گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تبیین تأثیر کاربرداتوماسیون اداری بربهبود تصمیم گیری مدیران گروه دانشگاه های آزاد اسلامی غرب استان مازندران * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تبیین تأثیر کاربرداتوماسیون اداری بربهبود تصمیم گیری مدیران گروه دانشگاه های آزاد اسلامی غرب استان مازندران
۱۳۹۶-۰۷-۳۰
162 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تبیین تأثیر کاربرداتوماسیون اداری بربهبود تصمیم گیری مدیران گروه دانشگاه های آزاد اسلامی غرب استان مازندران


تعداد صفحات ۱۰۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه   

 

فصل اول؛ کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱مقدمه. ۲

۱-۲بیان مسأله. ۴

۱-۳ اهداف تحقیق. ۶

۱-۳-۱ هدف اصلی.. ۶

۱-۳-۲ اهداف فرعی.. ۶

۱-۴ اهمیت و ضروت تحقیق. ۷

۱-۵ فرضیه ها/سوالات تحقیق. ۸

۱-۵-۱ فرضیه اصلی تحقیق. ۸

۱-۵-۲ فرضیه های فرعی تحقیق. ۸

۱-۶ چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۷ مدل(الگو) مفهومی تحقیق. ۹

۱-۸ متغیرهای تحقیق. ۱۰

۱-۸-۱ تعاریف مفهومی.. ۱۰

۱-۸-۱-۱ اتوماسیون اداری.. ۹

۱-۸-۱-۲ دسترسی سریع و آسان به اطلاعات.. ۹

۱-۸-۱-۳ ایجاد وحدت رویه در کلیه امور. ۹

۱-۸-۱-۴ سرعت در انجام امور. ۱۰

۱-۸-۱-۵ دقت و صحت عملیات.. ۱۰

۱-۸-۱-۶ تصمیم‌گیری.. ۱۱

۱-۸-۱-۷ بهبودتصمیم گیری.. ۱۱

۱-۸-۲ تعریف عملیاتی.. ۱۱

۱-۸-۲-۱ تصمیم گیری.. ۱۱

۱-۸-۲-۲ بهبود تصمیم گیری.. ۱۲

۱-۸-۲-۳ اتوماسیون……………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۹ قلمرو تحقیق. ۱۲

۱-۹-۱ قلمرو موضوعی.. ۱۲

۱-۹-۲ قلمرو مکانی.. ۱۳

۱-۹-۳ قلمرو زمانی.. ۱۳

۱- ۱۰ خلاصه فصل. ۱۳

 

فصل دوم؛ ادبیات تحقیق.. ۱۴

بخش اول- مبانی نظری.. ۱۴

۲-۱-۱ مقدمه. ۱۵

۲-۱-۲ تعریف تصمیم گیری.. ۱۵

۲-۱-۲-۱  تعریف ی چندازتصمیم گیری.. ۱۶

۲-۱-۲-۲ عوامل اساسی تصمیم گیری.. ۱۶

۲-۱-۲-۳ کیفیت تصمیمات و تصمیم گیری.. ۱۷

۲-۱-۲-۴  شرایط تصمیم مدیران. ۱۷

۲-۱-۲-۵ تئوری های تصمیم گیری.. ۱۷

۲-۱-۲-۶ تئوری کلاسیک تصمیم گیری.. ۱۷

۲-۱-۲-۶ تئوری کلاسیک تصمیم گیری.. ۱۷

۲-۱-۲-۷ تئوری رفتاری تصمیم گیری.. ۱۷

۲-۱-۳ تصمیم گیری در مدیریت و اهمیت آن. ۱۸

۲-۱-۴ تصمیم گیری در سازمانها ۱۹

۲-۱-۵ مدیریت در قرن ۲۱ جایگاه خاصی برای دو سیاست کلان قائل است.. ۱۹

۲-۱-۶  سیر تکامل فناوری اداری.. ۲۰

۲-۱-۶-۱دوره دوم : یعنی فناوری رایانه. ۲۰

۲-۱-۶-۱دوره سوم : یعنی فناوری ارتباطات.. ۲۰

۲-۱-۷ مدیریت  ۲۱

۲-۱-۸  اهمیت تصمیم گیری درمدیریت………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۱-۹ مشارکت بیشتر درتصمیم گیری ۲۲

۲-۱-۱۰ اثرتکنولوی در طرح ریزی سازمان. ۲۳

۲-۱-۱۰-۱ کاهش ارتقاع هرم سازمان. ۲۳

۲-۱-۱۰-۲ تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر. ۲۳

۲-۱-۱۰-۳ بهبود هماهنگی.. ۲۳

۲-۱-۱۰-۴ شرح دقیق تری از وظایف… ۲۴

۲-۱-۱۰-۵ افزایش کارکنان متخصص… ۲۴

۲-۱-۱۱ اطلاعات.. ۲۴

۲-۱-۱۲ مراحل توسعه فناوری اطلاعات در سازمان. ۲۵

۲-۱-۱۳ نقش فناوری اطلاعات در سازمان. ۲۷

۲-۱-۱۴ نقش استراتژیک اطلاعات.. ۲۷

۲-۱-۱۵ اهمیت اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی.. ۲۸

۲-۱-۱۶ سیستمها ۲۸

۲-۱-۱۷چرخه حیات سیستم. ۲۹

۲-۱-۱۸ سیستم های اطلاعاتی.. ۳۰

۲-۱-۱۹ کار برد سیستم اطلاعاتی رایانه محور. ۳۱

۲-۱-۲۰ مفهوم سیستم اطلاعات مدیریت.. ۳۱

۲-۱-۲۱ نیاز به یک پایگاه اطلاعات.. ۳۲

۲-۱-۲۲ تصمیم گیری و سیستم های اطلاعاتی.. ۳۵

۲-۱-۲۳ مدل های تصمیم گیری در سیستم اطلاعات مدیریت.. ۳۵

۲-۱-۲۴ ویژگیهای سیستم پشتیبانی تصمیم گیری عبارتند از. ۳۶

۲-۱-۲۵ دلایل نیاز به سیستم های مکانیزه حمایت از تصمیم. ۳۶

۲-۱-۲۶ مزایا و معایب اتوماسیون اداری.. ۳۷

۲-۱-۲۶-۱ مزایای مستقیم. ۳۷

۲-۱-۲۶-۲ مزایای غیر مستقیم. ۳۷

۲-۱-۲۶ -۳ معایب سیستم اتوماسیون اداری.. ۳۸

۲-۱-۲۷ انواع کاربرد ها یا زیر سیستم های اتوماسیون اداری.. ۳۸

۲- ۱-۲۸ بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری.. ۳۹

۲-۱-۲۹ سیستم اطلاعاتی اتوماسیون اداری (OAS ) 39

۲-۱-۳۰ اتوماسیون و تصمیمات مدیریت.. ۴۰

۲-۱-۳۱ بهبود کار و اتوماسیون. ۴۱

۲-۱-۳۱-۱ قدمهای اساسی برای بهبود. ۴۱

۲-۱-۳۲  اهداف پیاده‌سازی سیستم اتوماسیون اداری.. ۴۲

۲-۱-۳۳ دستاوردهای بکارگیری اتوماسیون اداری.. ۴۳

۲-۱-۳۴ ویژگی‌های مهم سیستم جامع اتوماسیون دانشگاه ۴۳

۲-۱-۳۴-۱ بخشهای اصلی سیستم. ۴۵

۲-۱-۳۴-۲ امکانات عمومی سیستم. ۴۵

۲-۱-۳۴-۳ سامانه کتابخانه دیجیتال دانشگاه ۴۷

۲-۱-۳۴-۴ امکانات سیستم  ۴۷

۲-۱-۳۴-۵  سامانه نشریات.. ۴۷

۲-۱-۳۴-۶ سامانه اخبار دانشگاه ۴۸

۲-۱-۳۴-۷ شرح وظایف عمومی کارگروه سامانه اداری ـ مالی.. ۴۸

۲-۱-۳۴-۸ قسمت‌های مختلف سامانه اداری ـ مالی.. ۴۹

۲-۱-۳۴-۹ سامانه حسابداری دانشگاه……………………………………………………………………………………………….۵۰

۲-۱-۳۴-۱۰ سامانه پرسنلی دانشگاه ۵۰

۲-۱-۳۴-۱۱ سامانه بایگانی الکترونیکی دانشگاه ۵۰

۲-۱-۳۴-۱۲ سامانه حقوق و دستمزد دانشگاه ۵۱

۲-۱-۳۴-۱۳ سامانه انبار و اموال دانشگاه ۵۱

۲-۱-۳۴-۱۴ شرح وظایف کارگروه سامانه جامع آموزش دانشگاه ۵۱

۲-۱-۳۴-۱۵شرح وظایف کارگروه امور کاربران. ۵۲

۲-۱-۳۴-۱۶ شرح وظایف کارگروه توسعه. ۵۳

۲-۱-۳۴-۱۷ ایجاد بستر سخت افزاری مناسب برای پیاده سازی سیستمهای اتوماسیون در دانشگاههاو مراکز پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۲-۱-۳۴-۱۸ سیاستهای فناوری اطلاعات وزارت علوم در ارتباط با دانشگاهها……………………………۵۴

بخش دوم- مبانی تجربی.. ۵۵

۲-۲-۱ مقدمه. ۵۶

۲-۲-۲ تحقیقات داخلی.. ۵۶

۲-۲-۳ تحقیقات خارجی.. ۶۰

۲-۲-۴ جدول مقایسه مطالعات.. ۶۳

۲-۲-۴-۱ جدول مقایسه مطالعات انجام گرفته داخلی.. ۶۳

۲-۲-۴-۲ جدول مقایسه مطالعات انجام گرفته خارجی.. ۶۷

۲-۲-۵ خلاصه فصل. ۶۹

 

فصل سوم؛ متدولوژی تحقیق.. ۷۰

۳-۱ مقدمه. ۷۱

۳-۲ روش تحقیق. ۷۲

۳-۳ جامعه آماری.. ۷۲

۳-۴ نمونه و روش نمونه گیری.. ۷۲

۳-۵ روش جمع آوری اطلاعات.. ۷۳

۳-۵-۱ روش کتابخانه ای.. ۷۳

۳-۵-۲ روش میدانی.. ۷۳

۳-۶  ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. ۷۳

۳-۶-۱ پرسشنامه اتوماسیون اداری.. ۷۳

۳-۷ روایی یا اعتبار. ۷۴

۳-۸ پایایی یا قابلیت اعتماد. ۷۵

۳-۸-۱  سنجش پایایی مولفه ها (فاکتورها) اتوماسیون اداری……………………………………………………………۷۶

۳- ۸-۲  میانگین یا امتیاز متوسط فاکتوره…………………………………………………………………………………………..۷۷

۳-۹ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ..۷۷

۳-۱۰ خلاصه فصل. ۷۸

 

فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ۷۹

۴-۱مقدمه. ۸۰

۴-۲ بررسی جمعیت شناختی  ۸۱

۴-۳ آزمون نرمالیته  ۸۵

۴- ۴ آزمون آماری توزیع دو جمله ای (آزمون موفقیت) ..۸۶

۴ – ۴-۱ نتیجه آزمون آماری توزیع دوجمله ای پژوهش… ۸۷

۴-۵  آزمون فریدمن ونتایج آن.. ۸۸

۴-۶خلاصه فصل چهارم. ۹۱

 

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها ۹۲

۵-۱ مقدمه. ۹۳

۵-۲ خلاصه تحقیق. ۹۳

۵-۳ یافته های تحقیق. ۹۴

۵-۳-۱ نتایج حاصل از بررسی جمعیت شناختی ۹۴

۵-۴ بحث و مقایسه. ۹۵

۵-۴-۱ بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵

۵-۴-۲ نتیجه و بحث مربوط به فرضیه اصلی.. ۹۶

۵-۴-۳ نتیجه و بحث مربوط به فرضیه فرعی اول ۹۶

۵-۴-۴ نتیجه و بحث مربوط به فرضیه فرعی دوم. ۹۷

۵-۴-۵ نتیجه و بحث مربوط به فرضیه فرعی سوم. ۹۷

۵-۴-۶ نتیجه و بحث مربوط به فرضیه فرعی چهارم ۹۸

۵-۵نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹

۵-۶ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹

۵-۶-۱ پیشنهادهای مبتنی بر فرضیات تحقیق ۹۹

۵- ۶-۲ پیشنهادها برای پژوهشگران آتی.. ۱۰۳

۵-۷ محدودیت ها و مشکلات تحقیق. ۱۰۳

۵- ۷-۱ محدودیت محقق…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

پیوست ها و ضمایم ۱۰۴

 منابع و مآخذ. ۱۰۸

چکیده انگلیسی

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *