گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تهیه نانوجاذب SBA-15 اصلاح شده به عنوان جاذب استخراج فاز جامد، جهت پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر ناچیز رنگ غذاییسانست یلو در نمونه های حقیقی


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه تهیه نانوجاذب SBA-15 اصلاح شده به عنوان جاذب استخراج فاز جامد، جهت پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر ناچیز رنگ غذاییسانست یلو در نمونه های حقیقی
2017-11-07
272 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تهیه نانوجاذب SBA-15 اصلاح شده به عنوان جاذب استخراج فاز جامد، جهت پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر ناچیز رنگ غذاییسانست یلو در نمونه های حقیقی


تعداد صفحات ۹۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”634″]

چکیده

یک روش ساده، سریع و با کارایی بالا برای استخراج و پیش­تغلیظ مقادیر کم رنگ خوراکی سانسِت یلو با استفاده از نانوجاذب SBA-15 است که سطح آن با سورفکتانت کاتیونی ستیل تری متیل آمونیوم برمید (CTAB) اصلاح شده و به­عنوان یک جاذب موفق قبل از اندازه­گیری آن­ها توسط دستگاه اسپکتروفتومتری توسعه یافت. خصوصیت جاذب و نانوکامپوزیت توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM، BET، TGA، FT-IR و CHNS-O) بررسی شد. برخی از پارامترهای موثر در استخراج رنگ نظیر: pH نمونه، نوع حلال بازیابی کننده، حجم سورفکتانت، مقدار نانوجاذب اصلاح شده، زمان واجذب رنگ، زمان استخراج رنگ، زمان سانتریفیوژ، توانایی جاذب برای استفاده مجدد، قدرت یونی محلول، اثر حجم نمونه و اثر گونه­های مزاحم مورد بررسی قرار گرفت. تحت شرایط بهینه فاکتور تغلیظ ۲۰ برای ۱۰۰میلی­لیتر از نمونه بدست آمد. منحنی کالیبراسیون در گستره ۲۰-۱ میکروگرم بر میلی­لیتر خطی بود. حد تشخیص روش برابر با ۲۷/۰ میکروگرم بر میلی­لیتر به­دست آمد. RSD برای ۴ اندازه­گیری تکراری رنگ سانسِت یلو با­ غلظت ۱۰ میلی­گرم بر لیتر برابر ۵۷/۳% به­دست آمد. روش پیشنهادی برای تعیین رنگ خوراکی سانسِت یلو در سطح ناچیز در نمونه‌های حقیقی نظیر: آب پرتقال، رنگ زعفران، دلستر لیمو، نوشمک پرتقالی اسمارتیز، سس خردل و پفک با نتایج رضایت بخشی بکارگرفته شد.

 

کلمات کلیدی: SBA-15، سانسِت یلو، پیش تغلیظ، جاذب

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۱-۱- معرفی رنگ سانسِت یلو………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۱-۲- کاربرد رنگ سانسِت یلو………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۱-۳- حدود مجاز رنگ سانسِت یلو……………………………………………………………………………. ۵

۱-۱-۴- اهمیت جداسازی و اندازه‌گیری رنگ سانسِت یلو…………………………………………………… ۵

۱-۲- بیان مسئله تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۳- فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۴- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۵- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق…………………………………………………………………………. ۸

۱-۶- تعریف اصطلاحات……………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۶-۱- سورفکتانت…………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۶-۲- استخراج فاز جامد………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۶-۳- جذب سطحی……………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۶-۴- اسپکتروفتومتری…………………………………………………………………………………………… ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۲- روش‌های اندازه‌گیری رنگ خوراکی……………………………………………………………………… ۱۲

۲-۲-۱- اسپکتروفتومتری…………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۲- کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۳- لزوم به کارگیری تکنیک‌های استخراج…………………………………………………………………… ۱۶

۲-۴- روش‌های استخراج و پیش‌تغلیظ…………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۴-۱- استخراج نقطه ابریCPE………………………………………………………………………………… 17

۲-۴-۱-۱- عوامل موثر بر استخراج نقطه­ی ابری عبارتند از:………………………………………………… ۱۹

۲-۴-۱-۲- مزایای روش استخراج نقطه­ی ابری……………………………………………………………….. ۲۰

۲-۴-۲- استخراج مایع ـ مایع همگن …………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۴-۳- میکرو استخراج مایع- مایع پخشی……………………………………………………………………. ۲۱

۲-۴-۴- میکرو استخراج قطره‌ای تنها (SDME)………………………………………………………………. 22

۲-۴-۴-۱- مزایای میکرواستخراج تک قطره­ای عبارتند از:………………………………………………….. ۲۳

۲-۴-۵- میکرو استخراج فاز مایع با فیبر توخالی……………………………………………………………… ۲۳

۲-۴-۶- استخراج فاز جامد SPE ……………………………………………………………………………….. 25

۲-۴-۶-۱- تاریخچه استخراج فاز جامد………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۴-۶-۲- مزایای استخراج فاز جامد ………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۴-۶-۳- کاربردهای استخراج فاز جامد [۷۷]……………………………………………………………….. ۲۶

۲-۵- پدیده جذب سطحی…………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۵-۱جذب سطحی را می‌توان به دو نوع طبقه بندی کرد:…………………………………………………. ۲۶

۲-۶- انواع جاذب‌ها ………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۶-۱- سیلیکاژل……………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۶-۲- جاذب‌های کربنی…………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۶-۳- رزین ها…………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۶-۳-۱- رزین‌های تبادل یون به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:  ………………………….. ۲۹

۲-۶-۴- جاذب‌های پلیمری آلی………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۶-۴-۱- ویژگی‌های پلیمرهای قالب مولکولی …………………………………………………………….. ۳۰

۲-۶-۵- ذرات سیلیکای فاز پیوندی……………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۶-۶- جاذب‌های انتخاب پذیر…………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۶-۶-۱- مواد با دسترسی محدود……………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۶-۶-۲- ایمونو جاذب‌ها ……………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۷- ویژگی‌های یک جاذب مطلوب……………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۸- معرفی نانو جاذب SBA-15……………………………………………………………………………….. 33

۲-۸-۱- ترکیبات نانو حفره از نظر نظم موجود در ساختار به دو دسته تقسیم ‌بندی می‌‌شوند: ……… ۳۵

۲-۹- مزایای استفاده از SPE بر اساس SBA-15 در مقایسه با روش‌های SPE مرسوم با جاذب‌های میکرونی ۳۸

۲-۱۰- تکنیک‌های شناسایی نانو ذرات………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۱۰-۱- پراش اشعه ایکس (XRD)……………………………………………………………………………. 39

۲-۱۰-۲- میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)……………………………………………………………. 39

۲-۱۰-۳- آنالیز تعیین سطح (BET)……………………………………………………………………………… 41

۲-۱۱- تکنیک‌های شناسایی نانو ذرات اصلاح شده………………………………………………………….. ۴۱

۲-۱۱-۱- آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA)………………………………………………………………….. 41

۲-۱۱-۲- تکنیک آنالیز (CHNS)………………………………………………………………………………… 43

۲-۱۱-۳- طیف سنجی مادون قرمز ……………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۱۱-۳-۱-طیف سنج تبدیل فوریه مادون قرمز FT-IR…………………………………………………….. 44

۲-۱۱-۳-۲- مزیت دستگاه تبدیل فوریه به طیف سنج تفکیکی…………………………………………….. ۴۵

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۳-۲- معرفی دستگاه‌ها و مواد شیمیایی مورد استفاده…………………………………………………………. ۴۷

۳-۲-۱- تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز…………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۲-۲- مواد شیمیایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۲-۳- ساختار سورفکتانت ……………………………………………………………………………………… ۴۹

۳-۲-۴- تترا اتیل اورتوسیلیکات بعنوان پایه اصلی در تهیه SBA-15…………………………………….. 49

۳-۲-۵- P-123 بعنوان سورفکتانت در تهیه SBA-15:………………………………………………………. 50

۳-۲-۶-تهیه محلول سورفکتانت CTAB:……………………………………………………………………….. 51

۳-۲-۷- تهیه رنگ سا نست یلو ۱۰۰۰میلی گرم بر لیتر:……………………………………………………… ۵۱

۳-۲-۸-تهیه هیدروکلریک اسید ۱مولار:…………………………………………………………………………. ۵۲

۳-۲-۹-تهیه سدیم هیدروکسید ۱مولار:………………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۳-۱۰-تهیه فسفریک اسید ۱مولار:…………………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۲-۱۱- تهیه بافر با pH=3………………………………………………………………………………………. 52

۳-۲-۱۲- روش تهیه SBA-15……………………………………………………………………………………. 52

۳-۲-۱۳- روش تهیه SBA-15 اصلاح شده …………………………………………………………………… ۵۳

۳-۳- روش کار استخراج و اندازه‌گیری رنگ خوراکی توسط نانو جاذب اصلاح شده ………………. ۵۳

۳-۴- بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر استخراج رنگ خوراکی……………………………………………….. ۵۴

۳-۴-۱- تعیین pH بهینه برای استخراج رنگ خوراکی بر سطح نانو جاذب اصلاح شده……………… ۵۴

۳-۴-۲- بررسی نوع حلال بازیابی‌کننده…………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۴-۳- بررسی مقدار بهینه سورفکتانت………………………………………………………………………… ۵۴

۳-۴-۴- بررسی مقدار نانو جاذب اصلاح شده ……………………………………………………………….. ۵۵

۳-۴-۵- بررسی اثر زمان بازیابی رنگ توسط حلال………………………………………………………….. ۵۵

۳-۴-۶- بررسی اثر زمان استخراج……………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۴-۷- بررسی اثر زمان سانتریفوژ ……………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۴-۸- بررسی اثر حجم نمونه ………………………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۴-۹- بررسی اثر نمک (قدرت یونی)………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۴-۱۰- بررسی توانایی جاذب برای استفاده مجدد…………………………………………………………. ۵۷

۳-۴-۱۱- بررسی گونه­های مزاحم………………………………………………………………………………… ۵۷

۳-۴-۱۲- تعیین ارقام شایستگی روش …………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۴-۱۲-۱- بررسی دقت روش (RSD)……………………………………………………………………….. 57

۳-۴-۱۲-۲- تعیین محدوده خطی کالیبراسیون ………………………………………………………………… ۵۸

۳-۴-۱۱-۳- تعیین حد تشخیص روش (LOD)……………………………………………………………… 58

۳-۴-۱۳- اندازه‌گیری رنگ خوراکی در نمونه حقیقی………………………………………………………… ۵۸

۳-۴-۱۳-۱- محلول‌سازی نمونه‌های غذایی…………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۴-۱۳-۲- محلول سازی نمونه‌های آبی ……………………………………………………………………… ۵۸

۳-۴-۱۴- روش آزمایش …………………………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۴-۱۴-۱- روش آزمایش نمونه‌های غذایی …………………………………………………………………. ۵۹

۳-۴-۱۴-۲- روش آزمایش نمونه‌های آبی……………………………………………………………………… ۵۹

۳-۴-۱۵- بررسی افزایش استاندارد………………………………………………………………………………. ۵۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- نتایج حاصل از بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر استخراج رنگ خوراکی…………………………… ۶۱

۴-۱-۱- تعیین pH بهینه برای استخراج رنگ خوراکی بر سطح نانو جاذب اصلاح شده……………… ۶۱

۴-۱-۲- بررسی نوع حلال بازیابی کننده………………………………………………………………………… ۶۱

۴-۱-۳- بررسی مقدار بهینه سورفکتانت………………………………………………………………………… ۶۲

۴-۱-۴- بررسی مقدار نانو جاذب اصلاح شده………………………………………………………………… ۶۳

۴-۱-۵- زمان واجذب رنگ توسط حلال بازیابی…………………………………………………………….. ۶۳

۴-۱-۶- بررسی اثر زمان استخراج……………………………………………………………………………….. ۶۴

۴-۱-۷- بررسی زمان بهینه سانتریفیوژ در مرحله واجذب…………………………………………………… ۶۵

۴-۱-۸- بررسی اثر حجم نمونه…………………………………………………………………………………… ۶۵

۴-۱-۹- بررسی قدرت یونی………………………………………………………………………………………. ۶۶

۴-۱-۱۰- برررسی توانایی جاذب برای استفاده مجدد……………………………………………………….. ۶۶

۴-۲-۱۱- بررسی اثر گونه­های مزاحم……………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۳- تعیین ارقام شایستگی روش……………………………………………………………………………….. ۶۸

۴-۳-۱- بررسی دقت روش (RSD)…………………………………………………………………………….. 68

۴-۳-۲- تعیین محدوده خطی کالیبراسیون………………………………………………………………………. ۶۸

۴-۳-۳- تعیین حد تشخیص روش (LOD)…………………………………………………………………… 69

۴-۴- اندازه‌گیری رنگ خوراکی در نمونه حقیقی……………………………………………………………… ۶۹

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- روش‌های شناسایی SBA-15……………………………………………………………………………… 72

۵-۱-۱- میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)……………………………………………………………… 72

۵-۱-۲- آنالیز تعیین سطح (BET)……………………………………………………………………………….. 72

۵-۲- روش‌های شناسایی SBA-15 اصلاح شده………………………………………………………………. ۷۳

۵-۲-۱- آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA)……………………………………………………………………. 73

۵-۲-۲- تکنیک آنالیز CHN………………………………………………………………………………………. 74

۵-۲-۳- تکنیک اسپکترومتری FT-IR……………………………………………………………………………. 74

۵-۳- نتایج حاصل از بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر استخراج رنگ خوراکی…………………………… ۷۵

۵-۳-۱- تعیین pH بهینه برای استخراج رنگ خوراکی بر سطح نانو جاذب اصلاح شده……………… ۷۵

۵-۳-۲- بررسی نوع حلال بازیابی کننده………………………………………………………………………… ۷۶

۵-۳-۳- بررسی مقدار بهینه سورفکتانت………………………………………………………………………… ۷۷

۵-۳-۴- بررسی مقدار نانو جاذب اصلاح شده………………………………………………………………… ۷۸

۵-۳-۵- بررسی زمان بازیابی رنگ توسط حلال………………………………………………………………. ۷۹

۵-۳-۶- بررسی اثر زمان استخراج……………………………………………………………………………….. ۸۰

۵-۳-۷- بررسی زمان بهینه سانتریفیوژ…………………………………………………………………………… ۸۱

۵-۳-۸- بررسی اثر حجم نمونه جهت اندازه‌گیری فاکتور تغلیظ…………………………………………… ۸۱

۵-۳-۹- بررسی قدرت یونی………………………………………………………………………………………. ۸۲

۵-۳-۱۰- بررسی توانایی جاذب برای استفاده مجدد…………………………………………………………. ۸۳

۵-۳-۱۱- بررسی اثر گونه­های مزاحم……………………………………………………………………………. ۸۴

۵-۵- تعیین ارقام شایستگی روش ………………………………………………………………………………. ۸۵

۵-۵-۱- بررسی دقت روش (RSD)…………………………………………………………………………….. 85

۵-۵-۲- تعیین محدوده خطی کالیبراسیون ……………………………………………………………………… ۸۵

۵-۵-۳- تعیین حد تشخیص روش (LOD)…………………………………………………………………… 86

۵-۶- اندازه‌گیری رنگ خوراکی در نمونه حقیقی……………………………………………………………… ۸۷

۵-۷- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۵-۸- روشهای مقایسه ای …………………………………………………………………………………………. ۹۰

۵-۹-توصیه و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………… ۹۰

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………… ۹۱ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *