گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تأثیر قرآن در اشعار علیرضا قزوه * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تأثیر قرآن در اشعار علیرضا قزوه
۱۳۹۶-۰۶-۰۴
489 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تأثیر قرآن در اشعار علیرضا قزوه


تعداد صفحات ۹۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده :

قرآن ، کتاب دینی و اعتقاد نامه‌ی همدلی همه‌ی مردم مسلمان جهان است . این کتاب سرشار از حکمت و پند است و جهت تعالی انسان از سوی خداوند بر سینه‌ی رسول اکرم نازل شده است . شعر دفاع مقدس تماماً سرشار از تفکرات عمیق اسلامی می باشد و در هشت سال دفاع مقدس از آیات قرآن برای ترویج و اشاعه فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی، نصرت مسلمین و امید به پیروزی و نهایتاً شهادت تأثیر پذیرفته است .

این پژوهش در جستجوی این است که قرآن تأثیر همه جانبه ای بر اشعار شاعران دفاع مقدس بخصوص قزوه داشته است و در قسمتهایی از آن ویژگی‌های شعر دفاع مقدس ، شاعران دفاع مقدس و تقسیم‌بندی و تحلیل هایی در حوزه قالب ، موضوع ، تأثیر روند تاریخی آیات قرآن در اشعار شعرا، چگونگی طرح آیات و آثار شعری قزوه را ارائه می‌نماید.

روش پژوهش توصیفی و تحلیلی بر اساس مستندات کتابخانه‌ای، مقالات و سایت‌ها است، و شیوه گرد‌آوری بصورت فیش برداری می باشد، و همچنین شیوه تجزیه و تحلیل  بر اساس نکته برداری‌ها و تطبیق شعر دفاع مقدس تأثیر گرفته از قرآن است و جنبه‌های مختلف تأثیرپذیری مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد .

از آنجایی که موضوع مربوط به تأثیر قرآن در اشعار قزوه می‌باشد از آیات و روایات و کتابهای تفسیری نیز استفاده شده است.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول :کلیات تحقیق

١-١مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

١-٢  بیان مسأله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

١-٣  اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

١-۴  ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

١-۵ فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

١-۶  تعریف اصطلاحات و متغیر ها……………………………………………………………………………………………………… ۸

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

٢-١ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

٢-٢ انواع حوزه های ادب پایداری در ایران………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-۱ حوزه ی محتوایی و موضوعی……………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۲- حوزه بیان شجاعت و ستایش فتوحات…………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۲-۳-حوزه سوگ سرایی و یا ذکر فجایع…………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۳-روند تاریخی تأثیر قرآن در شعر شاعران……………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۴-تقسیم بندی علمی شعر نو…………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۵-شیوه‌های انتزاعی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

٢-۶   دوره های تاریخی ادبیات مقاومت در ایران…………………………………………………………………………………… ۲۶

٢-۷ –  دسته بندی شاعران انقلاب و دفاع مقدس………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۷-۱- گروه کلاسیک……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۷-۳- گروه نوگرای آغازین……………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۷-۴- گروه نوگرای پس از انقلاب……………………………………………………………………………………………………. ۲۸

٢-۸  نگاهی به شعر انقلاب و دفاع مقدس ……………………………………………………………………………………………. ۲۸

٢-۹    تأثیر قرآن کریم در اشعار دفاع مقدس………………………………………………………………………………………… ۲۹

٢-۱۰شاعران دفاع مقدس ، شاعران معترض …………………………………………………………………………………………. ۳۲

٢-١۱  عوامل تأثیر پذیری از قرآن ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

٢-١۲  گونه های اثر پذیری از قرآن …………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

٢-١۳  زندگینامه علیرضا قزوه …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

٢-١۳-١   آثار قزوه ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

٢-١۳-٢ –   بررسی اشعار قزوه ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

٢-١۳-٣ –  ویژگی های اشعار قزوه …………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

٢-١۳-۴   موسیقی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

٢-١۴  پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

٢-١۴-١ آبین- حسین (۱۳۸۸)،دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر……………………………………………………………….. ۴۸

٢-١۴-٢  علی اصغر حلبی …………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

٢-١۴-٣   منوچهر اکبری ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

٢-١۴-۴ سید محمد راستگو ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

 

فصل سوم:روش تحقیق

٣-١ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

٣-٢ روش گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

٣-٣  ابزار گرد آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

٣-۴  شیوه تجزیه و  تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………. ۵۲

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل تحقیق و داده‌ها

الف)در آمدی بر شعر شاعر دفاع مقدس………………………………………………………………………………………………… ۵۴

ب) ویژگی های شعر دفاع مقدس…………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

ج)بررسی قالب ها و اوزان شعری در اشعار دفاع مقدس…………………………………………………………………………. ۵۷

چ) صور خیال در اشعار دفاع مقدس…………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۴-١ تأثیر قرآن کریم در اشعار قزوه …………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۴-۱-۱- استفاده از سور قرآنی…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۴-۱-۲-انتظار…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۴-۱-۳- ایمان…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۴-۱-۴-پاداش خیر  …………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۴-۱-۵-توحید …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۴-۱-۶- حج………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۴-۱-۷- حرص و طمع……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۴-۱-۸- دعا ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

۴-۱-۹- رحمت دعا ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۴-۱-۱۰- سوگند ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

۴-۱-۱۱- شب قدر ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

۴-۱-۱۲- شهادت……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۴-۱-۱۳-  صبر و بردباری…………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

۴-۱-۱۴-عصیان…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۱-۱۵- قیامت ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

۴-۱-۱۶- گواه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۴-۱-۱۷- معجزه………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

۴-۱-۱۸-نعمت………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۴-۱-۱۹- نماز……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹

۴-۱-۲۰-وسوسه شیطانی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۴-۱-۲۱- یقین…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

 

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری

۵-۱ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

۵-۲- رتبه بندی آیات قرآنی بر اساس موضوعات آن……………………………………………………………………………… ۹۴

۵-٣  پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۵

 

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *