گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تجزیه و تحلیل ژنتیکی نسبت جنسی بره‏ها برای گوسفند نژاد بلوچی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تجزیه و تحلیل ژنتیکی نسبت جنسی بره‏ها برای گوسفند نژاد بلوچی
۱۳۹۶-۰۶-۰۶
1504 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تجزیه و تحلیل ژنتیکی نسبت جنسی بره‏ها برای گوسفند نژاد بلوچی


تعداد صفحات ۵۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

نسبت ‏جنسی، نسبت میان افراد یک جنس به کل فرزندان هنگام تولد می‏باشد. در این تحقیق از داده‏های مربوط به زایمان ۴۰۶۸۵ گوسفند نژاد بلوچی استفاده شد. با استفاده از نرم افزار SAS در رویه logistic اثر‏گذاری اثرات استان، گله، گله-سال، اندازه جمعیت، نوع تولد، سال تولد، ماه تولد، فصل، سن مادر و سال-فصل مورد آزمون قرار گرفت که از بین این‏ها اثر استان، گله، گله-سال، سال، سال-فصل و نوع تولد بر نسبت ‏جنسی بره‏ها معنی‏دار بود )۰۵/۰<P). برای بررسی اثرگذاری ژنتیک بر این صفت، تجزیه و تحلیل ژنتیکی داده‏ها با در نظر گرفتن توزیع دو جمله‏ای در نرم‏افزار ASREML انجام شد و مدل‏های پدری، مادری، پدربزرگ مادری و ترکیبی از این عوامل مورد استفاده قرار گرفت. انواع وراثت‏پذیری بدست آمده تفاوت معنی‏داری از صفر نداشتند و اثر‏گذاری ژنتیک برای صفت نسبت‏ جنسی در این جمعیت دیده نشد.

کلمات کلیدی: نسبت ‏جنسی، گوسفند بلوچی، پارامترهای ژنتیکی، مدل پدر-پدربزرگ مادری.

 

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ کلیاتی در مورد نسبت ‏جنسی فرزندان  ۲

۱-۱-۱ فرضیه تخصیص جنسیت تریورز و ویلارد  ۴

۱-۱-۲ چگونه میتوان تفاوت بین رده‏های موجودات را در مورد مقدار تنظیم نسبت‏ جنسی توجیه کرد؟  ۶

۱-۱-۳ محدودیت‏های توجیه نسبت‏ جنسی فرزندان کدامند؟  ۷

۱-۲ اهمیت تعیین جنسیت در دامپروری   ۷

۱-۲-۱ مزایا و معایب کلی کنترل نسبت ‏جنسی ثانویه  ۹

۱-۲-۲ مزایای احتمالی کنترل نسبت‏ جنسی در حیوانات مزرعه‏ای   ۱۰

۱-۲-۲-۱ گاو شیری   ۱۰

۱-۲-۲-۲ گاو گوشتی   ۱۰

۱-۲-۲-۳ گوسفند  ۱۰

۱-۲-۲-۴ اسب    ۱۱

۱-۲-۲-۵ طیور  ۱۱

۱-۳ اهداف پژوهش     ۱۱

۱-۴ فرض‏های پژوهش     ۱۲

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ گوسفندان بلوچی   ۱۴

۲-۲ مکانیسم‏های تعیین جنسیت در موجودات    ۱۴

۲-۳ مکانیسم تعیین جنسیت در گوسفند  ۱۵

۲-۴ عوامل تاثیرگذار بر نسبت‏های ‏جنسی   ۱۷

۲-۴-۱ تعیین جنسیت و محیط   ۱۷

۲-۴-۲ شواهد تنوع ژنتیکی در نسبت  ‏جنسی   ۱۸

۲-۴-۳ تفاوت بین نژادها و تلاقی نژادها در مورد نسبت‏ جنسی   ۱۹

۲-۴-۴ تفاوت بین سویه‏ای، لاین و هیبریدهای سویه‏ها و لاین‏ها در مورد نسبت ‏جنسی ثانویه  ۲۰

۲-۴-۵ اثر تغذیه مادر بر نسبت ‏جنسی فرزندان  ۲۱

۲-۴-۶ سایر فاکتورهای غیرتغذیه‏ای موثر بر نسبت ‏جنسی فرزندان  ۲۱

۲-۴-۷ مکانیسم‏های تئوریک انحراف نسبت‏ جنسی فرزندان قبل از حاملگی   ۲۲

۲-۴-۸ تفاوت‏های مولکولی بین رویان‏های نر و ماده قبل از لانه‏گزینی   ۲۳

۲-۵ سابقه پژوهش     ۲۴

فصل سوم: مواد و روش‏ها

۳-۱ اطلاعات مورد استفاده ۳۰

۳-۱-۱ ویرایش اطلاعات    ۳۰

۳-۱-۲ فایل داده‏ها ۳۱

۳-۲ تجزیه و تحلیل‏های آماری اطلاعات    ۳۲

    ۳-۲-۱ اثر عوامل محیطی   ۳۲

    ۳-۲-۲ اثر ژنتیک    ۳۲

فصل چهارم: نتایج و بحث

۴-۱ اثرات عوامل محیطی بر صفت نسبت ‏جنسی   ۳۵

۴-۱-۳ اثر سال  ۳۶

۴-۱-۲ اثر فصل   ۳۶

۴-۱-۳ اثر متقابل سال و فصل   ۳۷

۴-۱-۴ چندقلوزایی   ۳۷

۴-۱-۵ سن مادر  ۳۷

۴-۱-۶ اندازه جمعیت    ۳۹

۴-۱-۷ ماه تولد  ۳۹

۴-۱-۸ گله-سال  ۳۹

۴-۱-۹ استان  ۴۰

۴-۱-۱۰ بحث کلی   ۴۰

۴-۲ بررسی عوامل ژنتیکی موثر بر نسبت ‏جنسی   ۴۳

۴-۲-۱ مدل پدری   ۴۳

۴-۲-۲ مدل مادری   ۴۳

۴-۲-۳ مدل پدر و پدربزرگ مادری   ۴۴

۴-۲-۴ مدل پدر و مادر  ۴۵

۴-۲-۵ مدل پدر و مادر و محیط دائمی مادر  ۴۵

۴-۲-۶ مدل پدر و محیط دائمی پدر  ۴۶

۴-۲-۷ مدل پدر و محیط دائمی مادر  ۴۷

۴-۲-۸ مدل پدربزرگ مادری   ۴۷

۴-۲-۹ مدل پدر و پدربزرگ مادری و محیط دائمی پدر  ۴۸

۴-۲-۱۰ مدل پدر و پدربزرگ مادری و محیط دائمی مادر  ۴۸

۴-۲-۱۱ مدل پدر و پدربزرگ مادری و محیط دائمی پدر و محیط دائمی مادر  ۴۹

۴-۲-۱۲ مدل پدر و مادر و محیط دائمی پدر  ۵۰

۴-۲-۱۳ مدل پدر و مادر و محیط دائمی پدر و محیط دائمی مادر  ۵۰

۴-۲-۱۴ بحث کلی   ۵۱

 

 

فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهادها

۵-۱ نتیجه‏گیری   ۵۴

۵-۲ پیشنهادها ۵۴ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *