گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی چالش های آموزش کار آفرینی در حوزه صنایع کوچک در استان مازندران(با مطالعه موردی در صنایع غذایی استان مازندران) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی چالش های آموزش کار آفرینی در حوزه صنایع کوچک در استان مازندران(با مطالعه موردی در صنایع غذایی استان مازندران)
۱۳۹۶-۰۸-۰۸
230 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی چالش های آموزش کار آفرینی در حوزه صنایع کوچک در استان مازندران(با مطالعه موردی در صنایع غذایی استان مازندران)


تعداد صفحات ۱۱۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

در جامعه فعلی ما که اقتصاد ایران، در سال نیازمند صدها هزار فرصت شغلی جدید می باشد،به یک برنامه ملی کارآفرینی نیاز است که در آن مراکز غیر دولتی جهت آموزش افراد برای کسب و کار جدید ایجاد شود و نظام های حرفه‌ای و صنعتی تقویت شوند تا با استفاده از آنها امکان آموزش و آشنایی با مشاغل گوناگون برای طیف وسیعی از افراد جامعه فراهم شود،بنابر این لازم است گام های اساسی و درست در این راه برداشته شود و این می طلبد تا یک برنامه نظامند آموزشی در راستای کارآفرینی تنظیم گردد، هدف اصلی تحقیق شناسایی مهمترین چالش های آموزش کار آفرینی در قلمرو صنایع کوچک وارایه پیشنهادهاو راهکار در جهت آموزش بهتر است. پس از شناسایی چالش ها ابتدا مدلی از چالش های آموزش کارآفرینی مطرح گردید و سپس با در نظر داشتن این چالش ها به سوالات مطرح شده در پرسشنامه محقق ساخته پاسخ داده شد.در این تحقیق پیشینه تحقیق نشان از آن دارد که توجه زیادی به این امر مهم صورت نگرفته است. جامعه آماری تحقیق را صاحبان و کارآفرینان کسب و کار کوچک استان مازندران تشکیل می دهند.اطلاعات استخراج شده از پرسش نامه ها با استفاده از فنون آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت و در آمار استنباطی از آزمون های آماری مربوط نظیر آزمون تک نمونه ای tجهت بررسی  فرضیات تحقیق استفاده شد. ونیزداده ها با استفاده  از نرم افزار  spssتجزیه و تحلیل شد.محقق نظر بر آن داشت که باید شکل گیری برنامه های آموزشی در جهت قابل اجراء بودن تنظیم گردد و این نیاز به استفاده و کمک از افراد کارآفرین که تجاربی در این امر دارند را نیز بیشتر پررنگ می سازد. مسئولان باید در نظر بگیرند تنها نوشتن یک مجموعه نظامندآموزشی کارآفرینی راه به جایی نخواهد برد بلکه باید اصول و قواعدی را تنظیم ساخت که همه جوانب چالش ها را مد نظر قرار دهد تا به هدف مورد نظر و اصلی که همان رسیدن به جامعه ای با افراد مشتاق و راغب به کارآفرین شدن و در نهایت گسترش ایده های نو و کارآفرین است برسیم.

……………………………………………………………………………………………۳۶

۲-۱-۷تاریخچه آموزش کارآفرینی………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۱-۸مبانی آموزش کارآفرینی……………………………………………………………………………………………۳۹

۲-۱-۹تجارب آموزش کارآفرینی در برخی کشور ها……………………………………………………………..۴۰

۲-۱-۱۰انواع برنامه های آموزش کارآفرینی در جهان……………………………………………………………..۴۴

۲-۱-۱۱ارزیابی برنامه های آموزش کارآفرینی در جهان………………………………………………………….۴۵

۲-۱-۱۲انواع دوره های آموزش کارآفرینی… ………………………………………………………………………..۴۶

۲-۱-۱۳:نیازهای یادگیری کارآفرینان…………………………………………………………………………………….۴۸

۲-۱-۱۴:کیفیت مدرسان کارآفرینی………………………………………………………………………………………۵۰

۲-۱-۱۵٫محتوا و شیوه های آموزش کارآفرینی……………………………………………………………………..۵۱

۲-۱-۱۶:اثربخشی روش های آموزش………………………………………………………………………………….۵۳

۲-۱-۱۷ پذیرش آموزش کارآفرینی در دانشکده ها……………………………………………………………….۵۵

۲-۱-۱۸پیکره عمومی مشترک در زمینه های دانش مختلف…………………………………………………….۶۰

۲-۱-۱۹روش تحقیق علمی برای اندازه گیری اثر بخشی کارآفرینی…………………………………………۶۱

بخش دوم:

۲-۲پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

۳-۲روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۶۵

۳-۳جامعه آماری  ……………………………………………………………………………………………………………۶۶

۳-۴نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………….۶۷

۳-۵روش جمع آوری اطلاعات و داده ها…………………………………………………………………………….۶۷

۳-۶ابزار گرد آوری اطلاعات و داده ها………………………………………………………………………………..۶۸

۳-۷روایی  ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………۶۸

۳-۸پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………۶۸

۳-۹روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………..۶۹

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

۴-۲شرح پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….۷۱

۴-۳اعضاء جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………..۷۲

۴-۴حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………۷۲

۴-۵تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها………………………………………………………………………………….۷۳

۴-۵-۱مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت……………………………………………….۷۳

۴-۵-۲ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیرسن…………………………………………………….۷۴

۴-۵-۳ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیرسابقه خدمت……………………………………….۷۵

۴-۵-۴ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیرمدرک تحصیلی……………………………………۷۶

۴-۶آزمون فرض قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه گیری(پرسشنامه)…………………………………..۷۷

۴-۷آزمون فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………۷۷

۴-۷-۱آزمون فرض اصلی……………………………………………………………………………………………….۷۸

۴-۷-۲آزمون فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………۷۹

۴-۸خلاصه نتایج فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………۸۴

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………۸۷

۵-۲بیان مجدد مسأله با توجه به نتایج تحقیق و مروری بر اهداف تحقیق……………………………….۸۹

۵-۳مقایسه تحقیق حاضر با تحقیقات انجام گرفته……………………………………………………………….۹۱

۵-۴توصیف روش های بکار گرفته شده و چگونگی کار……………………………………………………..۹۳

۵-۵نتایج تحلیل آماری و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………۹۴

۵-۶ موانع ومحدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………….۹۶

۵-۷ پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق……………………………………………………………………….۹۷

۵-۸توصیه ها جهت تحقیقات آینده………………………………………………………………………………۱۰۲

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

پیوست………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *