH بر جذب لیگاند بر روی سطح نانو­جاذب                                 ۵۶

۴-۱-۱-۱-۲- بررسی اثر pH بر جذب کبالت بر روی نانو­جاذب اصلاح­شده                          ۵۶

۴—۱-۱-۲- بررسی اثر مقدار گرم نانو­جاذب بر استخراج کبالت                                           ۵۷

۴-۱-۱-۳- بررسی اثر حجم و غلظت لیگاند بر استخراج کبالت                                          ۵۸

۴-۱-۱-۴- بررسی اثر زمان استخراج                                                                         ۵۸

۴-۱-۱-۵- بررسی نوع و غلظت اسید بازیابی­کننده بر استخراج کبالت                                   ۵۹

۴-۱-۱-۶- بررسی اثر یون­های مزاحم بر استخراج کبالت                                                  ۶۰

۴-۱-۲- بررسی ارقام شایستگی روش                                                                       ۶۱

۴-۱-۲-۱- بررسی دقت روش                                                                                ۶۱

۴-۱-۲-۲- تعیین محدوده کالیبراسیون خطی                                                                ۶۲

۴-۲-۲-۳- حد تشخیص روش                                                                               ۶۳

۴-۱-۳- اندازه­گیری کبالت در نمونه­های حقیقی                                                             ۶۳

۴-۲- تهیه نانوذرات مغناطیسی پلی آنیلین/ Fe3O4جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۲۰             ۶۴

۴-۲-۱-۱- بررسی اثر PH                                                                                   ۶۴

۴-۲-۱-۲- بررسی مقدار نانوجاذب                                                                          ۶۵

۴-۲-۱-۳- بررسی اثر زمان تماس                                                                            ۶۶

فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها                                                

۵-۱- تهیه نانوذرات مغناطیسی دی تیوکسامید/ Fe3O4جهت اندازه گیری یون کبالت در نمونه های حقیقی   ۶۸

۵-۱-۱- بهینه­سازی پارامترهای موثر بر استخراج کبالت                                                    ۶۸

۵-۱-۱- تعیین pH بهینه                                                                                      ۶۸

۴-۲-۱-۳- تعیین PH بهینه برای تثبیت لیگند دی تیوکسامید بر روی نانوجاذب Fe3O4               ۶۸

۵-۱-۱-۱-۲- تعیین pH بهینه برای جذب فلز کبالت بر روی سطح نانو­جاذب Fe3O4               ۶۸

۵-۱-۱-۲- تعیین مقدار گرم بهینه نانو­جاذب  Fe3O4در استخراج فلز کبالت                            ۶۹

۵-۱-۱-۳- تعیین حجم و غلظت بهینه لیگاند در استخراج فلز کبالت                                     ۷۰

۵-۱-۱-۴- تعیین زمان بهینه استخراج کبالت                                                                ۷۰

۵-۱-۱-۵- انتخاب نوع و غلظت بهینه اسید بازیابی­کننده در استخراج کبالت                            ۷۰

 ۵-۱-۱-۶- نتیجه بررسی اثر یون­های مزاحم بر استخراج کبالت                                          ۷۱

۵-۱-۲- ارقام شایستگی روش                                                                                ۷۲

۵-۱-۲-۱- تعیین دقت روش                                                                                 ۷۱

۵-۱-۲-۲- تعیین محدوده کالیبراسیون خطی                                                                ۷۲

۵-۱-۲-۳- حد تشخیص روش                                                                               ۷۳

۵-۱-۲-۴- ضریب همبستگی نمودار کالیبراسیون                                                            ۷۳

۵-۱-۲-۵- فاکتور تغلیظ                                                                                       ۷۳

۵-۱-۳- اندازه­گیری کبالت در نمونه­های حقیقی                                                             ۷۴

۵-۲- تهیه نانوذرات مغناطیسی پلی آنیلین/ Fe3O4جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۲۰             ۷۵

۵-۲-۱- بررسی مرفولوژی سطح                                                                              ۷۵

۵-۲-۱-۲- میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM)                                                       ۷۵

۵-۲-۱-۳ میکروسکوپ الکترونی عبوری ((TEM                                                         ۷۶

۵-۲-۱-۴- پراش اشعه ایکس (XRD)                                                                     ۷۶

۵-۲-۱-۴- اسپکتروسکوپ مادون قرمز تبدیل فوریه((FTIR                                             ۷۷

۵-۲-۲- تعیین PH بهینه                                                                                      ۷۸

۵-۲-۳- تاثیرمیزان جاذب بر حذف رنگزا                                                                    ۷۸

۵-۲-۴- تاثیر زمان بر حذف رنگزا                                                                            ۷۹

۵-۲-۵- ایزوترم های جذب                                                                                   ۸۰

۵-۲-۵-۱- ایزوترم جذب لانگمیور                                                                           ۸۰

۵-۲-۵-۲- ایزوترم جذب فرندلیش                                                                          ۸۳

۵-۲-۶- کنتیک جذب                                                                                          ۸۴

۵-۳- بحث و نتیجه گیری                                                                                     ۸۵

۵-۴- پیشنهادات                                                                                                ۷۸

منابع و مآخذ                                                                                                    ۹۱

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *