گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تهیه و کاربرد الکترود اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره و مشتق فروسنی جهت آنالیز ترکیبات بیولوژیک در محیط های آبی به روش ولتامتری * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تهیه و کاربرد الکترود اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره و مشتق فروسنی جهت آنالیز ترکیبات بیولوژیک در محیط های آبی به روش ولتامتری
۱۳۹۶-۰۸-۰۸
683 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تهیه و کاربرد الکترود اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره و مشتق فروسنی جهت آنالیز ترکیبات بیولوژیک در محیط های آبی به روش ولتامتری


تعداد صفحات ۵۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

 

یک الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانو لوله های کربنی و ونیل فروسن به کاربرده شده برای مطالعه     الکتروکاتالیز اکسایش هموسیستئین در محلولهای آبی با استفاده از روش های ولتامتری چرخه ای، ولتامتری پالس تفاضلی وکرونوآمپرومتری تحت شرایط بهینه انجام شده است.در روش ولتامتری چرخه‌ای اکسیداسیون هموسیستئین به اندازه ی۳۰۰ میلی ولت نسبت به الکترود خمیر کربن اصلاح نشده مقدار کم مثبت تر جابه جا شد پارامترهای سینیتیکی مانند ضریب انتقال الکترون و ثابت سرعت الکترو کاتالیزوری به وسیله داده‌های الکتروشیمیایی محاسبه شد. جریان اکسیداسیون الکتروکاتالیزوری هموسیستئین یک محدوده خطی در رنج  ۱/۰ تا ۲۲۰ میکرو مولار را با استفاده از روش ولتامتری پالس تفاضلی نشان می دهد.
حد تشخیص به دست آمده ۰۶/۰ میکرو مولار با استفاده از روش ولتامتری پالس تفاضلی می باشد.

در نهایت این الکترود اصلاح شده به عنوان یک سنسور حساس ، ساده وارزان قیمت برای اندازه گیری هموسیستئین در نمونه های حقیقی ادارار به کار برده شد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                               صفحه

چکیده ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- ویئیل فروسن ۲

۱-۳- هموسیستئین ۳

۱-۳-۱- تاثیر هموسیستئین بر روی شریان ها   ۳

۱-۴- بیان مسئله ۳

۱-۵- اهداف مسئله ۴

۱-۶- فرضیه های تحقیق ۴

۱-۷-  تعریف اصطلاحات و متغیرها ۵

فصل دوم : ادبیات و بیشنه تحقیق

۲-۱- الکترود کار خمیر کربن ۶

۲-۱-۱- الکترود کار خمیر نانولولهی کربنی  ۶

۲-۲- مقدمه‌ای بر الکتروشیمی ۶

۲-۳- فرآیندهای الکتروشیمیایی ۷

۲-۳-۱- بررسی فرآیندهای الکتروشیمیایی ۷

۲-۴- مطالعه ی واکنشهای الکترودی و شیمی پیل ۸

۲-۴-۱- طبیعت واکنشهای الکترودی ۸

۲-۵- ولتامتری  ۹

۲-۵-۱- ولتامتری با الکترود‌های جامد  ۹

۲-۵-۲- ولتامتری چرخه‌ای ۱۰

۲-۶- نگرش سینتیکی بر سیستمهای الکتروشیمیایی ۱۲

۲-۶-۱- سیستمهای برگشت پذیر ۱۲

۲-۶-۲- سیستم‌های برگشت‌ناپذیر و شبه برگشت‌پذیر ۱۴

۲-۷- کاتالیز الکتروشیمیایی واکنش‌های اکسیداسیون و احیای کند    ۱۶

۲-۸- الکترود‌های بکار گرفته شده در روش‌های ولتامتری    ۱۷

۲-۹- کرونوآمپرومتری ۱۷

۲-۱۰- نانولوله‌های کربنی ۲۰

۲-۱۰-۱- ساختار نانولوله‌های کربنی ۲۰

۲-۱۱- تاریخچه اندازه گیری هموسیستئین   ۲۲

۲-۱۱-۱- هموسیستئن چیست   ۲۳

۲-۱۱-۲- سطح طبیعی هموسیستئین   ۲۳

۲-۱۱-۳- علل افزایش هموسیستئین  ۲۳

۲-۱۱-۴- اثرات هموسیستئین در بدن  ۲۳

فصل سوم : روش تحقیق

۱-۳- مواد شیمیایی ۲۵

۳-۲- وسایل و تجهیزات ۲۵

۳-۳- بافرهای مورد استفاده برای تثبیت PH  ۲۶

۳-۴- الکترودها ۲۷

۳-۵- تهیه محلول‌های مادر هموسیستئین ۲۷

۳-۶- آماده سازی نمونه‌های حقیقی ۲۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با ونیل فروسن و نانو لوله‌های کربنی ۲۸

۴-۱-۱- مطالعه پایداری الکترود خمیر کربن اصلاح شده ۲۸

۴-۱-۲- مطالعه رفتار الکتروشیمیایی خمیر کربن اصلاح شده با ونیل فروسن به کمک روش ولتامتری چرخه‌ای.. ۳۰

۴-۱-۳- محاسبه ثابت سرعت انتقال الکترود ناهمگن …….. ۳۲

۴-۱-۴- کاربرد روش کرونوآمپرومتری با پله پتانسیل دوگانه برای بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود خمیر کربن اصلاح شده ۳۳

۴-۲- تعیین pH بهینه برای الکتروکاتالیز هموسیستئین توسط الکترود اصلاح شده ۳۵

۴-۳- بررسی مکانیسم فرآیند الکترو کاتالیزی اکسایش هموسیستئین در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده ۳۶

۴-۴- محاسبه ضریب انتقال الکترون. ۳۸

۴-۵-پاسخ روش کرونو آمپرومتری با پله پتانسیل دوگانه به اکسایش الکتروکاتالیزی هموسیستئین.. ۴۰

۴-۵-۱- محاسبه ضریب نفوذ هموسیستئین در محلول. ۴۱

۴-۵-۲- محاسبه سرعت واکنش شیمیایی.. ۴۲

۴-۶- اندازه‌گیری و تعیین حد تشخیص هموسیستئین   ۴۳

۴-۷- بررسی اثر مزاحمت در اندازه‌گیری هموسیستئین.. ۴۵

۴-۸- اندازه‌گیری هموسیستئین در نمونه‌های حقیقی.. ۴۶

۴-۹- مطالعه پایداری و طول عمر الکترود. ۴۶

۴-۱۰- بررسی مورفولوژی سطح.. ۴۷

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مطالعه پایداری الکترود خمیر کربن اصلاح شده ۴۹

۵-۱-۲- مطالعه رفتار الکتروشیمیایی خمیر کربن اصلاح شده با ونیل فروسن به کمک روش ولتامتری چرخه‌ای.. ۴۹

۵-۱-۳- محاسبه ثابت سرعت انتقال الکترود ناهمگن  واکنش ردوکس ونیل فروسن با به‌کارگیری روش نیکولسون- شاین.. ۵۰

۵-۱-۴- کاربرد روش کرونوآمپرومتری با پله پتانسیل دوگانه برای بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود خمیر کربن اصلاح شده ۵۰

۵-۲-تعیین pH بهینه برای الکتروکاتالیز هموسیستئین توسط الکترود اصلاح شده ۵۱

۵-۳-بررسی مکانیسم فرآیند الکترو کاتالیزی اکسایش هموسیستئین در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده ۵۱

۵-۴- پاسخ روش کرونو آمپرومتری با پله پتانسیل دوگانه به اکسایش الکتروکاتالیزی هموسیستئین.. ۵۲

۵-۵- بررسی اثر مزاحمت در اندازه گیری هموسیستئین.. ۵۲

منابع. ۵۳

Abstrast. 56ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *