گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تأثیر قوانین و سیاست‌های تجاری دولت بر قیمت و تولید برنج * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تأثیر قوانین و سیاست‌های تجاری دولت بر قیمت و تولید برنج
۱۳۹۶-۱۰-۰۴
178 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تأثیر قوانین و سیاست‌های تجاری دولت بر قیمت و تولید برنج


تعداد صفحات ۵۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

مسأله سیاست غذای ارزان و خودکفایی در مورد محصول برنج ایران همواره باعث شده است تا دولت مداخله زیادی در بازار و تجارت این محصول داشته باشد. بر همین اساس این پژوهش با هدف اصلی بررسی تأثیر قوانین و سیاست‌های تجاری دولت بر قیمت و تولید برنج طی سال‌های ۱۳۹۰- ۱۳۶۰ انجام شد. داده‌های مورد استفاده در این مطالعه از طریق بانک اطلاعات سازمان خواروبار کشاورزی (فائو)، بانک مرکزی و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شد و با استفاده از نرم افزار Eviews و روش معادلات همزمان و آزمون ایستایی و همگرایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سیاستهای بازرگانی دولت از طریق اعمال محدودیت‌های تجاری در قالب تعرفه روی تولید برنج اثر مثبت و روی قیمت آن اثر منفی داشته است که این نتیجه قابل انتظار بوده است. همچنین سیاست ارزی دولت بر روی قیمت برنج اثر مثبت داشته است به طوری که افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت برنج در بازار داخل شده است.

 

کلیدواژه: سیاست تجاری، سیاست ارزی، قیمت برنج، تولید برنج

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱- ۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱- ۲ بیان مسأله                                                                                                      ۳

۱- ۳ ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۴

۱- ۴ سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱- ۵ اهداف تحقیق                                                                                                  ۵

۱- ۶ فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………..     ۵

۱- ۷ محدوده تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۸ روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………….     ۶

۲- ۱ بخش اول: ادبیات تحقیق                                                                                     ۷

۲- ۱- ۱ مقدمه                                                                                                       ۷

۲- ۱- ۲ سیاست تجاری حمایتی………………………………………………………………………………………….     ۷

۲- ۱- ۳ دلایل اعمال سیاست حمایتی تجاری ………………………………………………………………………..     ۷

۲- ۱- ۳- ۱ بهبود رابطه مبادله                                                                                     ۸

۲- ۱- ۳- ۲ حمایت از صنایع نوپا……………………………………………………………………………………….     ۸

۲- ۱- ۳- ۳ مبارزه با قیمت‌شکنی                                                                                 ۹

۲- ۱- ۳- ۴ حمایت از مواد غذایی …………………………………………………………………………………… ۱۰

۲- ۱- ۳- ۵ حمایت از اشتغال و قیمت کالاهای داخلی…………………………………………………………… ۱۱

۲- ۱- ۳- ۶ بهبود تراز پرداخت‌ها                                                                                ۱۱

۲- ۱- ۳- ۷ افزایش درآمد دولت                                                                                 ۱۱

۲- ۱- ۳- ۸ سیاست بهینه دوم                                                                                    ۱۲

۲- ۱- ۳- ۹ سایر دلایل حمایت تجاری…………………………………………………………………………………     ۱۲

۲- ۱- ۴ ابزارهای حمایت تجاری                                                                                ۱۳

۲- ۱- ۴- ۱ تعرفه‌ها ……………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲- ۱- ۴- ۲ شبه تعرفه‌ها                                                                                           ۱۴

۲- ۱- ۴- ۳ ابزارهای غیر تعرفه‌ای……………………………………………………………………………………….     ۱۴

۲- ۱- ۵ نظام تعرفه در ایران ……………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲- ۱- ۵- ۱ حقوق گمرکی (حقوق پایه)                                                                         ۱۵

۲- ۱- ۵- ۲ سود بازرگانی ……………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲- ۱- ۵- ۳ تحولات تعرفه در ایران……………………………………………………………………………………..     ۱۶

۲- ۱- ۶ نرخ ارز ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲- ۱- ۶- ۱ سیاست‌های ارزی و تجاری ایران…………………………………………………………………………     ۱۹

۲- ۱- ۷ سیاست‌های دولت در خصوص برنج…………………………………………………………………………     ۲۰

۲- ۱- ۷- ۱ سیاست قیمت تضمینی …………………………………………………………………………………… ۲۱

۲- ۱- ۷- ۲ سیاست سقف قیمت (سیاست تثبیت قیمت) ……………………………………………………….. ۲۲

۲- ۱- ۷- ۳ تعرفه و موانع غیر تعرفه‌ای…………………………………………………………………………………     ۲۲

۲- ۱- ۷- ۴ انحصار واردات برنج                                                                                ۲۳

۲- ۱- ۷- ۵ سیاست قیمت‌گذاری برنج در ایران………………………………………………………………………     ۲۴

۲- ۱- ۷- ۵- ۱ ملاک‌های تعیین قیمت برنج تولید داخل به قیمت جهانی………………………………………     ۲۵

۲- ۲ بخش دوم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲- ۲- ۱ مروری بر مطالعات داخلی …………………………………………………………………………………… ۲۶

۲- ۲- ۲ مروری بر مطالعات انجام شده خارجی………………………………………………………………………     ۲۹

فصل سوم: روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۳۱ 

۳- ۱ مقدمه                                                                                                          ۳۲

۳- ۲ نوع روش و مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………..     ۳۲

۳- ۳ ایستایی داده‌ها……………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۳- ۴ آزمون ایستایی دیکی- فولر تعمیم یافته…………………………………………………………………………..     ۳۵

۳- ۵ همگرایی…………………………………………………………………………………………………………………     ۳۶

۳- ۶ روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………     ۳۷

۳- ۷ ابزارهای گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………… ۳۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………….. ۳۸

۴- ۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۴- ۲ روند تولید، قیمت و واردات برنج در ایران و جهان…………………………………………………………..     ۳۹

۴- ۳ نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۴- ۳- ۱ آزمون ریشه واحد ……………………………………………………………………………………………… ۴۱

۴- ۳- ۲ نتایج ایستایی متغیرها………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۴- ۳- ۳ بررسی آزمون همگرایی بین متغیرها…………………………………………………………………………..     ۴۳

۴- ۳- ۳- ۱ آزمون همگرایی یوهانسون ………………………………………………………………………………. ۴۳

۴- ۳- ۳- ۲ بررسی همگرایی بین متغیرهای (تولید، قیمت، واردات، نرخ ارز، نرخ تعرفه)……………….. ۴۳

۴- ۳- ۴ نتایج برآورد معادلات همزمان…………………………………………………………………………………     ۴۴

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………….. ۴۸

۵- ۱ نتیجه‌گیری                                                                                                          ۴۹

۵- ۲ پیشنهادات                                                                                                          ۵۰

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

پیوست                                                                                                               ۵۵

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *