گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تجلّی دفاع مقدّس در اشعار سیمین دخت وحیدی و زنده یاد سپیده کاشانی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تجلّی دفاع مقدّس در اشعار سیمین دخت وحیدی و زنده یاد سپیده کاشانی
۱۳۹۶-۰۸-۲۷
436 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تجلّی دفاع مقدّس در اشعار سیمین دخت وحیدی و زنده یاد سپیده کاشانی


تعداد صفحات ۱۱۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

ادبیّات آیینه ی تمام نمای روح یک ملّت و منعکس کننده ی تحوّلات اجتماعی هر عصر است. ادبیّات جنگ به ویژه شعر آن، نشان دهنده ی هشت سال دفاع مقدّس و مقاومت ملّت مبارز ایران است.

جنگ تحمیلی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران از بزرگترین رویداد و پدیده‌های تاریخ کشور در طول دو دهه ی گذشته بود که مضامین گوناگونی را در اختیار شاعران قرار داده است. از جمله یکی از این موضوعات مربوط به مقاومت می‌باشد. شاعران در حوزه ی این مسئولیّت نخستین آثار ادبی خود را با موضوعاتی چون: (میهن پرستی، آزادی‌خواهی، حق ‌طلبی و دینداری) ارائه نموده‌اند. در حوزه ی مسئولیّت دوم، آثار ادبی آنها مشمول است از موضوعاتی چون: (دعوت به مقاومت، توصیف حماسه‌ها و ستایش رزمندگان، تهدید به انتقام از دشمن و رجزخوانی.)

در حوزه ی مسئولیّت سوم آثار ادبی شاعران مقاومت آراسته است به، موضوعاتی چون: (سوگنامه شهیدان، توصیف ویرانی و کشتار دشمن)

این پژوهش با عنوان (تجلّی دفاع مقدّس در اشعار سیمین دخت وحیدی و سپیده کاشانی) با هدف شناخت و معرّفی افکار و اندیشه، در اشعار مقاومت و پایداری این شاعران، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی تدوین شده است.

به منظور نیل به این هدف والا، نمونه های فراوانی استخراج گردید و تا آنجا که ممکن بود مضامین و اشارات موجود در آنها مدّ نظر قرار گرفت. امید است این تلاش مورد قبول خانواده ی شعر و ادب مقاومت قرار گیرد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                           صفحه

چکیده………………………………………….. ۱

فصل اوّل: کلیّات تحقیق

۱- ۱- مقدّمه……………………………….. ۳

۱-۲- بیان مسأله و ضرورت تحقیق……………….. ۴

۱- ۳- ضرورت و اهمیّت تحقیق……………………. ۸

۱-۴- اهداف تحقیق…………………………… ۸

۱-۵- سؤالات تحقیق…………………………… ۸

۱-۶- فرضیّه ی تحقیق………………………….. ۹

فصل دوّم: ادبیّات و پیشینه ی تحقیق

۲-۱- ادبیّات تحقیق…………………………. ۱۱

۲-۱-۱- مقدّمه……………………………… ۱۱

۲-۱-۲- ادبیات دفاع مقدّس……………………. ۱۱

۲-۱-۳- شعر جنگ……………………………. ۱۱

۲-۱-۴- پیدایش شعر جنگ……………………… ۱۱

۲-۱-۵- ویژگی های شعر جنگ……………………. ۱۲

۲-۱-۶- شعر دفاع مقدّس………………………. ۱۴

۲-۱-۷- تفاوت شعر جنگ و شعر دفاع مقدّس………… ۱۴

۲-۱-۸- قالب های شعری و سیر تحوّل آن در سروده های دفاع مقدّس    ۱۶

۲-۱-۹- غزل……………………………….. ۱۶

۲-۱-۹-۱- ویژگی­های غزل دفاع مقدّس…………….. ۱۶

۲-۱-۹-۲- نمونه­های غزل دفاع مقدّس در اشعار وحیدی و کاشانی ۱۷

۲-۱-۱۰- قصیده…………………………….. ۱۸

۲-۱-۱۰-۱- ویژگی­های سبکی قصاید دفاع مقدّس……… ۱۸

۲-۱-۱۰-۲- نمونه های قصیده­ی دفاع مقدّس در اشعار  وحیدی و کاشانی ۱۸

۲-۱-۱۱- مثنوی…………………………….. ۱۹

۲-۱-۱۱-۱- نمونه های مثنوی دفاع مقدّس در اشعار وحیدی و کاشانی  ۱۹

۲-۱-۱۲- دوبیتی……………………………. ۲۰

۲-۱-۱۲-۱- ویژگی­های دوبیتی دفاع مقدّس…………. ۲۰

۲-۱-۱۲-۲- نمونه­های دوبیتی دفاع مقدّس در اشعار وحیدی و کاشانی  ۲۰

۲-۱-۱۳- رباعی…………………………….. ۲۱

۲-۱-۱۳-۱- ویژگی­های رباعی دفاع مقدّس………….. ۲۱

۲-۱-۱۳-۲- نمونه­های رباعی دفاع مقدّس در اشعار وحیدی و کاشانی   ۲۲

۲-۱-۱۴- چهارپاره………………………….. ۲۲

۲-۱-۱۴-۱- ویژگی­های چهارپاره دفاع مقدّس……….. ۲۲

۲-۱-۱۴-۲- نمونه­های چهارپاره دفاع مقدّس در اشعار وحیدی و کاشانی………………………………………… ۲۳

۲-۱-۱۵- شعر نو……………………………. ۲۴

۲-۱-۱۵-۱- ویژگی­های شعر نو دفاع مقدّس…………. ۲۴

۲-۱-۱۵-۲- نمونه های شعر نو دفاع مقدّس در اشعار وحیدی و کاشانی ۲۵

۲-۱-۱۶- شرح زندگی سپیده کاشانی……………… ۲۷

۲-۱-۱۷- خانواده ی وی……………………….. ۲۷

۲-۱-۱۸- آثار وی…………………………… ۲۸

۲-۱-۱۹- زبان شعری…………………………. ۲۹

۲-۱-۲۰- شرح زندگی سیمین­دخت وحیدی……………. ۳۰

۲-۱-۲۱- ماهیّت شعری………………………… ۳۱

۲-۱-۲۲- آثار وی…………………………… ۳۲

۲-۲- پیشینه ی تحقیق………………………… ۳۳

۲-۳- بیان خلاصه وچگونگی حل مسأله…………….. ۳۳

فصل سوّم: روش تحقیق

۳-۱- روش تحقیق……………………………. ۳۵

 

۳-۲- روش گردآوری اطّلاعات……………………. ۳۵

۳-۳- ابزار گردآوری اطّلاعات………………….. ۳۵

۳-۴- روش تجزیه و تحلیل اطّلاعات………………. ۳۵

۳-۵- محدوده ی تحقیق………………………… ۳۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- تجلّی دفاع مقدّس در اشعار وحیدی و کاشانی….. ۳۷

۴-۱-۱- شهید و شهادت……………………….. ۳۷

۴-۱-۱-۱- تفسیر واژه ی شهید………………….. ۳۷

۴-۱-۱-۲- معانی شهید در قرآن………………… ۳۷

۴-۱-۱-۳- شهید و شهادت در قرآن و روایات………. ۳۸

۴-۱-۱-۴- شهید و شهادت در اشعار وحیدی و کاشانی… ۳۸

۴-۱-۲- تکریم و تجلیل شهیدان………………… ۴۳

۴-۱-۳- خود اتّهامی…………………………. ۴۴

۴-۱-۴- مدح امامان شیعه…………………….. ۴۵

۴-۱-۴-۱- حضرت محمّد(ص)……………………… ۴۵

۴-۱-۴-۲- حضرت علی (ع)……………………… ۴۶

۴-۱-۴-۳- حضرت زهرا (س)…………………….. ۴۷

۴-۱-۴-۴- حضرت مهدی (عج)……………………. ۴۸

۴-۱-۵- امام خمینی (ره)…………………….. ۵۱

۴-۱-۶- وطن دوستی………………………….. ۵۳

۴-۱-۷- حق دوستی…………………………… ۵۵

۴-۱-۸- مفاهیم دینی………………………… ۵۶

۴-۱-۸-۱- خدا……………………………… ۵۶

۴-۱-۸-۲- قرآن…………………………….. ۵۷

۴-۱-۸-۳- نماز…………………………….. ۵۷

۴-۱-۸-۴- خون……………………………… ۵۸

۴-۱-۸-۵- اذان…………………………….. ۵۸

۴-۱-۸-۶- دین……………………………… ۵۹

۴-۱-۹- آزادی……………………………… ۶۰

۴-۱-۱۰- ستایش رزمندگان و پاسداران…………… ۶۲

۴-۱-۱۱- اسطوره های جنگ……………………… ۶۳

۴-۱-۱۲- مدح خرّمشهر………………………… ۶۵

۴-۱-۱۳- ایمان…………………………….. ۶۷

۴-۱-۱۴- تصویر سیمای جانبازان……………….. ۶۸

۴-۱-۱۵- تجلّی عاشورا……………………….. ۷۰

۴-۱-۱۶- تجلّی دفاع مقدّس در سروده های کودک و نوجوان ۷۴

۴-۱-۱۷- مردم و اجتماع……………………… ۷۶

۴-۱-۱۸- سیمای زن………………………….. ۷۸

۴-۱-۱۸-۱- سیمای مادران…………………….. ۸۰

۴-۱-۱۸-۲- زنان پرستار……………………… ۸۱

۴-۱-۱۸-۳- زنان رزمنده……………………… ۸۲

۴-۱-۱۹- شعر اعتراض………………………… ۸۳

۴-۱-۲۰- مرثیه و سوگ……………………….. ۸۴

۴-۱-۲۱- وحدت……………………………… ۸۶

۴-۱-۲۲- مدح دلاوری های رزمندگان جنگ………….. ۸۷

۴-۱-۲۳- هشدار از کمرنگ شدن ارزشهای دفاع مقدّس…. ۸۸

۴-۱-۲۴- صنایع بدیعی در شعر جنگ……………… ۸۹

۴-۱-۲۴-۱- تلمیح…………………………… ۸۹

۴-۱-۲۴-۱-۱- تلمیح به آیات و داستانهای قرآنی و روایات وادعیّه اسلامی………………………………………… ۸۹

۴-۱-۲۴-۱-۲- تلمیح به اسامی ائمّه…………….. ۸۹

۴-۱-۲۴-۱-۳- تلمیح به شخصیّتهای اساطیری……….. ۹۰

۴-۱-۲۴-۲- مراعات النّظیر……………………. ۹۰

۴-۱-۲۴-۳- تنسیق الصّفات…………………….. ۹۰

۴-۱-۲۴-۴- جناس لاحق………………………… ۹۱

۴-۱-۲۴-۵- تضمین…………………………… ۹۱

۴-۲- تجلّی دفاع مقدّس در اشعار وحیدی  ………… ۹۳

۴-۲-۱- دلجویی و تسلّی بخشیدن شهدا به خانواده هایشان ۹۳

۴-۲-۲- زنان و تشییع پیکر شهدا………………. ۹۴

۴-۲-۳- طنز……………………………….. ۹۵

۴-۳- تجلّی دفاع مقدّس در اشعار کاشانی…………. ۹۷

۴-۳-۱- زنان و همدردی با خانواده های شهدا……… ۹۷

۴-۳-۲- نوحه واحه های جنگ……………………. ۹۹

۴-۴- نمونه های شعری وحیدی در خصوص جنگ……….. ۱۰۰

۵-۵- نمونه های شعری کاشانی در خصوص جنگ………. ۱۰۶

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- نتیجه گیری………………………….. ۱۰۹

۵-۲- ارائه ی  پیشنهاد……………………… ۱۱۱

منابع و مآخذ…………………………….. ۱۱۳

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *