گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تهیه نانو کامپوزیت‌های پلی‌پیرول‌/SiO2 و پلی‌آنیلین/ SiO2جهت حذف رنگزا‌های دیسپرس آبی ۵۶ و راکتیو زرد ۵ از محیط آبی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تهیه نانو کامپوزیت‌های پلی‌پیرول‌/SiO2 و پلی‌آنیلین/ SiO2جهت حذف رنگزا‌های دیسپرس آبی ۵۶ و راکتیو زرد ۵ از محیط آبی
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
359 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تهیه نانو کامپوزیت‌های پلی‌پیرول‌/SiO2 و پلی‌آنیلین/ SiO2جهت حذف رنگزا‌های دیسپرس آبی ۵۶ و راکتیو زرد ۵ از محیط آبی


تعداد صفحات ۸۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

در این مطالعه با سنتز نانو ذرات سیلیکا به روش sloe ber و پوشش دهی با پلی‌پیرول و پلی‌آنیلین به ترتیب جهت حذف رنگزای دیسپرس آبی ۵۶ و راکتیو زرد ۵ از محیط­های آبی استفاده شد و برای بررسی مورفولوژی سطحی نانوکامپوزیت‌های تهیه شده و اندازه نانو ذرات سیلیکا، از میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده گردید. نتایج به­دست آمده از تصاویر مربوطه نشان می‌دهد اندازه نانو ذرات سیلیکا nm60 و کروی است.

بررسی انجام شده با دستگاه FTIR نشان دهنده‌ی پوشش­دهی مناسب پلیمر آنیلین روی نانو ذرات سیلیکا است. نتایج به­دست آمده، حضور گروه­های عاملی مرتبط با پلی­آنیلین را تایید کرد. بررسی کار آمد بودن نانو کامپوزیت تهیه شده در حذف رنگزای دیسپرس آبی ۵۶ و راکتیو زرد ۵ از محیط­های آبی انجام شد. عوامل تاثیر گذار مانند pH، زمان تماس و میزان جاذب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده برای شرایط بهینه رنگزای دیسپرس آبی ۵۶،  ۲=pH، زمان ۹۰ دقیقه و میزان جاذب mg/L 07/0  و برای رنگزای زرد راکتیو ۵، ۲=pH، زمان ۹۰ دقیقه و میزان جاذب mg/L 1/0 می­باشد. برای تعیین نوع ایزوترم جذب مناسب برای این فرایند از مدل­های لانگمیور و فرندلیش استفاده شد.

کلمات کلیدی: سیلیکا، پلی‌پیرول، پلی‌آنیلین، رنگزای دیسپرس آبی، رنگزای راکتیو زرد،SEM،FTIR ،TEM

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده‌ی فارسی۱
فصل اول : کلیات۲
مقدمه۳
۱ –  ۱ – تاریخچه‌ی سنتزرنگدانه‌ها۳
۱ – ۲-  معرفی رنگ۴
۱ – ۳ – طیف‌های جذبی۵
۱ –  ۴ – طبقه بندی مواد رنگزا۷
۱ – ۴ – ۱ –  طبقه‌بندی مواد رنگزا بر طبق ساختار شیمیایی۸
۱ – ۴ – ۱ – ۱ – مواد رنگزای آزو۸
۱ – ۴ – ۱ – ۲ – مواد رنگزای آنتراکینون۸
۱ – ۴ – ۱ – ۳ – مواد رنگزای خمی۱۰
۱ – ۴ – ۱ – ۴ – مواد رنگزای ایندیگوئید۱۱
۱ – ۴ – ۱ – ۵ – مواد رنگزای آریل کربونیوم۱۱
۱ – ۴ – ۱ – ۶ – مواد رنگزای پلی‌متین۱۲
۱ – ۴ – ۱ – ۷ – مواد رنگزای فتالوسیانین۱۳
۱ – ۴ – ۱ – ۸ – مواد رنگزای متفرقه۱۳
۱ – ۴ – ۲ – طبقه‌بندی مواد رنگزا بر طبق نوع کاربرد۱۴
۱ – ۴ – ۲ – ۱ – مواد رنگ‌زای گروه اول۱۵
۱ – ۴ – ۲ – ۱ – ۱ – مواد رنگزای اسیدی۱۵
۱ – ۴ – ۲ – ۱ – ۲ مواد رنگزای مستقیم۱۵
۱ – ۴ – ۲ – ۱ – ۳ مواد رنگزای بازیک۱۷
۱ – ۴ – ۲ -۱ – ۴  مواد رنگزای دیسپرس۱۷
۱ – ۴ – ۲ – ۲ – مواد رنگزای گروه دوم۱۸
۱ – ۴ – ۲ – ۲ – ۱ – مواد رنگزای نامحلول در آب۱۹
۱ – ۴ – ۲ – ۲ – ۲ – مواد رنگزای گوگردی۱۹
۱ – ۴ – ۲ – ۲ – ۳ – مواد رنگزای خمی۱۹
۱ – ۴ – ۲ – ۳ – اجزاء آروماتیک و ترکیبات آن۱۹
۱ – ۴ – ۲ – ۳ – ۱ – مواد رنگزای اینگرین۲۰
۱ – ۴ – ۲ – ۳ – ۲ – مواد رنگزای اکسیداسیون۲۰
۱ – ۴ – ۲ – ۳ – ۳ – مواد رنگزای راکتیو۲۰
۱ – ۴ – ۲ – ۳ – ۴ – مواد رنگزای کرمی (مواد رنگرزی دندانه‌ای)۲۱
۱ – ۵ – طرح موضوع۲۱
۱ – ۵ – ۱ – اهمیت آب۲۱
۱ – ۵ – ۲ – اهمیّت کاربرد فناوری نانو در صنعت آب۲۲
۱ – ۶ – نانوتکنولوژی۲۲
۱ –   ۶ – ۱  – نانو۲۳
۱ –   ۶ – ۲ –  تاریخچه فناوری نانو در جهان۲۳
۱ –   ۶ – ۳ – تفاوت نانو ذرات۲۴
۱ –   ۶ – ۴ روش‌های ساخت مواد نانو۲۵
۱ –   ۶ – ۵  روش بالا به پایین۲۶
۱ –   ۶ – ۶  روش پایین به بالا۲۶
۱ – ۷ – بیان مسئله۲۷
۱ –  ۸ – ضرورت انجام تحقیق۲۸
۱ – ۹ – اهداف پژوهش۲۹
۱ – ۱۰ – فرضیات تحقیق۲۹
فصل دوم : سابقه و پیشینه‌ی تحقیق۳۰
۲ – ۱ – حذف رنگ۳۱
۲ – ۱- ۱ – مقدمه

۲ – ۱- ۲ – فن آوری برای حذف رنگ

۳۱

۳۲

۲ – ۱ – ۲ – ۱ – روش‌های بیولوژیک۳۲
۲ – ۱ – ۲ – ۲ – Chemical methods222222روش‌های شیمیایی

۲ – ۱ – ۲ – ۳ – روش‌های فیزیکی

۳۳

۳۳

۲ – ۲ –  جذب سطحی و انواع آن۳۵
۲ – ۲ – ۱ – عوامل مؤثر قدرت جذب یک ماده۳۶
۲ – ۲ – ۱ – ۱ – سطح تماس۳۶
۲ – ۲ – ۱ – ۲ – غلظت۳۶
۲ – ۲ – ۱ – ۳ – دما۳۶
۲ – ۲ – ۱ – ۴ – نوع ماده جذب شده و جاذب۳۷
۲ – ۲ – ۱ – ۵ – حالت ماده جذب شده و جاذب۳۷
۲- ۲ – ۲ – جاذب پلیمری۳۷
۲-۲ – ۲- ۱- پلی‌آنیلین۳۷
۲-۲ – ۲- ۱- پلی‌پیرول۳۸
۲-۳- سیلیسیم دی اکسید۳۹
۲ – ۲ – ۱  سنتز SiO2 با فرآیند سُل ـ ژل از الکوکسی سیلان۳۹
۲ – ۴ –  حذف رنگ با کاه گندم و گوشته‌ی سیب۴۱
۲ – ۴ – ۱ سینتیک حذف رنگ۴۱
۲ – ۵ حذف رنگ بازی متیلن آبی در محیط آبی با خاک اره‌ی پوشش داده‌ی پلی پیرول۴۳
۲- ۶ –  استخراج متیل جیوه از محیط آبی با استفاده پلی‌آنیلین /Fe3O4۴۵
فصل سوم: مواد و روش اجرای تحقیق۴۶
۳ –۱ – خلاصه۴۷
۳ – ۲ – مواد۴۷
۳ – ۲- ۱ – آنیلین۴۷
۳ – ۲ – ۲ –  ‌پیرول۴۹
۳ -۳- دستگاه‌ها۵۰
۳ – ۴  – سنتز نانوسیلیکا (SiO2 )۵۱
۳-۴-۱- تهیه نانو کامپوزیت پلی­آنیلین_سیلیکا۵۳
۳ – ۴ -۲ – تهیه‌ی نانو کامپوزیت پلی‌پیرول / سیلیکا۵۳
۳-۴-۳- تهیه پلی­آنیلین۵۴
۳-۴-۴- میکروسکوپ الکترونی پویشی(SEM)۵۴
۳-۴-۵- اسپکتروسکوپ مادون قرمز تبدیل فوریه(FTIR)۵۴
۳-۴-۶- میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)۵۴
۳ – ۵ – مرحله جذب سطحی۵۵
۳-۶- روش کار بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف رنگ۵۶
۳-۶-۱- بررسی اثر pH۵۶
۳-۶-۲- بررسی مقدار جاذب۵۷
۳-۶-۳- بررسی اثر زمان تماس۵۷
۳ – ۷-  تعیین RSD۵۷
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها۵۸
۴ – ۱ – مراحل انجام حذف رنگ دیسپرس آبی ۵۶۵۹
۴ – ۱- ۱ –  اثر pH۵۹
۴ – ۱ -۲ – اثر مقدار جاذب۵۹
۴ – ۱ – ۳ – اثر زمان تماس۶۰
۴ – ۱ – ۴ – بررسی حذف رنگ دیسپرس آبی ۵۶ در ppm 20و در ۲۵ ، ۴۰ و ۵۰۶۱
۴ – ۲ – بهینه‌سازی پارامترها برای حذف رنگ راکتیو زرد ۵۶۱
۴ – ۲ – ۱ – اثر pH۶۱
۴ – ۲ – ۲ – اثر مقدار جاذب۶۲
۴ – ۲ -۳ – اثر زمان تماس۶۳
۴ – ۲ – ۴ – تعیین حذف رنگ در غلظت ppm 40  ۶۳
۴ – ۳ – ۱ –  بررسی دقت روش رنگزای دیسپرس آبی ۵۶ (RSD)۶۴
۴ – ۳ – ۲- بررسی دقت روش رنگزای راکتیو زرد ۵ (RSD)۶۵
فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری۶۶
۵ – ۱ – ساختار شناسی جاذب تهیه  شده۶۷
۵ – ۱ – ۱ – تصویر SEM۶۷
۵ – ۱ – ۲ – تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوریTEM۶۸
۵ – ۱ – ۳ – طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR۶۸
۵ – ۱ – ۴ – تکنیک پراش اشعه‌ X۶۹
۵ – ۲ –  بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف رنگزاهای دیسپرس آبی ۵۶ و راکتیو زرد ۵۷۰
۵ – ۲ – ۱ – اثر pH۷۰
۵ – ۲ – ۲ – بهینه سازی مقدار جاذب۷۱
۵ – ۲ – ۳ – بهینه کردن زمان جذب رنگ۷۲
۵-۲- ۴- ایزوترم‌های جذب۷۳
۵-۲-۴-۱- ایزوترم‌ جذب لانگمیور۷۳
۵-۲-۴-۲- ایزوترم جذب فرندلیش۷۷
۵ -۲-۵- سینتیک جذب۷۹
۵-۲-۵-۱-مدل شبه مرتبه اول:۷۹
۵-۲-۵ -۲-مدل شبه مرتبه دوم۸۰
۵- ۲ – ۶ – انحراف استاندار نسبیRSD۸۲
۵-۷- بحث و نتیجه­گیری۸۲
پیشنهادات۸۳
منابع فارسی۸۵
منابع انگلیسی۸۶
چکیده‌ی انگلیسی۸۹

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *