گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تاثیر غلظت های مختلف گل آلودگی برروی بچه ماهی سفید کمتر از یک گرم باتاکید بر تست زیستی(بازماندگی)وبافت شناسی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تاثیر غلظت های مختلف گل آلودگی برروی بچه ماهی سفید کمتر از یک گرم باتاکید بر تست زیستی(بازماندگی)وبافت شناسی
۱۳۹۶-۰۶-۰۷
561 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تاثیر غلظت های مختلف گل آلودگی برروی بچه ماهی سفید کمتر از یک گرم باتاکید بر تست زیستی(بازماندگی)وبافت شناسی


تعداد صفحات ۴۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

بررسی تاثیر گل آلودگی بر روی بچه ماهی سفید با هدف سنجش مقاومت و تغییرات بافت آبششی انجام گرفت. بچه ماهیان از مرکز تکثیر پرورش شهید رجایی تهیه شد. بچه ماهیان در سه گروه وزنی(۴۰۰-۲۰۰، ۶۰۰-۴۰۰ و ۱۰۰۰-۶۰۰ میلی‌گرم ) و در دو سطح اکسیژنی(۰٫۰۱۹±۷٫۶ و ۰٫۰۱۸±۳٫۶ میلی‌گرم در لیتر) و شش سطح گل آلودگی (FTU50، FTU430، FTU2600، FTU7800، FTU15600) تحت آزمون سه عاملی در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در سطخ آزمایش مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری بین تیمار‌های مختلف وجود داشت (۰٫۰۵>P، آزمون دانکن) بطوری که با افزایش گل آلودگی میزان بازماندگی بچه ماهیان کاهش و با افزایش گروه‌های وزنی بازماندگی آنها افزایش داشته است. در گروه وزنی کمتر از ۴۰۰ میلی‌گرم درگل آلودگی FTU15600 میزان بازماندگی (۹۵٫۸۳) درصد در طول آزمایش (۱۶۸ ساعت) ثبت گردید. بنابراین ملاحظه می‌گردد که بچه ماهیان از بازماندگی بالائی برخوردار بودند. اما بررسی‌ها نشان داد که در آب گل آلود با درجات در انتهای آزمایش بافت آبشش بچه ماهیان کوتاه و ضخیم شده‌اند. قابل ذکر است که بافت آبشش بچه ماهیان در آب شفاف رودخانه تغییر محسوسی نداشت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تنها عامل موثر در تخریب بافت آبششی در طول آزمایش وجود ذرات معلق رسوبات موجود در آب بوده است، و بازماندگی به تنهایی به عنوان پارامتر اصلی در سلامت بچه ماهیان محسوب نگردید.

 

کلمات کلیدی: بچه ماهیان سفید، گل آلودگی، آبشش، بازماندگی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-کلیات…………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲رده بندی ماهی سفید ……………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳ مشخصات ماهی سفید………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۴ مناطق زیستی و پراکنش ماهی سفید در دریای خزر……………………………………………………… ۶

۱-۵٫ تنوع جمعیتی و مهاجرت تولید مثل…………………………………………………………………………. ۷

۱-۶ رشد ماهی سفید………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۷ تکثیر و پرورش مصنوعی ماهی سفید ………………………………………………………………………. ۸

۱-۷-۱تکثیر و پرورش ماهی سفید در جهان…………………………………………………………………….. ۸

۱-۷-۲ تکثیر و پرورش ماهی سفید در ایران…………………………………………………………………….. ۸

۱-۸٫ تکثیر مصنوعی ماهی سفید……………………………………………………………………………………. ۹

۱-۹٫کیفیت بچه ماهیان سفید رها سازی شده………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۱۰ .کدورت……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۱۱٫ منابع کدورت………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۱۲٫اثرات کدورت ……………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۱۳٫سنجش کدورت …………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۱۴٫روش تعین کدورت ………………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۱۵٫ مجموع جامدات محلول معلق (TDS) ………………………………………………………………… 14

۱-۱۶٫ مواد جامد معلق کل (TSS) ……………………………………………………………………………… 15

۱-۱۷٫آبشش ماهیان استخوانی…………………………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۱۸٫بیان مساله و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………… ۱۸

۱-۱۹٫فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۱۹

۱-۱۹-۱سؤال اصلی…………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۱-۱۹-۲ سؤالات فرعی…………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۱-۲۰٫اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۱۹

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱٫ سوابق داخلی………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲٫ سوابق خارجی…………………………………………………………………………………………………. ۲۱

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱٫انتخاب و انتقال بچه ماهیان………………………………………………………………………………….. ۲۵

۳-۲٫بیومتری و تیمارهای آزمایشی……………………………………………………………………………….. ۲۵

۳-۳٫ خصوصیات فیزیکوشیمیائی آب ………………………………………………………………………….. ۲۶

۳-۴٫تثبیت نمونه(Fixation) …………………………………………………………………………………….. 27

۳-۵٫آبگیری بافت(Dehedration)……………………………………………………………………………. 27

۳-۶٫آغشته سازی (Infiltation) ……………………………………………………………………………….. 27

۳-۷٫قالب گیری (Embedding) ………………………………………………………………………………. 28

۳-۸٫ چسباندن(Mounting) و رنگ آمیزی (Staining) ………………………………………………… 28

۳-۹٫ تجزیه و تحلیل آماری ………………………………………………………………………………………. ۲۸

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴- تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………… ۳۰

۴-۱٫ خصوصیات فیزیکوشیمیائی آب ………………………………………………………………………….. ۳۰

۴-۲٫ درصد بازماندگی بچه ماهیان………………………………………………………………………………. ۳۰

۴-۳٫ مقاطع بافت آبشش………………………………………………………………………………………….. ۳۹

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱٫بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… ۴۲

۵-۲ پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *