گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تعیین الگوی بهینه کشت برای محصولات زراعی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تعیین الگوی بهینه کشت برای محصولات زراعی
۱۳۹۶-۰۹-۰۲
257 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تعیین الگوی بهینه کشت برای محصولات زراعی


تعداد صفحات ۷۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در راستای دستیابی به اهداف افق چشم انداز ۲۰ ساله ایران، در این تحقیق سعی بر آن است تا، تقاضای تولیدات کشاورزی در منطقه فیروزکوه را موردتحلیل و  بررسی قرار دهیم. بر این اساس با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی، مدل مناسب الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی را بر اساس اطلاعات سال ۱۳۹۰ فرموله نموده و سپس با استفاده از نرم افزار QSB حل می‌نماییم. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که کشت چهار محصول عدس، صیفی جات، علوفه و حبوبات می‌بایست حذف شوند و سطح زیر کشت گندم کاهش پیدا کند و سطح زیر کشت جو و  سیب زمینی افزایش یابد. با توجه به این یافته‌ها سود ناخالص رشدی معادل ۳/۱۸درصد نسبت به الگوی سال  ۱۳۹۰ را نشان می‌دهدو تحلیل قیمت سایه ای بیانگر آن است که متغیر آب به عنوان محدود کننده ترین عامل در زراعت منطقه فیروزکوه محسوب می‌شود.

واژه‌های کلیدی: برنامه ریزی خطی، تقاضا، الگوی بهینه کشت، آب، فیروزکوه.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

  • چکیده………………………………………………………………………………………………………………… ۱
  • فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱ – مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۴  اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۵- ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۶- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۷- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۸-محدودیت‌های تحقیق:…………………………………………………………………………………….. ۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۲٫ فیروزکوه و کشاورزی……………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۳٫ اهمیت آب در کشاورزی…………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۴٫ هزینه فرصت آب…………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۵٫ بحران آب در ایران………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۶٫ عوامل موثر بر تقاضای آب کشاورزی…………………………………………………………………. ۲۱

  • : قیمت نهاده‌های جانشین:…………………………………………………………………………….. ۲۱
  • : قیمت زمین:…………………………………………………………………………………………….. ۲۲
  • : قیمت سایر نهاده‌ ها:………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۶-۴: قیمت یا مقدار محصول:……………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۶-۵: رعایت قوانین ومقررات:………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۷٫ مسائل بخش آب از دیدگاه‌های اقتصادی……………………………………………………………… ۲۶

۲-۷-۱:  نارسایی در نحوه ی تطبیق و تعادل عرضه و تقاضای آب:……………………………………. ۲۶

۲-۷-۲:  قیمت ناچیز آب کشاورزی: ………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۷-۳:  تلفات آب هنگام آب رسانی:……………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۷-۴:  ناکارآمدی نظام تخصیص:……………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۷-۵:  الگوی کشت نامناسب:………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۷-۶:  مشکلات آلودگی و زیست محیطی:……………………………………………………………….. ۲۹

۲-۷-۷:  کمبود منابع مالی:………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۷-۸:  مشارکت بخش خصوصی و نحوه تقسیم وظایف میان این بخش و بخش عمومی:……… ۳۰

۲-۷-۹:  قوانین مشخص کننده حقوق و امتیازات ناشی از مالکیت آب:……………………………….. ۳۲

۲-۸٫ مبانی قیمت گذاری آب…………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۹٫ موانع و مشکلاتی که بر سرقیمت گذاری آب وجود دارند………………………………………… ۳۵

۲-۹-۱: اندازه گیری:………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۹-۲: مقیاس ها:……………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۹-۳: قیمت گذاری:……………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۹-۴: حقوق مالکیت:…………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۹-۵: سیاست ها:……………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۹-۶:  انتقال:……………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۹-۷: مسائل فرهنگی:………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۹-۸: بخش‌های مصرف کننده:……………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۹-۹: مسائل خارجی:………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۹-۱۰: عدالت:…………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۱۰٫ عمده ترین روش‌های تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی……………………………………. ۳۸

۱۱-۲٫ سابقه مطالعات انجام شده در ایران و خارج از کشور…………………………………………….. ۴۲

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۲٫ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۳٫ برنامه ریزی خطی………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۳-۱ فرضیات اساسی در :………………………………………………………………………………. ۵۸

۳-۴٫ فرایند تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۵٫ تعریف و تعیین جامعه آماری……………………………………………………………………………. ۵۸

۳-۶٫ نمونه آماری………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۷٫ روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۳-۸٫ متغیر‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۳-۹٫ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها…………………………………………………………………. ۶۱

۳-۱۰٫ روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………. ۶۲

۳-۱۱٫ ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………… ۶۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل تحقیق

۴-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۴-۲٫ روش برنامه ریزی ریاضی………………………………………………………………………………… ۶۴

۴-۳٫ مزایای روش برنامه ریزی ریاضی………………………………………………………………………. ۶۶

۴-۴٫ محدودیت روش برنامه ریزی ریاضی…………………………………………………………………. ۶۶

۴-۵٫ روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۶۷

۴-۶٫ قیدهای مدل…………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۴-۷٫ ساختن مدل برنامه ریزی خطی………………………………………………………………………….. ۷۰

۴-۸٫ حل مدل برنامه ریزی خطی………………………………………………………………………………. ۷۱

۴-۹٫ تحلیل یافته ها………………………………………………………………………………………………. ۷۱

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۵-۲٫ نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۵-۳٫ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۵-۴٫ پیشنهادها برای تحقیقات آتی :………………………………………………………………………….. ۷۸

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۹ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *