گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تعیین عوامل موثر بر اجرای موفق مدیریت زنجیره تأمین سبز و اولویت گذاری آنها (مطالعه موردی شرکت های سبز استان مازندران)


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تعیین عوامل موثر بر اجرای موفق مدیریت زنجیره تأمین سبز و اولویت گذاری آنها (مطالعه موردی شرکت های سبز استان مازندران)
2017-09-03
381 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تعیین عوامل موثر بر اجرای موفق مدیریت زنجیره تأمین سبز و اولویت گذاری آنها (مطالعه موردی شرکت های سبز استان مازندران)


تعداد صفحات ۱۳۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”327″]

چکیده

در رقابت‌هاى جهانى موجود در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشترى، در دسترس وى قرار داد. خواست مشترى بر کیفیت بالا و خدمت رسانى سریع، موجب افزایش فشارهایى شده است که قبلاً وجود نداشته است. بر این اساس، فعالیت‌هاى سازمان که قبلا همگى در سطح شرکت انجام مى شده اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا کرده است. مسئله کلیدى در یک زنجیره تامین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامى این فعالیت‌ها است. مدیریت زنجیره تامین این مسئولیت را عهده دار است .

اما  امروزه محیط زیست نه تنها یک موضوع اجتماعی بلکه یکی از موضوعات مهم تجاری بشمار می آید. با وجود نگرانی ها در مورد مدیریت محیط زیست ، مطالعات اندکی راجع به مدیریت زنجیره تامین سبز وجود دارد.اتخاذ استراتژی های مناسب در زمینه تحقق ، اجرا و بهبود عملکرد زیست محیطی زنجیره تامین مزایا و منافع زیادی را مانند صرفه جویی در منابع انرژی ، کاهش الاینده ها ، ایجاد ارزش برای مشتریان و در نهایت ارتقای بهره وری را برای شرکتها و سازمانها به همراه خواهد داشت.

در این پایان نامه سعی شده با توجه به مسائل زیست محیطی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت زنجیره تامین سبز را بررسی نموده وبا اولویت بندی آنها در رسیدن به بهبود عملکرد زنجیره تامین و اهداف سازمانی که یکی از دغدغه های سازمانی می باشد، کمک نماید.

با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته و با رتبه‌بندی کلی زیر مولفه‌های موثر بر اجریی موفق مدیریت زنجیره تامین سبز مهمترین عامل اثرگذار بر مدل، عامل افزایش بازده از مولفه محرک‌های داخلی سازمان با امتیاز (۸۱/۰) و زیر مولفه‌های کاهش آلاینده‌ها و ضایعات با امتیاز (۶۸/۰) و شهرت تجاری با امتیاز(۰۶۷/۰) هردو از مولفه‌های محرک‌های خارجی سازمان به عنوان پر اهمیت‌ترین عوامل در جایگاه های بعدی قرار گرفته‌اند و در جمع‌بندی کلی عامل سهامداران غیر اقتصادی سازمان به عنوان کم اهمیت‌ترین عامل اثرگذار شناسایی گشته است  .

واژه های کلیدی : زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین سبز

 

 

 

 

فهرست

عنوان        صفحه

فصل اول :کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳- اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۴- ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………… ۶

۱-۵- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۶- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۷- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۸- استفاده کنندگان…………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۹- تعریف نظری واژه های کلیدی………………………………………………………………………….. ۸

۱-۱۰- جمع بندی  ……………………………………………………………………………………………… ۱۰

فصل دوم : ادبیات تحقیق

بخش اول : زنجیره تامین

۲-۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱-۲- تعاریف زنجیره تامین………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۱-۳- اجزاء زنجیره تامین…………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۳-۱ زنجیره تامین بالادست……………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۳-۲ زنجیره تامین داخلی………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۳-۱ زنجیره تامین پایین دست…………………………………………………………………………. ۱۶

 

 

فهرست

عنوان        صفحه

۲-۱-۴- شناخت زنجیره تامین ………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۱-۴-۱ زنجیره های تامین اصلی (محوری)………………………………………………………………… ۱۷

۲-۱-۴-۲ زنجیره های  تامین داخلی……………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۱-۴-۳ زنجیره های تامین خارجی…………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۱-۵- طرح کلی زنجیره تامین…………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۶- فرایندهای زنجیره تامین………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۱-۶-۱ چرخه سفارش مشتری………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۶-۲ چرخه پر کردن مجدد…………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱-۶-۳ چرخه تولید……………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۶-۴ چرخه تدارکات…………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱-۷- ابعاد ساختاری زنجیره تامین…………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۷-۱ ارتباطات در زنجیره تامین……………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱-۷-۲  محرک های اصلی در زنجیره تامین………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱-۷-۳ متغیرهای تصمیم در زنجیره………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۱-۷-۴ فازهای تصمیم­گیری ‌در زنجیره تامین……………………………………………………………… ۲۴

۲-۱-۸- تصمیمات زنجیره تامین………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۸-۱تصمیمات مربوط به محل……………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۸-۲ تصمیمات مربوط به تولید……………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۱-۸-۳ تصمیمات مربوط به سیاهه کالا……………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱-۸-۴ تصمیمات مربوط به حمل ونقل (توزیع)…………………………………………………………. ۲۸

 

فهرست

عنوان        صفحه

۲-۱-۹- ارزیابی عملکرد زنجیره تامین…………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۱-۹-۱ سازمان………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۱-۹-۲ نظام اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۱-۹-۳ بررسی جریان فیزیکی……………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱-۱۰-فرایند ناب سازی زنجیره تامین…………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱-۱۱- مشکلات زنجیره تامین…………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۱-۱۱-۱ عدم اطمینان………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۱-۱۱-۲ عدم هماهنگی……………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۱-۱۱-۲-۱ اثر شلاق چرمی………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۱-۱۱-۲-۲ ذخیره فریبنده…………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۱-۱۲- جمع بندی……………………………………………………………………………………………. ۳۴

بخش دوم : مدیریت زنجیره تامین

۲-۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۲-۲- تاریخچه مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………………. ۳۶

۲-۲-۳- تعاریف  مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………………. ۳۹

۲-۲-۴- اجزاء مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۲-۴-۱ برنامه…………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۲-۴-۲ منبع…………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۲-۴-۳ ساخت………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۲-۴-۴ تحویل…………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۲-۴-۵ بازگشت………………………………………………………………………………………………. ۴۲

فهرست

عنوان        صفحه

۲-۲-۵- اهداف مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۲-۵-۱اهداف اصلی………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۲-۵-۲ اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۲-۶- ضرورت مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………………. ۴۳

۲-۲-۷- فازهای اصلی مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………… ۴۵

۲-۲-۷-۱ طراحى مفهومى……………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۲-۷-۲ طراحى جزییات و تست………………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۲-۷-۳ پیاده سازی……………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۲-۸- فرایندهای مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۲-۹- عملکرد برای مدیریت در برابر چالشهای زنجیره تامین………………………………………. ۴۹

۲-۲-۹-۱ ساختار شرکاى زنجیره تامین……………………………………………………………………… ۴۹

۲-۲-۹-۲ پیاده سازى ارتباطات مشارکتى…………………………………………………………………… ۴۹

۲-۲-۹-۳ طراحى زنجیره تامین براى سود دهى استراتژیک…………………………………………….. ۵۰

۲-۲-۹-۴ اطلاعات مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۲-۹-۵ کاهش هزینه زنجیره تامین………………………………………………………………………… ۵۱

بخش سوم : مدیریت زنجیره تامین سبز

۲-۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۳-۲- تعاریف مدیریت زنجیره تامین سبز……………………………………………………………….. ۵۲

۲-۳-۳- سبز کردن زنجیره تامین……………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۳-۴- علت اهمیت به مدیریت زنجیره تامین سبز……………………………………………………… ۵۵

۲-۳-۵- تفاوت بین مدیریت زنجیره تأمین سنتی و سبز ……………………………………………….. ۵۶

 

فهرست

عنوان        صفحه

۲-۳-۶- مزایای مدیریت زنجیره تامین سبز………………………………………………………………… ۵۸

۲-۳-۷- نقش مدیریت زنجیره تامین سبز در کسب مزیت رقابتی…………………………………….. ۵۹

۲-۳-۸- محرک های سازمان به سمت پذیرش مدیریت زنجیره تامین سبز………………………….. ۶۰

۲-۳-۹- متغیرهای موثر در مدیریت زنجیره تامین سبز…………………………………………………… ۶۱

۲-۳-۱۰- اتخاذ و اجرای استراتژیک مدیریت زنجیره تامین سبز……………………………………… ۶۱

۲-۳-۱۱- فعالیت های اجرایی جهت دستیابی به مدیریت زنجیره تامین سبز……………………….. ۶۴

۲-۳-۱۲- مزایا ، نتایج و موانع مدیریت زنجیره تامین سبز……………………………………………… ۶۶

۲-۳-۱۲- مزایا ، نتایج و موانع مدیریت زنجیره تامین سبز……………………………………………… ۶۶

۲-۳-۱۳- مجموعه اقدامات در سرتاسر زنجیره تامین سبز………………………………………………. ۶۷

۲-۳-۱۴- منافع و هزینه های اقدامات در سرتاسر زنجیره تامین سبز…………………………………. ۶۸

۲-۳-۱۵- سه رویکرد مدیریت زنجیره تامین سبز…………………………………………………………. ۶۹

 

بخش چهارم : مروری بر مطالعات انجام شده

۲-۴-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۷۱

۲-۴-۲-مطالعات انجام شده……………………………………………………………………………………. ۷۱

۲-۴-۳-جمع بندی………………………………………………………………………………………………. ۸۵

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۳-۲- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۹۰

۳-۳- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………. ۹۱

 

فهرست

عنوان        صفحه

 

۳-۴- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………….. ۹۱

۳-۵- ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………… ۹۲

۳-۶- روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………. ۹۳

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………… ۹۴

۳-۸- پایایی پژوهش……………………………………………………………………………………………. ۹۴

۳-۹- روایی پژوهش……………………………………………………………………………………………. ۹۴

فصل چهارم

بخش اول : معرفی شرکت های مورد مطالعه

۴-۱-۱ شرکت آنتی بیوتیک ایران…………………………………………………………………………….. ۹۶

۴-۱-۲ ریخته گری فولاد طبرستان……………………………………………………………………………. ۹۶

۴-۱-۳ شرکت فرا صنعت شمال……………………………………………………………………………… ۹۷

۴-۱-۴ شرکت صنایع تولیدی کیافرین………………………………………………………………………. ۹۸

بخش دوم : ساختار سلسله مراتبی

۴-۲-۱ویژگی های نمونه های آماری………………………………………………………………………. ۱۰۰

۴-۲-۲  ساختار سلسله مراتبی  مولفه های اثر گذار ……………………………………………………. ۱۰۲

بخش سوم :تجزیه و تحلیل آماری

۴-۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۴-۳-۲ مقایسه عوامل اصلی………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۴-۳-۳ مقایسه مولفه های محرک های داخلی سازمان…………………………………………………. ۱۱۰

۴-۳-۴ مقایسه مولفه های محرک های خارجی سازمان…………………………………………………… ۱۱۱

فهرست

عنوان        صفحه

۴-۳-۵  مقایسه مولفه های محرک های تنظیمی…………………………………………………………….. ۱۱۲

۴-۳-۶ مقایسه مولفه های محرک های دولتی……………………………………………………………….. ۱۱۳

۴-۳-۷  مقایسه مولفه های محرک های رقابتی……………………………………………………………… ۱۱۴

۴-۳-۸  مقایسه مولفه های موانع داخلی……………………………………………………………………… ۱۱۵

۴-۳- ۹ مقایسه مولفه های موانع خارجی…………………………………………………………………….. ۱۱۶

۴-۳-۱۰  رتبه بندی کلی زیر مولفه های مدل……………………………………………………………….. ۱۱۷

۴-۳-۱۱ آنالیز حساسیت ………………………………………………………………………………………… ۱۱۹

فصل پنجم

۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۶

۵-۲  مرور مختصر مسئله ، اهداف و چگونگی اجرای پژوهش…………………………………………. ۱۲۶

۵-۳  نتایج (بررسی تجزیه و تحلیل)………………………………………………………………………….. ۱۲۶

۵-۴ ارائه پیشنهاد………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۵-۶ پیشنهادات برای مدیران اجرایی و عملیاتی……………………………………………………………. ۱۳۰

۵-۷ محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۳۱

منابع ومآخذ…………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲

پیوست ها

پیوست ۱- پرسشنامه……………………………………………………………………………………………… ۱۳۹

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *