گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تثبیت نانودی اکسید تیتانیم بر روی الیاف پنبه و بررسی خواص ساختاری و خودتمیز شوندگی آن * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تثبیت نانودی اکسید تیتانیم بر روی الیاف پنبه و بررسی خواص ساختاری و خودتمیز شوندگی آن
۱۳۹۶-۰۸-۲۷
553 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تثبیت نانودی اکسید تیتانیم بر روی الیاف پنبه و بررسی خواص ساختاری و خودتمیز شوندگی آن


تعداد صفحات ۱۰۲

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

عملیات پوشش دهی نانو تیتانیوم دی اکسید وثبات آن روی لیف سلولز  به دلیل ساختار لیف وجذب آن وهمچنین شستشوی مکرر منسوجات به عنوان یکی از ضروریات خاص آن­ به حساب می‌آید. این تحقیق به منظور بررسی و ایجاد ویژگی خودتمیزشوندگی روی کالای پنبه­‌ای به کمک نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید و استفاده از فرآیند سل- ژل به عنوان یک فرآیند کم هزینه، آسان و با راندمان بالا و با هدف تثبیت و افزایش چسبندگی نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید روی لیف می‌باشد.

در این راستا پارچه پنبه‌ای در محلولی با غلظت‌های ۱، ۵/۱ و ۲ درصد از نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید سنتز شده از تیتانیوم ایزوپروپوکساید عمل‌آوری شدند. میزان خود تمیز شوندگی پارچه‌های پنبه­‌ای پوشش داده شده و لکه گذاری شده با لکه رنگزای‌‌ طبیعی آلبالو وانار و رنگینه‌های مصنوعی اسیدی (C.I.Acid Green )و مستقیم(C.I.Direct Darc Green BN)، تحت تابش لامپ­‌های ۲۰ و ۴۰۰ وات فرابنفش و هم چنین ساختار و ریخت شناسی پوشش تیتانیای پارچه پنبه ­ای، با میکروسکوپ الکترونی روبشی[۱]، ونیز حالت بلورین پوشش­های تیتانیا به وسیله روش پراش پرتو ایکس بررسی شدند. استحکام در برابر پارگی پارچه‌های مورد نظر نیز به منظور در نظر گرفتن میزان تغییر خواص فیزیکی نمونه‌ها در جریان این عملیات تکمیلی بررسی شده است.

نتایج نشان می‌دهند ثبات و میزان چسبندگی پوشش نانو تیتانیوم دی اکسید در برابر شستشو و میزان خود تمیزشوندگی در پارچه عمل آوری شده در حد مطلوبی بوده است. هم چنین میزان خود تمیزشوندگی تحت تابش نور فرابنفش در درصدهای بالاتر تیتانا در رنگ‌های مورد استفاده ، محسوس تر می‌باشد. استفاده از تیتانیم ایزوپروپوکساید به عنوان پیش ساز باعث کاهش اندازه ذرات در حد نانو ودر نتیجه پخش مناسب در سطح لیف و افزایش راندمان خود تمیز شوندگی گزارش شده است.

[۱] Scanning electron microscope

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده‌………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول- کلیات تحقیق    

۱-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲) بیان مساله …………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳) هدف ………………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۴) فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۵) تعاریف ……………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۶) مواد نانو ساختار وکاربردهای نانو فناوری در نساجی……………………………………………… ۷

۱-۶-۱) مواد نانو ساختار………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۶-۲) کاربردهای نانو فناوری در نساجی………………………………………………………………….. ۸

۱-۷) فتوکاتالیست…………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۷-۱) نظریه خاصیت پاک کنندکی فتو کاتالیست دی اکسید تیتانیوم………………………………… ۱۰

۱-۸) تیتانیوم دی اکسید………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۸-۱) تیتانیوم دی اکسید در مقیاس نانو……………………………………………………………………. ۱۲

۱-۹) روش های صنعتی تولید نانو تیتانیوم دی اکسید…………………………………………………….. ۱۳

۱-۱۰) کاربردهای نانو تیتانیوم دی اکسید…………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۱۱) روش های تولید سوسپانسیون TiO2………………………………………………………………… 15

۱-۱۲) روش های نشاندن نانو TiO2 روی پنبه ……………………………………………………………. ۱۶

۱-۱۲-۱) آماده سازی سل های TiO2 در روش سل- ژل……………………………………………….. ۱۶        ۱-۱۲-۱-۱) فرآیند پوشش در روش سل- ژل………………………………………………………………………………. ۱۶            ۱-۱۲-۲) کراسلینک……………………………………………………………………………………………………………. ۱۷         ۱-۱۲-۳) پلاسمای RF………………………………………………………………………………………………………… 18

۱-۱۲-۴) واکیومUV  ……………………………………………………………………………………………. ۱۹

۱-۱۲-۵) نشاندن TiO2روی پارچه  پنبه ای به روش پد (pad)………………………………………. 20

۱-۱۲-۶) کرونا…………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۱-۱۲-۶-۱) دشارژ کرونا وخصوصیات فیزیکی آن……………………………………………………….. ۲۱

۱-۱۲-۶-۲) تاثیرات واستفاده های کرونا…………………………………………………………………….. ۲۴

۱-۱۲-۶-۳) عملیات سطحی……………………………………………………………………………………. ۲۴

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱) لیف پنبه……………………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۱-۱) ساختمان الیاف سلولزی……………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۱-۲) ساختمان لیف پنبه………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۱-۳) شکل سطح مقطع وشکل طولی لیف پنبه………………………………………………………….. ۳۳

۲-۱-۴) ویژگی های فیزیکی……………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۱-۵) ویژگی و ساختار شیمیایی پنبه………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۲) تهیه نانو سل…………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۲-۱) ابعاد کلی تهیه نانو سل ها…………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۲-۲) تغییر نانو سل ها………………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۲-۳) ابعاد کلی فرایند پو شش دادن منسوجات با نانو سل ها……………………………………….. ۴۱

۲-۲-۴) فرایند کاربرد…………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۲-۵) ریسندکی الیاف با سل ها……………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۲-۶) ‌خواص مکانیکی………………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۲-۷) خصوصیات ظاهری……………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۲-۸) خواص خودتمیز شونده……………………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۲-۹) تغییر میزان جذب نور به وسیله منسوجات………………………………………………………… ۵۰

۲-۲-۱۰) حفاظت در برابر پر تو فرابنفش…………………………………………………………………… ۵۰

۲-۲-۱۱) پو شش های نانو سلی حساس به نور……………………………………………………………. ۵۱

۲-۳) تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………….. ۵۲

۲-۳-۱) خاصیت نانو ذرات TiO2 به عنوان خود تمیز شونده…………………………………………… ۵۲

۲-۳-۲) خاصیت نانو ذرات TiO2به عنوان فتوکاتالیست…………………………………………………. ۵۸

۲-۳-۳) پایداری نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم روی پارچه………………………………………………. ۶۵

فصل سوم- روش تحقیق

۳-۱) مواد مصرفی…………………………………………………………………………………………………. ۷۲

۳-۲) تجهیزات به کار رفته………………………………………………………………………………………. ۷۲

۳-۳) روش ساخت مواد…………………………………………………………………………………………. ۷۵

۳-۳-۱) روش سنتز نانو TiO2…………………………………………………………………………………. 75

۳-۳-۲) روش سنتزSiO2……………………………………………………………………………………….. 75

۳-۳-۳) آغشته سازی پارچه با مواد تهیه شده……………………………………………………………….. ۷۵

۳-۴) ایجاد لکه رنگی بر روی پارچه ی پنبه ای پوشش داده شده با تیتانیا……………………………. ۷۶

۳-۵) بررسی ویژگی های سطحی……………………………………………………………………………… ۷۶

۳-۵-۱) ساختار و ریخت شناسی……………………………………………………………………………… ۷۶

۳-۵-۲) آزمایش XRDبر روی سطح منسوج………………………………………………………………… ۷۷

۳-۶) فرایند تابش نورUV……………………………………………………………………………………….. 78

۳-۷) آزمون اندازه گیری میزان استحکام……………………………………………………………………… ۷۸

فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) ساختار و ریخت شناسی…………………………………………………………………………………. ۸۰

۴-۲) بررسی میزان بلور ینگی و فاز دی اکسید تیتانیوم بارگذاری شده برروی سطح منسوج……… ۸۷

۴-۳)  فرآیند تابش UV………………………………………………………………………………………….. 88

۴-۵) اندازه گیری میزان استحکام………………………………………………………………………………. ۹۳

فصل پنجم بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱)  نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. ۹۵

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

پیوست………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *