گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تأثیر جیره غذایی بر ناهنجاری اسکلتی در دانیوی گورخری ( Brachydanio rerio )


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه تأثیر جیره غذایی بر ناهنجاری اسکلتی در دانیوی گورخری ( Brachydanio rerio )
2017-09-27
504 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تأثیر جیره غذایی بر ناهنجاری اسکلتی در دانیوی گورخری ( Brachydanio rerio )


تعداد صفحات ۴۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”384″]

چکیده:

ناهنجاری های اسکلتی از مشکلات رایج در پرورش ماهیان هستند که ارزش تجاری آن ها را کاهش می دهند. این پژوهش برای بررسی تاثیر جیره بر ناهنجاری اسکلتی در ماهی دانیوی گورخری (Brachydanio rerio )انجام شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش،  چهار  تیمار با سه تکرار در نظر گرفته شدند.حدود ۲۸۰۰ عدد لارو ماهی زبرای گورخری به مدت ۸ هفته با چهار نوع جیره غذایی  تغذیه شدند. جیره ها شامل خوراک کارگاه ،غذای زنده ،غذای زنده غنی شده با ویتامین C و غذای زنده غنی شده با  روغن ماهی کیلکا بودند. نتایج  نشان دادند کمترین میزان ناهنجاری به ترتیب در ماهیان تغذیه شده با غذای زنده غنی شده با ویتامین C، غذای  زنده و غذای زنده غنی شده با اسید چرب مشاهده شد.ماهیان تغذیه شده با جیره کارگاه دارای بالاترین درصد ناهنجاری در میان تیمارها بودند. اگرچه تیمارهای طراحی شده برای این آزمایش  تاثیر معنی داری بر میزان ناهنجاری اسکلتی داشتند اما این مشکل به کلی از بین نرفته و درماهیان پرورش داده شده در همه تیمارها مشاهده شد که احتمالا به علت عواملی دیگر علاوه بر خوراک است.

کلمات کلیدی: ناهنجاری اسکلتی،جیره ، غذای زنده، ویتامین C، روغن ماهی، دانیوی گورخری

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده

فصل اول:کلیات تحقیق

۱

۲

مقدمه۳
۱-۱-سیستماتیک دانیوی گورخری۶
۱-۲-ریخت شناسی۷
۱-۳-پراکنش و زیستگاه۸
۱-۴-رشد و مرگ و میر۸
۱-۵-تولید مثل

۱-۶-رفتار

۱-۷-تغذیه

۸

۹

۱۰

۱-۸-فرضیه های تحقیق

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

۱-۲-تحقیقات انجام شده در ایران

۲-۲-تحقیقات انجام شده در سایر کشورها

فصل سوم:  روش تحقیق

۳-۱-محل اجرای تحقیق

۳-۲-مخازن پرورش لارو

۳-۳-تهیه بچه ماهیان و ذخیره آنها

۳-۴-تیمارهای مورد استفاده

۳-۵-چگونگی ساخت و آماده سازی جیره های مورد استفاده

۳-۵-۱-روش تولید غذای زنده

۳-۵-۲-غنی سازی غذای زنده

۳-۵-۲-۱-غنی سازی با روغن ماهی

۳-۵-۲-۲-غنی سازی با ویتامین C

۳-۵-۳-روش تهیه ناپلی آرتمیا

۳-۵-۴-غذای دست ساز کارگاه

۳-۶-تجزیه شیمیایی جیره غذایی ساخته شده در کارگاه

۳-۷-تغذیه و غذادهی

۳-۸-طول مدت اجرای پروژه

۳-۹-بررسی کیفی بچه ماهیان

۳-۱۰-کنترل کیفیت محیط پرورش بچه ماهیها

۳-۱۱-برداشت ماهیها

۳-۱۲-بررسی های آزمایشگاهی

۳-۱۲-۱-پرتونگاری X

۳-۱۲-۲-تجزیه شیمیایی آب مورد استفاده برای پرورش ماهیان

۳-۱۳-شیوه نمونه برداری،روش آماری وتجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱-بررسی نتایج به دست آمده از طول ماهیان در دوره پرورش

۴-۲- بررسی نتایج به دست آمده از وزن ماهیان درطول دوره پرورش

۴-۳- بررسی نتایج به دست آمده از تلفات ماهیان درطول دوره پرورش

۴-۴- بررسی نتایج به دست آمده از ناهنجاری درماهیان درطول دوره پرورش

۴-۵-آمار توصیفی صفات تحت مطالعه

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱-تاثیر جیره های استفاده شده بر میزان ناهنجاری

منابع و مآخذ

پیوست

 

 

 

 

 

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۵

۱۶

۱۶

۱۶

۱۷

۱۸

۱۸

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۲۰

۲۰

۲۱

۲۱

۲۲

۲۲

۲۲

۲۲

۲۲

۲۲

۲۳

۲۵

۲۶

۲۷

۲۹

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۸

۴۵

 

 

 

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *