گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تاثیر استفاده از منابع مختلف سلنیوم )معدنی و آلی( بر عملکرد رشد و شاخص های خونی بره های نر نژاد تاب (آتابای)


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تاثیر استفاده از منابع مختلف سلنیوم )معدنی و آلی( بر عملکرد رشد و شاخص های خونی بره های نر نژاد تاب (آتابای)
2017-09-03
389 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تاثیر استفاده از منابع مختلف سلنیوم )معدنی و آلی( بر عملکرد رشد و شاخص های خونی بره های نر نژاد تاب (آتابای)


تعداد صفحات ۵۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”324″]

چکیده:

این تحقیق به منظور تاثیر استفاده از منابع مختلف سلنیوم )معدنی و آلی( بر عملکرد رشد بره‌های نر نژاد تاب (آتابای) با ۱۶ رأس بره نر تازه از شیر گرفته شده با میانگین وزن ۱±۱۸ کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تیمار و ۴ تکرار انجام شد. طول مدت آزمایش ۹۰ روز بود. جیره آزمایشی (کنسانتره) از نظر انرژی، پروتئین و سایر مواد مغذی برای همه تیمارها یکسان بودند. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد، حاوی جیره غذایی پایه و فاقد منبع سلنیوم، تیمار حاوی جیره غذایی پایه و سلنیوم آلی (سلنومتیونین)، تیمار حاوی جیره غذایی پایه و سلنیوم آلی (سلنیوم  yeast) و حاوی جیره غذایی پایه و سلنیوم معدنی بودند. میزان خوراک مصرفی به صورت روزانه  اندازه‌گیری شد و در فاصله‌های مشخص وزن‌کشی بره‌ها، انجام شد. در پایان آزمایش با کشتار بره‌ها خصوصیات لاشه و وزن و درصد اجزای لاشه مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاصل از افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی نشان دادند استفاده از منابع مختلف سلنیومی در میزان وزن نهایی بره های تغذیه شده،  و هم چنین ضریب تبدیل غذایی، اختلاف آماری معنی داری مشاهده نگردید. نتایج حاصل از میزان مصرف خوراک نشان داد صرفا در دوره دوم توزین (روز ۴۰ آزمایش) اختلاف آماری معنی داری بین میزان مصرف خوراک مشاهده گردید (۰۵/۰>p). نتایج حاصل از خصوصیات لاشه نشان داد به رغم افزایش کمی شاخص ها با استفاده از منابع سلنیومی در جیره های غذایی در مقایسه با جیره فاقد مکمل سلنیومی، با اینحال اختلاف آماری معنی داری بین داده های مشاهد نشد. نتایج حاصل از وزن قطعات لاشه و درصد هر قطعه نسبت به وزن لاشه نشان داد که اختلاف آماری معنی داری بین صفات مورد بررسی وجود ندارد. نتایج بررسی میزان تغییرات در متابولیت های سرم خون نشان داد اختلاف آماری معنی داری بین میزان تری گلیسرید، HDL و LDL در در روزهای ۴۰ و ۸۰  از شروع آزمایش وجود دارد (۰۵/۰>p).  با این حال اختلاف آماری معنی داری از نظر شاخص های گلوکز، کلسترول و VLDL مشاهده نشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد افزودن مکمل سلنیومی در جیره غذایی    بره ها در برخی دوره ها موجب افزایش مصرف خوراک و تغییر در برخی از فراسنجه های سرم خون شد. در کل می توان نتیجه گرفت مکمل های سلنیومی به کار رفته در این تحقیق خصوصا اویلا سلنیوم نسبت به سایر تیمار عملکرد بهتری در زمینه بهبود مصرف خوراک و متابولیت های خونی از خود نشان داد و می توان از این مکمل در جیره غذایی بره های پرورای جهت بهبود عملکرد مورد استفاده قرار داد.

 

کلمات کلیدی: سلنیوم، عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه های خونی، بره

 

فهرست مطالب

عناوینصفحه
فصل اول: کلیات تحقیق۱
۱-۱- مقدمه۲
۱-۱- ۲-محاسن پرورش گوسفند۳
۱-۱- ۳-جمعیت و پراکندگی گوسفند در کشور و جهان۴
۱-۱- ۵-خصوصیات نزادهای گوسفند در ایران۵
۱-۱- ۶-طبقه بندی نزادهای گوسفند در ایران۷
۱-۲- بیان مسئله۹
۱-۳- اهداف تحقیق۱۰
۱-۴- فرضیه ها۱۰
۱-۵- تعاریف و اصطلاحات۱۰
۱-۵-۱-مشخصات گوسفند زل۱۰
۱-۵-۲-مشخصات گوسفند آتابای۱۱
۱-۵-۳-شاخص های عملکرد۱۳
۱-۵-۴-فراسنجه های خونی۱۴
۱-۵-۵-مزایای پروار بندی۱۵
۱-۵-۶-انواع پروار بندی۱۶
۱-۵-۷-انواع پروار بندی۱۷
۱-۵-۸-تاریخچه مصرف سلنیوم۱۸
فصل دوم:  ادبیات و پیشینه تحقیق۱۹
۲-۱- نقش مخمر غنی شده با سلنیوم در نشخوارکنندگان۲۰
۲-۱-۱-میزان نیاز نشخوارکنندگان به سلنیوم۲۱
۲-۲-روش های افزایش مصرف سلنیوم۲۲
۲-۳-بازده جذب سلنیوم۲۳
۲-۴-وظایف و علائم کمبود سلنیوم۲۴
۲-۵-سمیت ناشی از  سلنیوم۲۴
۲-۶-مخمر غنی شده با سلنیوم۲۵
۲-۶-۱-تعریف مخمر غنی شده با سلنیوم۲۵
۲-۶-۲-مصرف مخمر غنی شده با سلنیوم در گوسفند و بز۲۵
۲-۸-جذب و متابولیسم سلنیوم۲۷
۲-۹-زیست فراهمی (Bioavailability) سلنیوم۲۹
۲-۱۰- سلنیوم در گوشت۲۹
۲-۱۱- کمپلکس آلی AVAILA SE۳۰
۲-۱۲- تفاوت کمپلکس آلی AVAILA SE با مخمر سلنیومی۳۱
فصل سوم:  روش تحقیق۳۳
۳-۱ محل و زمان انجام آزمایش۳۴
۳-۲ انتخاب حیوان۳۴
۳-۳ آماده سازی جایگاه و دام۳۴
۳-۴ تهیه منابع سلنیومی۳۴
۳-۵ جیره های غذایی مورد آزمایش۳۴
۳-۸ دوره عادت پذیری بره ها و مدت اجرای طرح۳۵
۳-۹ روش خوراک دادن۳۵
۳-۱۰ نمونه گیری و ثبت داده های آزمایش۳۶
۳-۱۰-۱ توزین بره ها۳۶
۳-۱۰-۲ نمونه گیری خون۳۶
۳-۱۰-۲-۱ جداسازی سرم۳۶
۳-۱۰-۲-۲ غلظت گلوکز، کلسترول و تری گلیسرید خون۳۶
۳-۱۰-۲-۳ غلظت پروتئین کل سرم۳۷
۳-۱۱ آنالیز آماری۳۷
فصل چهارم:  نتایج۳۸
۴-۱ –  وزن زنده و اضافه وزن روزانه۳۹
۴-۲   -مقدار خوراک مصرفی۴۱
۴-۳  -ضریب تبدیل غذایی۴۱
۴-۴ – خصوصیات لاشه بره های پرواری۴۲
۴-۵-  قطعات لاشه۴۳
۴-۶-  غلظت متابولیت های خون۴۴
      فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری کلی و پیشنهادها۴۶
۵-۱-وزن زنده و افزایش وزن روزانه۴۷
۵-۲-ضریب تبدیل غذایی۴۸
۵-۳-خوراک مصرفی۴۸
۵-۴-خصوصیات، قطعات و درصد لاشه۴۹
۵-۵-فراسنجه های سرم خون۵۰
نتیجه گیری کلی و پیشنهادها۵۱
منابع۵۳

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *